חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה
  Modern Era Architecture in Eretz Israel                                                              
0881-3503-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1400-1600001קיקואיןשיעור ד"ר מטרני קרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בתולדות הבנייה בארץ ישראל בין השנים 1850-1960, במקורות ההשפעה שלה ובתמורות שחלו בה. הקורס יפתח מיומנות לחקר ולהבנה של מבנים ואתרים היסטוריים, כחלק מההכשרה הנדרשת לתכנון בסביבות הנושאות ערכי מורשת. הנושאים שילמדו הם: מושגי יסוד באדריכלות המקומית, חומרי הבנייה ושיטות הבנייה בתקופות השונות; סגנונות אדריכליים אופייניים, דמויות מפתח באדריכלות המקומית; שינויים שחלו בתכנון ובבניה לאורך השנים ויחסם לתנאים גיאוגרפיים, טופוגרפיים ואקלימיים, ולגורמים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, דתיים ותרבותיים.

Course description

This course is intended to provide students with an overview of the history of building constructions and architectural aspects in Eretz Israel between the years 1850-1960.

The purpose of the course is to develop an ability to investigate and to analyze historic assets as a preliminary skill for those who take an interest in the field of the cultural built heritage.

The course will provide an introduction with local architecture terminology, building materials, systems and technologies. The main focus is to understand the evolution of local historic architectural styles and typologies and to be acquainted with influential figures in the fields of construction, technologies and design. We will explore the changes that occurred in planning and architecture over the years and their correspondence with geographical, topographical and climatic conditions as well as with political, economic and cultural aspects.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3503-01 אדריכלות בארץ ישראל בעת החדשה
Modern Era Architecture in Eretz Israel
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מטרני קרן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת