חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לעיצוב עירוני
  Introduction to Urban Design                                                                         
0881-3128-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1000-1300001קיקואיןשיעור ות ד"ר מרגלית טליה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יקשור בין עשייה וחשיבה אדריכלית לבין תיאוריות של תכנון ופיתוח עירוני. נברר בו מושגי יסוד בעיצוב עירוני ונדון בקשרים שבין אובייקטים עירוניים בנויים, וביניהם לבין  הסביבה הפיזית והאנושית.

תפקיד האדריכלים בפיתוח העירוני הוא מכריע וחסר תחליף: לעצב את המרחב הציבורי, לקשר בינו ובין שלל המרחבים הפרטיים ולבטא משמעויות, צרכים ורעיונות מורכבים. העיצוב העירוני מהווה לכן חלק משמעותי במערך התכנון וגם נדבך משמעותי בפרקטיקה האדריכלית.

העיר היא ההקשר, או הקונטקסט, בו מתקיימת היום מרבית העשייה האדריכלית: תמיד בתגובה לצרכים אנושיים תלויי זמן ומקום, ובמסגרת מצבים, אפשרויות ונסיבות ספציפיים. לכן כשאנו באים לתכנן כיכר, בניין, מתחם או שדרה, בכל עיר, אנו נדרשים להבנה וקישור בין רבדים רבים: נתונים פיזיים, מצבים תרבותיים וחברתיים, תהליכים היסטוריים, כלכליים ופוליטיים. בו בזמן- כל פרויקט ממשיך ויוצר את ההקשר בו הוא "מתמקם", ומבטא תפישה בת זמנו של העיר והחיים בה. כל פרויקט מוסיף נדבך למרחב הציבורי- וממשיך בכך עשייה רב דורית בלב התרבות האנושית.

כדי להבין מורכבות זו "נקלף" שכבות שונות של מרכיבים אדריכליים- עירוניים, ונלמד דרכם מהויות ומשמעויות שונות – וגם את האופן בו ניתן להבין, לבחון וליישם תיאוריות עירוניות במרחב ממשי. מכאן נציף סוגיות מרכזיות בעיצוב עירוני ונבחן כיצד התמודדו אדריכליים שונים עם שאלות עירוניות משמעותיות, מהן האלטרנטיבות המוכרות היום ומהם האתגרים המרכזיים. השיעורים יכללו הרצאות לצד הצגת תרגילי הבית ודיון כיתתי.

Course description

The course will correlate architectural thinking and practice with urban theories and development. We will issue the foundations and objectives of urban design, and study the relations between various built objects and between physical and human components in urban realms.

 

Architects role in urban development is crucial: to design the shared spaces, connect private and public areas and give shape to complex meanings, ideas and needs. Thus, urban design is central to both urban planning and architecture practicing.

While the city is the site and context for most of the architectural doing, it is thus always relating to specific place, time limitations and options. When we design a a building, square, street or cluster we always need to relate to many urban layers, including economy and history, politics, landscape, culture, identity. Each project,  then, is both relating to such context- and creating new socio- spatial situations and cultural meanings.

To clarify this process we will uncover a series of architectural and urban layers, and through them study related components of urban living through the lenses of relevant urban theories. We will issue core questions in current urban design and learn how various architect worked with and around them in various times. The classes will combine lectures, design exercises, reading and discussions.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3128-01 מבוא לעיצוב עירוני
Introduction to Urban Design
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מרגלית טליה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת