חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות בניהול אוספים ואספנות
  Collection Management  
0897-4002-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  ב'1200-1400005 גלריה לאומנושיעור ות מר שגב חגי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתאר וינתח היבטים שונים בניהול אוספים החל בניסוח הפרוגראמה של האוסף ועד למרכיבים הפרקטיים של ניהולו. מרכיבים אלה כוללים, בין השאר, ההחלטה על הקמתו של אוסף, כיצד מתגבש אוסף בלי החלטה מתוכננת, מהם מוקדי העיסוק וההשלכות על הניהול הפרקטי של האוסף, ייחודיות אוספים מסוגים שונים והדרישות שנובעות מכך. כמו כן יידונו היבטים של מיון, רישום, אכסון, טיפול, שמירה ואבטחה של אוספים בהתאם למאפיינים הייחודים שלהם.

Course description

The course will analyze the various components of collection establishment and management in museums and private collections including the methods utilized to define the vision and principals of a collection through the practical elements of its management. Among the topics that the course will address are: the decision to establish a collection; how to crystallize a collection which was formed without prior planning; professional collection management; unique collections of various types; aspects of registration, storage, handling, protection, and security, according to their specific characteristics.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4002-01 סוגיות בניהול אוספים ואספנות
Collection Management
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר שגב חגי

סילבוס מפורט/דף מידע

סוגיות בניהול אוספים ואספנות

Collection Management

0897.4002.01

סמסטר  ב' תשע"ז

2 ש"ס

שו"ת

 

שם המרצה: חגי שגב

טלפון:  03-6409022      דואר אלקטרוני:  hagaisegev@gmail.com 

שעות קבלה:       בתיאום מראש   בניין:   גלריה            חדר:005      

לפי תאום טלפוני מראש  


 

תיאור הקורס  

הקורס יתאר וינתח היבטים שונים בניהול אוספים החל בניסוח הפרוגראמה של האוסף ועד למרכיבים הפרקטיים של ניהולו. מרכיבים אלה כוללים, בין השאר, ההחלטה על הקמתו של אוסף, כיצד מתגבש אוסף בלי החלטה מתוכננת, מהם מוקדי העיסוק וההשלכות על הניהול הפרקטי של האוסף, ייחודיות אוספים מסוגים שונים והדרישות שנובעות מכך. כמו כן יידונו היבטים של מיון, רישום, אכסון, טיפול, שמירה ואבטחה של אוספים בהתאם למאפיינים הייחודים שלהם.

 

The course will analyze the various components of collection establishment and management in museums and private collections including the methods utilized to define the vision and principals of a collection through the practical elements of its management. Among the topics that the course will address are: the decision to establish a collection; how to crystallize a collection which was formed without prior planning; professional collection management; unique collections of various types; aspects of registration, storage, handling, protection, and security, according to their specific characteristics.

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

100% ציוני התרגילים

פירוט נושאי הקורס

  • הגדרתם של אוספים על פי טיפוסים וסוגים.
  • האוספים הגדולים והמרכזיים בארץ.
  • תכנון האוסף.
  • שיקולים אמנותיים, היסטוריים ותרבותיים בהקמת אוספים.
  • רישום, קטלוג, תיעוד ומיון באוספים מקצועיים.
  • שימור התרבות החומרית.
  • טיפול באוספים וניהולם המקצועי.
  • יצירת סביבה משמרת ובטוחה.
  • סיורים באוספים ובמעבדות שימור אמנות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, עיצוב, ועוד.
  • דמותו ואישיותו של האספן.

 

רשימת מקורות   

שוץ חנה (עורכת), קרל שווארץ וראשיתו של מוזיאון תל אביב, 1947-1933(תל אביב: הוצאת מוזיאון תל אביב, 2010).

בלקין דליה, "לאסוף או לחדול", קיבוצו של אוסף - מוזאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה, חגי שגב (עורך), ברעם, 2012, עמ' 35-16.כץ פרימן תמי, "אספנות היא צורה של עקירה – מפגש בין אני לחפץ", חיי מדף, (חיפה: מוזיאון חיפה לאמנות, 2010).

Baca, M., P. Harping, E. Lanzi, L. Mcrae and A. Whiteside, Cataloging Cultural Objects – A Guide to Describing Cultural Works and their Images (Chicago: American Library Association, 2006).

Boylan, Patrick J (ed.) Running a Museum: Practical Handbook, ICOM, 2004 http://icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/practical_handbook.pdf

Clapp, Anne F. Curatorial Care of Works of Art on Paper: Basic Procedures for Paper Preservation (New York: Nick Lyons Books, 1987). 

Knell, S. (ed.) Care of Collections ‫. ((London : Routledge, 1994

Fahy, A. (ed.) Collections Management (London & New York: Routledge, 1999).

Pearce, S.M. Museums, Objects and Collections (London: Leicester University Press, 1992).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת