חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבחנים והערכה
  Tests and Assessment  
1071-3111
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
קבוצה 01
סמ'  ב'0830-1000101 נפתלישיעור ד"ר גוטמן עידית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבוא לתחום האבחון וההערכה בפסיכולוגיה. יתואר מקום המבחנים בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, ייעודם והרקע החברתי-תרבותי שלהם. עיקרי תאורית המדידה ומושגי יסוד בפסיכומטריקה מובאים תוך קישורם לכלים המרכזיים לאיבחון אינטיליגנציה ואישיות. יסקרו סיווגים שונים של מבחנים (השלכתיים, אוביקטיביים, מבחני כושר, נטיה וכיוב'). בנוסף יוצגו כמה מהמבחנים הבולטים שבשימוש נפוץ בשדה הקליני, התעסוקתי והמחקרי, והתאוריות בהם הם מעוגנים.

Course description

Psychological testing: introduction to the filed of psycho-diagnosis. We’ll describe the place of tests in the history of psychology, their goal and their social and cultural background. Principles of the theory of measurement and basic concepts in psychometrics will be presented in relation to central tools for the diagnosis of intelligence and personality. Various classifications of tests will be considered (projective, objective, skill, tendency etc.). In addition, we’ll review some of the major tests in common clinical, employment and research use and the theories they’re anchored in.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת