חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות במאה העשרים
  Introduction to Modern Architecture  
0881-3207-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1400206אמכסיקושיעור ד"ר קוזלובסקי רועי
סמ'  ב'0800-1000206אמכסיקושיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

השיעור ממפה את המגמות העיקריות באדריכלות, נוף ובינוי ערים במאה העשרים, עם התמקדות מיוחדת

בתאוריה ובפרקטיקה של התנועה המודרנית באירופה ואמריקה, והאופן שבו התקבלה ברחבי העולם.

השיעור יבחן את המתחים והסתירות המכוננים של "מודרניזם", כדוגמת הניגוד בין האוניברסאלי

והמקומי, תיעוש ומלאכה, חדשנות והמשכיות. החומר מאורגן באופן כרונולוגי כדי לקשר בין ההיסטוריה של

המודרניזם ותהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים המאפיינים את המודרנה. השיעור בוחן את

הקאנון המודרני ודמויות מפתח כלה קורבוזיה, רייט ומיס, אך גם את הפעילות התכנון והבנייה האנונימית

המייצרת את מרחב החיים היומיומי.

Course description

This survey course examines the theory and practice of modern architecture and urbanism during the twentieth century. It explores the modern movement in Europe and the US and its global diffusion during the postwar period. The course explores the assimilation of technology into architectural culture and its dialogue with history. It examines in detail the work of individual architects, as well as the anonymous, bureaucratic production of everyday environments.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3207-01 תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות במאה העשרים
Introduction to Modern Architecture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קוזלובסקי רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת