חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו טכנולוגי א'
  Technology Studio  
0881-3125-04
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' סדנה
סמ'  א'0900-1300214 בית הסטודנטסדנה מר יעבץ צארלס שמואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סטודיו טכנולוגי א' מתמקד בתכנון אינטגרטיבי של בניין פשוט. בקורס מתבקשים הסטודנטים לתכנן בנין קטן תוך כדי פיתוח שפה אדריכלית, על ידי תהליך של הגדרת הפרוגרמה, תכנון ועיצוב המבנה, בחינת אופני הנגישות, בחירת החומרים, תכנון הקונסטרוקציה והמערכות, ופיתוח פרטים עיקריים של הבניין.

מטרת הקורס הינה להפנים הרגלי עבודה ולהדגיש את בחירת חומרי הבניה ופיתוח פרטי הבנין

כחלק בלתי נפרד מתהליך התכנון. הקורס יחדד את ההבנה שתהליך פירוט בנין, מחייב התחשבות

בתכונות החומרים, בתהליכי ייצור והרכבה, במגבלות בעלי המלאכה ובשיקולים של תחזוקה.

הקורס מקנה לסטודנטים את ההבנות והכלים שיאפשרו לארגן ולהביא רעיון מופשט לביטוי מעשי.

הקורס מורכב מהנחיות בסטודיו והתמקדות בהיבטים השונים של טכנולוגיות הבניה והתכניות עבודה. הסטודנטים יתכננו מבנה קטן, כולל התייחסות לקונסטרוקציה, מערכות ופרטי בניין, ויגישו סט תוכניות עבודה בהדרכה וסיוע של המנחים.

 

Course description

Technology Studio A focuses on the integrated design of a simple building. The students will be expected to design a small building, addressing the challenge of developing an architectural language by means of program and design regarding all aspects of building: access, construction, mechanical systems, materials and detailing.

The objective of the course is to reinforce work habits of a design process in which the structural technology and the selection of materials are an integral part of the basic design. The course will emphasize that detailing a building requires a fundamental understanding of the qualities of materials, the limitations of the craftsmen, the manufacturing processes of products and the difficulties of maintenance and repair.

The course aims to give the students the understanding and the tools how to express an abstract idea in material form. The students will work toward the production of a set of working drawings for the design of their structure.

The course is taught through studio meetings during which students will discuss and present their work process. The final submission will be in the format of an A3 booklet of drawings organized as a formal set of drawings for tender.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3125-04 סטודיו טכנולוגי א'
Technology Studio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת