חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סוגיות בהיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות: ילדות ואדריכלות
  Issues in Architecture History and Theory:the Architecture of Childhood                              
0881-4523-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1600200מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר קוזלובסקי רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר בוחן את הארכיטקטורה והתרבות המודרנית באמצעות בחינה של סביבות שנבנו עבור ילדים. חלק מכריע מהמדיניות החברתית של מדינת הרווחה מכוון כלפי ילדים. במקביל, הקאנון המודרני מכיל מספר רב של מבנים שתוכננו עבור ילדים כגון בתי ספר. מטרת הסמינר לחבר את שדות הידע של תולדות האדריכלות וחקר הילדות כדי לנתח את האדריכלות המודרנית באופן המדגיש סוגיות של כוח, ידע, גוף, וסובייקטיביות, ובכך ליצור יידע אלטרנטיבי לגישות היסטוריוגרפיות המדגישות סגנון, טכנולוגיית בנייה או את האדריכל כיוצר.

Course description

This interdisciplinary seminar examines the architecture of modernity through a focus on the child. Key buildings comprising the modernist canon were designed for children, and debates fundamental to modernism, such as the debate between formalism and functionalism, employed images of children as rhetorical constructs. The aim of the course is to link these two fields of knowledge—childhood studies and architectural history, in order to explore interpretive approaches that emphasize issues of power, knowledge and subjectivity over  accounts which define modernism through categories of authorship, style or technology.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4523-01 סוגיות בהיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות: ילדות ואדריכלות
Issues in Architecture History and Theory:the Architecture of Childhood
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קוזלובסקי רועי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת