חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
  Introduction to Psychology for Social Sciences  
1009-1820
מדעי החברה | חוגי מדעי החברה - כללי
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400110 נפתלישיעור ות ד"ר פלייסיג אירית דידה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בפסיכולוגיה, ביניהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, פסיכופתולוגיה ועוד. יושם דגש על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות.
הקורס בנוי משילוב של שני חלקים: האחד – 13 שיעורים שבועיים המועברים בכיתה; השני – צפיה במהלך הסמסטר, בתאריכים מוגדרים, בשמונה הרצאות וידאו המועברות באתר קורסרה. נושאי השיעורים ונושאי הרצאות הוידאו מותאמים ומשלימים.
​היקף הקורס – 4 ש״ס.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוגי מדעי החברה - כללי
1009-1820-01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
Introduction to Psychology for Social Sciences
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר פלייסיג אירית דידה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת