חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  היבטים משפטיים בתכנון ובנייה
  Legal Aspects of Planning and Construction                                                           
0881-4409-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1500-1800203כיתות דן-דודשיעור מר לובצקי הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

תאור הקורס  

  • המטרה העיקרית של הקורס הינו הקניית הכרות בסיסית עם הדינים המסדירים את הליכי התכנון והבנייה בישראל, ובעיקר חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965. חוק זה הינו כלי העבודה המשפטי העיקרי של המתכנן, הן בהכנת וניתוח תכניות בניין עיר והן בהליכי הרישוי.
  • הכרות כללית עם המושגים המשפטיים המסדירים את שימושי הקרקע ובהם דיני הקניין, דיני מינהל מקרקעי ישראל ועוד.
  • בנוסף, יעסוק הקורס בהיבטים משפטיים נוספים של עבודת האדריכל, כגון הרגולציה על עבודת המתכננים, אחריות מקצועית וזכויות האדריכל בפרי עבודתו.
Course description

The course shall present the legal framework for the architects' work in Israel, in particular the Planning and Construction Law of 1965. For that end, the course shall also present the basic concepts of property laws in Israel. Finally, the course shall present various legal aspects of the architects' profession such as regulation, intellectual property and professional liability.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4409-01 היבטים משפטיים בתכנון ובנייה
Legal Aspects of Planning and Construction
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר לובצקי הס גלעד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת