חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות במאה העשרים
  Introduction to Modern Architecture  
0881-3207-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0800-1000206אמכסיקושיעור ד"ר קוזלובסקי רועי
סמ'  ב'0800-1000206אמכסיקושיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

השיעור ממפה את המגמות העיקריות באדריכלות ובינוי ערים במאה העשרים, עם התמקדות מיוחדת

בתאוריה ובפרקטיקה של התנועה המודרנית באירופה ואמריקה. השיעור יבחן את המתחים והסתירות

המכוננים של "מודרניזם", כדוגמת הניגוד בין האוניברסאלי והמקומי, תיעוש ומלאכה, חדשנות והמשכיות.

החומר מאורגן באופן כרונולוגי כדי לקשר בין ההיסטוריה של המודרניזם ותהליכים פוליטיים, חברתיים,

כלכליים ותרבותיים המאפיינים את המודרנה. השיעור בוחן את הקאנון המודרני ודמויות מפתח כלה

קורבוזיה, רייט ומיס, אך גם את הפעילות התכנון והבנייה האנונימית המייצרת את מרחב החיים היומיומי

Course description

This course examines the theory and design of architecture and urbanism during the twentieth century. It explores the modern movement in Europe and the United States and its global diffusion during the postwar period. The course explores the assimilation of technology into architectural culture, as well as its dialogue with history and precedents. While the course addresses general developments in the history, theory and criticism of modern architecture, it examines closely the work and ideas of individual architects such as Le Corbusier and Mies, as well as the anonymous, bureaucratic production of the everyday.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3207-01 תולדות האדריכלות ה' - אדריכלות במאה העשרים
Introduction to Modern Architecture
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר קוזלובסקי רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת