חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סוגיות סביבתיות, חברתיות ופוליטיות בתכנון
  Social Political and Environmental Issues in Planning                                                
0881-4404-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'0900-1200201כיתות דן-דודשיעור ות ד"ר מרגלית טליה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס משלב מעורבות חברתית ועוסק בשאלות של דמוקרטיה בתכנון דרך הוראה פרונטאלית, הרצאות אורח ומחקר מעשי. במוקד הקורס – קידום אפליקציה חברתית חדשה למיפוי תכניות, התנגדויות ומאבקים תכנוניים במרחבים עירוניים בישראל. לצורך כך, בצד התיאורטי נבחן תזות שונות העוסקות בצדק חלוקתי, תהליכי, הכרתי וסביבתי, ונקשור אותן לשאלות של שותפות והשתתפות, מרכז ושוליים ולאפשרויות חדשות שעולות היום בעזרת מיפוי אינטרנטי אינטראקטיבי. במחקר המעשי נעמיק בהבנת מפת התכנון בישראל ונתמוך במיפוי האינטרנטי על ידי איסוף נתונים וניתוח מרחב התכנון הישראלי והשוואה בין מספר ערים שונות בגודלן, מיקומן ומבחינה אתנית, חברתית- מרחבית. נעבוד בקבוצות, שילמדו את מבנה ותולדות הערים השונות, ויסקרו את ארועי התכנון מהשנה האחרונה. העבודה תעשה בקבוצות לאורך הסמסטר, ובכל שיעור יוקדש זמן להנחיות. בשיעורים האחרונים יציגו הקבוצות את ממצאי המחקר כדיון משווה לגבי מצב הדמוקרטיה התכנונית בישראל שיועלה לרשת במסגרת האפליקציה החדשה.

Course description

This social involvement course is engaged with questions of democracy in spatial planning, and includes theoretical learning, guest lectures and group researching. The focus is a new application now developed by social activists, for on-line mapping of planning schemes as well as urban mobilizations and objections to such schemes in Israeli cities. To support this app- we will learn several different concepts of justice, dealing with fair social and environmental distribution, with the ethics of democratic procedures and with recognition in complex societies. We will connect these thesis to questions of participation and partnership, centrality and marginality, and to the new prospects brought by the new modes of on- line mapping. In the group research we will probe Israeli urban planning and support such mapping by collecting and analyzing data from several Israeli cities. The choice of cities will represent the variety of socio-spatial, ethnic, size and locations in Israel, and each group will research one city by exploring existing studies, and by surveying the current planning events. To sum- the groups will present their findings and we will be able to compare the cities and upload meaningful information on- line.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4404-01 סוגיות סביבתיות, חברתיות ופוליטיות בתכנון
Social Political and Environmental Issues in Planning
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר מרגלית טליה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת