חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
  Computational Models in Cognitive Psychology  
1071-2337
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600205 נפתלישיעור פרופ אושר מריוס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יציג שיטות חישוביות בהן ניתן להשתמש לפיתוח מודלים של זיכרון, קשב, בחירה-תפישתית, קבלת החלטות, סיווג, ופתרון בעיות, ושבהן ניתן להשתמש לניבוי כמותי לגבי הדיוק וזמן התגובה. המודלים ישמשו במחקר נוירו-קוגניטיבי, אך יתמקדו בהסבר נתונים התנהגותיים במשימות קוגניטיביות (צורה-רקע, סטרופ, מבחני זיכרון, בחירה, מטה-קוגניציה). הקורס יתמקד במיוחד בעימות בין מודלים ותאוריות מתחרות. למרות שזו אינה דרישת קדם, רקע חישובי (כגון Matlab) מהווה יתרון. חלק גדול מההערכה יתבסס על פרוייקט חישובי או סקירה ביקורתית של ספרות.
 

Course description
The course will introduce a variety of methods for computational modelling, which will be applied to several domains of cognition (perceptual choice, visual attention, memory and executive control). The models will be used to account for existent data and make further predictions. The course will also address controversies that involve competing models and theories. The course will consist of theoretical lectures + practicals (computational tutorials in Matlab that will show how to apply the theory to develop simulation models).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת