חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ההיסטוריוגרפיה של התנועה המודרנית
  THE HISTORIOGRAPHY OF MODERN ARCHITECTURE  
0881-6018-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1600-2000206גמכסיקוסמינר ד"ר קוזלובסקי רועי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

התנועה המודרנית מאופיינת במודעות היסטורית עצמית מפותחת: עצם התפיסה שלה כמשוחררת מכבלי העבר מבוססת על

השקפת עולם היסטוריציסטית, עלפיה האדריכלות צריכה להיות נאמנה ל'רוח התקופה'. אין זה מקרה שהיסטוריונים היו

מעורבים בהקמתה ובכינון הנרטיב שלה. מאותו רגע מכונן, כל התפתחות בדיסציפלינה האדריכלית מלווה בבחינה מחדש של

ההיסטוריה של התנועה המודרנית ומקורותיה, ובארגון מחדש של הקנון המודרני. הסמינר יתמקד במיפוי הגישות העיקריות

להיסטוריוגרפיה של התנועה המודרנית ויקנה את הכלים הביקורתיים של הדיסציפלינה של ההיסטוריה של האדריכלות.

Course description

Modern architecture is unique in being self-conscious of its own historicity: the very concept of the modern, while suggesting a break with the past, is based on the historicist notion that architecture should be true to the ‘spirit of the age’. The modern movement’s principles were formed in part by historians who interpreted it as it enfolded, and their account shaped its subsequent development, with each generation rewriting the history of modern architecture as a way of self-fashioning itself via-vis its relation to modernity. This graduate seminar provides the tools for critically analyzing the aims and methods of the discipline of architectural history, and explores how historical knowledge interacts with practice.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6018-01 ההיסטוריוגרפיה של התנועה המודרנית
THE HISTORIOGRAPHY OF MODERN ARCHITECTURE
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר קוזלובסקי רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת