חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו מגורים 2
  Housing Studio 2                                                                                     
0881-3209-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סדנה
סמ'  ב'1600-1900001אדה בוטון - אדריכלותסדנה מר אליקים אלי
סמ'  ב'1000-1500001אדה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

מטרות הקורס:

פיתוח סביבות מגורים במרחב אורבני.

.1 פיתוח ושכלול שפה אדריכלית בהירה ועשירה לגיבוש והעמקת הבסיס הרעיוני.

.2 לימוד מרכיבי טיפולוגיות מגורים בעבר ובהווה ובדיקת יכולתנו לצפות מגמות

עתידיות.

.3 לימוד קהל היעד תוך יישום השלכות הניתוח על המבנה, החללים וסוג הדירות.

.4 חקירת הסביבה הרחוקה והסמוכה תוך גיבוש עמדה למערכת היחסים בין המבנה/

מבנים לסביבתם העירונית.

.5 העמקה, חקירה ופירוט המרכיבים הפיזיים במבנה חלל, מסה, חומר. -

נושאי הלימוד:

בסמסטר זה נבחן מנגנונים ליצירת סביבות מגורים ברקמה עירונית מתחדשת המעבה את

הקיים תוך קריאת תיגר על צמיחת סביבות מגורים חדשות וסטריליות הנוטשות את מרכזי

ערי הפריפריה.

נבחן טיפולוגיות, נפחים, צפיפויות וכלים נוספים לתכנון ועיצוב של מבנני ומבני מגורים

המייצרים סביבה עירונית ומאתגרים את מבני המגורים הישראלים הקלאסיים יצירת -

עירוניות בסביבה קיימת מול "בוננזה" יזמית האדישה למרחב הציבור.

נבחן את שאלת הזיכרון העירוני אל מול יצירת סביבה או אוטופיה חדשה. קהל היעד שלנו

נגזר מסביבה עירונית חיה ושוקקת המשלב אוכלוסיות שונות מרקע חברתי כלכלי שונה

והרכב של משקי בית מגוונים. נבחן את ההשפעה ההדדית של מגורים בתחום הפרט על

מרחב ציבורי פתוח ובנוי. שילובים כגון אלו הם נשמת אפה של עירוניות במיטבה.

תאור הקורס:

סטודיו סמסטריאלי הכולל שני מפגשים שבועיים. מטלות הקורס כוללים פרויקט סמסטריאלי

שיוגש בזוגות או ביחידים ותרגיל מבוא. הלימוד יכלול הנחיות קבוצתיות ואישיות, שיחות

משותפות, הרצאות וסיורים.

הלימוד יעשה תוך דיאלוג ודיון משותף במס' עבודות בכל מפגש מתוך כוונה לגעת בתכנים

הרלוונטיים לכלל הפרויקטים בסטודיו.

הדיון יעשה על בסיס עבודות שיוצגו ע"י הסטודנטים: יצירת גוף עבודה רחב ומקיף הינו בסיס

לפיתוח דיון מעמיק המייצר פרויקטים איכותיים. עבודה רצופה ומעמיקה עם הכנת חומר

תכנוני בסקיצות ושרטוטים הינם תנאי בסיסי לדיון על העבודה בסטודיו!

רמת הפירוט הנדרשת לאורך כל הסמסטר מפרויקט המוגש בזוגות תהיה גבוהה יותר!!

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3209-02 סטודיו מגורים 2
Housing Studio 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת