חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטת המשפט הישראלי
  The Israeli Legal System  
1009-1840
מדעי החברה | חוגי מדעי החברה - כללי
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600208 נפתלישיעור ות ד"ר ליטור לילך
סמ'  א'1400-1600208 נפתלישיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בעקרונות הכלליים של שיטת המשפט הישראלי. במסגרתו יידונו הנושאים הבאים: עקרונות היסוד של השיטה המשפטית; משפט וחברה, משפט וכלכלה, משפט ומערכות הממשל; מקורות המשפט הישראלי; הפרדת רשויות נוסח ישראל; שלטון החוק באזרח ובשלטון; הכנסת; הממשלה; הרשות השופטת; נשיא המדינה; ביקורת חוץ-שיפוטית וביקורת שיפוטית על רשויות השלטון; חרויות היסוד של האזרח; זכויות אזרח ודמוקרטיה; ענפי המשפט.

Course description

The course deals with the general principles of the Israeli legal system and includes

 these principal  subjects:

Basic principals of the legal system, law and society, law and economics law and the government, the resources of  the Israel  legal system, rule of law, the Knesset, the government, judicial authorities, legal criticism  constitutional  rights and democracy.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוגי מדעי החברה - כללי
1009-1840-01 שיטת המשפט הישראלי
The Israeli Legal System
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר ליטור לילך

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת