חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מרחבים ירוקים
  Green Landscapes                                                                                     
0881-4506-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'שיעור
סמ'  א'1200-1400203כיתות דן-דודשיעור ד"ר אוסטרליץ נעם מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מרחבים פתוחים הם עדיין רוב שטחו של העולם  אולם הם זוכים על פי רוב לפחות תכנון ותשומת לב מהמבנים שבני אדם מקימים בתוכם. בנוסף בעקבות המשברים הסביבתיים שאנו חווים בשנים האחרונות, גוברת ההכרה בחיוניותם של המרחבים הפתוחים לפיכך  בעשור האחרון העיסוק בתכנון המרחב הבין עירוני ותכנון של מרחב אורבאני אקולוגי עולה ותופס מקום יותר מרכזי. הקורס מציג גישות לתכנון מרחב פתוח ובמהלכו הסטודנטים יכירו כלי ניתוח שטח פתוח וגישות תכנון חדשניות של המרחב הפתוח. כמו בן יוצגו בקרוס פרויקטים רבי מרחבי העולם המתייחסים למרחב הפתוח (כולל רחובות, פארקים, שטחי טבע, תשתית הנדסית וחקלאות)  כתשתיות מקיימות חיים לבני אדם במובן הפיזי, הכלכלי והחברתי. 

על מנת להשלים את התמונה גם מהצד התיאורטי ערכי, הסטודנטים יתבקשו לקרא מספר מאמרים וטקסטים מרכזיים המציגים גישות ערכיות ואג'נדות מגוונות ביחס למרחב הפתוח ותפקידו האקולוגי והחברתי.

 

במהלך הקורס הסטודנטים יכירו הנושאים הבאים:

·         רקע: ההיסטוריה של אדריכלות הנוף ותהליכים היסטוריים שעיצבו את הנוף האורבאני

·         המרחב והנוף כתשתית אקו-הנדסית - טיפול בנגר מים

·         מושגים באקולוגיה  והכרת ה'שכבות' האקולוגיות ותרומתן לאדם וליצורים אחרים.

·         טבע עירוני ומרחבי טבע ופנאי בין ערים

·         אקולוגיה בעיצוב אורבאני, תכנון נחלת הכלל  ויצירת מרחבים אקו-חברתיים

·         אקלים עירוני ותפקידו של המרחב הפתוח האורבאני בהתמודדות איתו

·         שיקום מרחבים פתוחים פגועים באמצאות אדריכלות נוף

·         תיאוריה של קיימות ושמירת טבע והאתגרים בתכנון בסביבות צפופות באקלים משתנה.

·         תכנון פנומנולוגי של המרחב וחקר פרמטרים  הקובעים היחס הנפשי לטבע ותפיסת המרחב  

·         מקומיות: תיאוריות תכנונית וכלים לניתוח ותכנון המרחב הפתוח ולהתאמה לתכונותיו.

 

במהלך הקורס יתורגלו באופן מעשי כלים לניתוח והבנה של השטחים הפתוחים.

 

במהלך הקורס יתקיימו גם סיורים להכרות בלתי אמצעית עם שטחים פתוחים ותכנון נוף.                     על הסטודנטים לקחת בחשבון כי במספר יתכן שסיור אחד או שניים יהיו ארוכים מזמן השיעור עצמו (תוספת של שעתיים לפני או אחרי זמן השיעור). פרטים מדויקים ימסרו בתחילת  הסמסטר.   

Course description

 

Un-built environments cover most of the world's area, yet they get a lesser amount of architects' attention then the buildings they erect within these spaces.

At present, after two centuries of extensive urbanism and industrialization, more designers, planers and stakeholders are recognizing the crucial roles of landscapes beyond their esthetic value.

 

The focus of this course is urban and rural landscapes as an enabling infrastructure. This approach relates to the built and un-built environment as an integral entity in which interactions and coexistence are taking place. We will emphasize that only comprehensive integrated design of built and un-built environments can advance the creation of sustainable environment.     

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4506-01 מרחבים ירוקים
Green Landscapes
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת