חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו אורבני 4
  Urban Design Studio                                                                                  
0881-4111-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'סדנה
סמ'  א'1600-1900001בדה בוטון - אדריכלותסדנה גב' קימל אשכלות מיכל
סמ'  א'1000-1500001בדה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

רוב ההחלטות המשמעותיות המשפיעות על תכנון בניינים נלקחות כבר בשלב התכנון האורבני,

אשר ממנו נגזרות האיכויות הבסיסיות של הסביבה ושל המבנים אשר יתוכננו בהמשך הדרך.

לכן התכנון האורבני הוא בעל משמעות מכרעת לעולם התכנון הפיזי.

 

הסטודיו יעסוק בחקירת אסטרטגיות עכשוויות לתכנון ועיצוב אורבני, תוך יישום הידע שנצבר

בסמסטרים קודמים להבנת הזיקות ההדדיות בין הדיסיפלינות האורבנית והבניינית, ובין קני המידה השונים. כל זאת בראייה של אסטרטגיות מרחביות כחלק ממערכת כוללת של מדיניות, היסטוריה ופוליטיקה עירונית, וחיבור בין המקומי והגלובלי. ייחקרו גישות שונות לתכנון אורבני, תוך לימוד וניתוח ביקורתי של תקדימים.

 

תיבחן סוגיית האורבניזם בעולם וירטואלי ודינמי - איך מקשרים בין המרחב הפיזי של האדריכלות לבין המרחב הוירטואלי אשר הולך ותופס יותר ויותר מקום? מה השפעת המרחב הוירטואלי על המרחב האורבני? איך ניתן לגבש תוכנית לטווח ארוך, אשר תאפשר גמישות לנוכח התפתחויות עתידיות בלתי צפויות?

 

בסמסטר הקרוב נתרכז בתכנון איזור העובר פיתוח מואץ בדרום תל אביב. הלימוד יעסוק בפיתוח כלים לתהליך תיכנוני, החל מבניית הקונספט, תוך התייחסות למצב הקיים ולאתגרים שהוא מעלה, ועד לגיבוש הפרויקטים המפורטים. ייערכו בדיקות של היזון חוזר בין התכנון האורבני והמפורט, תוך מעבר בין קני המידה השונים, לבחינת המשמעות של החלטות אשר נלקחות בקנה מידה גדול.

 

דגש יושם על השתתפות פעילה של הסטודנטים במתן ביקורת והתייחסות לפרויקטים האחרים, על בחירה מתאימה של אמצעי הגשה ועל שיכלול יכולת הפרזנטציה הפרונטלית.

 

העבודה ביחידים או בזוגות.

 

 

Course description

Most of the fundamental traits of buildings are determined early on in the phase of urban design, which specifies their program, proportions, relation to one another etc. As such, urban design has a great influence on the physical space we inhabit.

 

The studio will investigate contemporary strategies of urban design and planning, building upon the students understanding of the relationship between the urban scale and building scale. Using precedents to develop their proposals, students will aspire to position their design within a wide context, acknowledging that spatial strategies are tied to policies, history, urban politics, local influences and global trends.

 

The issue of urbanism and the virtual world will also be of focus. How can you connect the physical space of architecture and the virtual realm, which gradually occupies more and more space? What are the influences of the virtual world on the city? How can you develop a long-term plan which will accommodate unexpected scenarios and changes?

 

This semester we will focus on an area in south of Tel Aviv which undergoes rapid development. The process will aim at acquiring tools to develop an urban proposal, from the concept phase – relating to the existing conditions and the challenges they put forward – and up until designing parts in greater detail. Students will be encouraged to work in an iterative process and move back and forth between the urban scale and the building scale, in order to test the decisions taken in the urban scale.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4111-01 סטודיו אורבני 4
Urban Design Studio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת