חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קדושה ואדריכלות
  Sacred and Architecture  
0881-5213-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור
סמ'  א'1200-1600201 כיתות דן דודשיעור ד"ר בטרמן גרבינר אסתר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

השיעור יוקדש לקשר המורכב שבין קדושה לבין חלל ומרחב. מושג הקדושה, שמקורו דתי, פולחני ומוסרי, הינו נושא מרכזי בהווייה, האקטיבית ו\או הפסיבית של הפרט והחברה. מאפייני הקדושה, שהואצלו לטקסטים, למקומות, לאתרים, למבנים, לחפצים, לפרקי זמן, לבני אדם ולעוד, הועברו בחברות החילוניות לנשאי ערכים משתנים, הנתפשים כנעלים.

קדושה היוותה ומהווה הן השראה והן חומר ביד היוצר בתכנון אדריכלי, כשהם מספקים זה לזה תחום פעולה וגושפנקא כאחת. דיונים הגותיים כעשיות אדריכליות התייחסו אל הקדושה כאל מודל בעל ערכים מטפיזיים ברי תרגום לעקרונות צורניים – חומריים ואסתטיים. עקרונות אלה מהווים מוקד מרכזי בתיאוריה ובפראקטיקה של האמנויות בכלל ושל האדריכלות בפרט: בתכנון מרחבי ובעיצובם של מבנים ושל חללים פנימיים. למרות שנועדו לממש מושגים לכאורה מוחלטים, כמו טהרה, הבדלה ושגב, פרשנותם של אלה משתנה עד מנוגדת בתקופות שונות ובתרבויות שונות .

לאחר הגדרות הקדושה, יעסוק השיעור בהגות ובמעשה האדריכלי אשר בזיקה ישירה אליה, אם מתוך יראה ותשוקה, ואם מתוך דחיית הקדושה ומאבק בה. נדון בתפקידה המכריע של האדריכלות בהגדרת קדושה או בטשטושה עד מחיקתה – חילולה, במתחמים דתיים כחילוניים. נושא רחב וטעון זה, על השלכותיו המשתנות, יידון בחלקו ע"י מרצים אורחים מתחומי האמנויות וממדעי הרוח והחברה, כהצעה לדיאלוג בין תחומי מחקר, בין שפות יצירה ובין תרבויות.

Course description

This course is dedicated to the study of the intricate relationship between sacredness and space. Sacredness as rooted in religious, ritual and moral source has always been central to individual and communal existence, both in its passive and active aspects. Characteristics of Sacredness attributed to texts, places, sites, buildings, objects, persons etc. were translated in secular societies to agents of changing values highly conceived.

Sacredness has always been integral to the architectural design, both as source of inspiration and as its proper material, acting together as a domain and sign of approval. Architectural and philosophical discussions have always regarded Sacredness as a structural model with metaphorical and metaphysical values which can be translated to formal and material principles. These changing principles are central to both practice and theory of the Arts, in general and of Architecture in particular, concerning the design of spaces, buildings and interiors. Sacredness is usually implemented in absolute values, such as purity, separation and sublime. However, these values are interpreted differently in different cultures. 

During the course the following issues will be discussed: definitions of Sacredness, thoughts and architectural design concerning sacredness, embracing or rejecting positions; the crucial role of architecture in implementing sacredness or dismantling its value in religious or secular compounds. This broad and charged issue with its ever-changing consequences will be discussed, in part, by visiting lecturers ranging from arts, social sciences, humanities and sciences, as a proposal for an inter-disciplinary dialogue between research fields, creative languages, eras and cultures. 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-5213-01 קדושה ואדריכלות
Sacred and Architecture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת