חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  משפחה וחברה
  Family and Society  
1041-2604-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-1900210 נפתלישיעור ות פרופ שטייר חיה
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס סוקר בהרחבה נושאים מרכזיים הקשורים בחקר המשפחה תוך התמקדות בקשר שבין תהליכים בתוך המשפחה לבין תהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים בחברה הרחבה. במסגרת זו ייבחנו התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהוליכו לשינויים במבנה המשפחה, ויידונו התיאוריות המרכזיות העוסקות במשפחה. בין הנושאים שיידונו: תהליכים דמוגרפיים הקשורים במשפחה: נישואין, גרושין וילודה, מבנים משפחתיים אלטרנטיביים, חלוקת העבודה בתוך המשפחה והקשר שלה למעמדן של נשים במשפחה ובחברה, והשפעתה של המדיניות החברתית על המשפחה ועל היחסים בתוכה.
Course description

This course reviews central issues related to family studies, with a special focus on the relationship between family practices and social, economic and political processes. Historical developments that lead to changes in family structure will be examined, alongside central theoretical perspectives on family life and family change.  The main topics to be discussed include demographic processes related to family life – marriage, divorce and childbirth; alternative family structures; the division of labor in the family and its relationship to women’s position within the family and in society at large; and the effect of social policies on the family.

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-2604-01 משפחה וחברה
Family and Society
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ שטייר חיה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1