חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו דיגיטלי 9
  Digital Studio                                                                                       
0881-4119-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'סדנה
סמ'  א'1600-1900215דה בוטון - אדריכלותסדנה מר לביא תמיר
סמ'  א'1000-1500215דה בוטון - אדריכלותסדנה
ד"ר נוימן ערן
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

הסטודיו מבקש להקנות לסטודנטים ידע מעשי בתכנון ועיצוב באמצעות כלים דיגיטליים. זאת, מתוך התייחסות לתהליכי תכנון ועיצוב כתהליכים המשלבים ממדים ואספקטים שונים. לשם כך, הסטודיו יתמקד בשאלה אדריכלית ספציפית. התרגילים השונים יתייחסו לשאלה זו. במקביל, הסטודיו יעניק אמצעים להתמודדות עם הכלים הדיגיטליים באמצעות הדרכות שבועיות בתוכנות שונות.

 

בשנת הלימודים תשע"ו הסטודיו יתמקד באדריכלות הברוטליסטית של רם כרמי. לאחר למידה של עבודותיו, הסטודנטים יתבקשו ללמוד את עקרונות האדריכלות הבורטליסטית ולעדכן אותה באמצעות כלים דיגיטליים לאדריכלות עכשווית.

 

הקורס מתמקד הקמה של מיצבים בקנה מידה 1:1, תוך כדי שימת דגש על אופני התכנון והביצוע הדיגיטלי.

 

Course description

The studio seeks to provide the students with practical knowledge in digital design. That is while considering design and planning as integrative and multilayered processes. To that end, the studio will focus on a specific question. The various exercises will address the question. Additionally, the studio will provide the students with means to deal with digital tools, that is, through weekly tutorials.

 

 

In 2015-2016, the studio will focus on the brutalist architecture of Ram Karmi. After learning Karmi's principles of brutalist architecture, the students will be required to update his thoughts and apply those using digital tools.

 

In the studio, the students are required to construct a 1:1 installation while focusing on design and fabrication processes.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4119-01 סטודיו דיגיטלי 9
Digital Studio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת