חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חברה בישראל
  Israeli Society  
1041-3102-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-1900201 נפתלישיעור פרופ הרצוג חנה
פרופ לוין אפשטיין נח
סמ'  ב' שיעור פרופ מזרחי נסים
סמ'  ב'1600-1900 שיעור פרופ רבינוביץ דן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר החברה בישראל. הסטודנטים ייחשפו לראיה פנורמית של מגוון הקבוצות, השסעים וסוגיות העומק המפצלות את החברה בישראל. הוא יועבר במתכונת מודולורית על ידי 4 מרצים מהחוג, שכל אחד ואחת מהם/ן יציג סוגייה מרכזית. בין הנושאים שיידונו – מגדר, יחסי יהודים-ערבים, דתיות וחילוניות, שמאל וימין פוליטי, ריבוד ושוק העבודה, הגירה ועוד.
Course description
The course deals with the main issues current in the research of Israeli society. Students will be exposed to a panoramic view of the diverse groups, gaps and issues dividing Israeli society. Lectures will be given by four of the department's faculty, in four modules, with each devoted to a different issue. Among the topics to be discussed: gender, Arab-Jewish relations, religiosity versus secularism, the political left and right, social structure and the labor market, immigration.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3102-01 חברה בישראל
Israeli Society
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ הרצוג חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1