חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סטודיו ירוק
  Studio Green                                                                                         
0881-3113-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1900001דדה בוטון - אדריכלותסדנה מר בודק מוטי
סמ'  ב'1000-1500001דדה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

במסגרת הסטודיו יפתחו הסטודנטים תהליכי תכנון ייחודיים, המרחיבים את מערך הפתרונות הפוטנציאליים למשימות ארכיטקטוניות והנדסיות תוך שימוש במאגרי מידע ביומימטיים וניתוח מערכות ביולוגיות במעבדה להנדסה ביו-רפואית של מערכת הנשימה ומערכת הרבייה, ובהסתמך על איתורם-בטבע של מבנים, תהליכים, מנגנונים, מערכות ועקרונות-תכנון המבוססים על תהליכים אבולוציוניים במשך מיליארדי שנות "מחקר ופיתוח" של הטבע עצמו. המחקר יבוצע בשיתוף פעולה עם פרופ' דוד אלעד מהמחלקה להנדסה ביו רפואית ובהנחייתו, כך שתיבדקנה דרכי חשיבה החורגות מנתיב ההתפתחות הטכנולוגי השגרתי, תוך יציאה מדפוסים הנדסיים מקובעים ומציאת פתרונות יצירתיים, שיהיו יעילים, בני קיימא וניתנים לפיתוח וליישום בפרויקטים קונקרטיים.

Course description

Within the studio, students will develop unique planning processes that expand the array of Potential solutions to architectural and engineering missions using biometric databases and Analysis of biological systems in the laboratory of biomedical engineering of the respiratory System and the reproductive system, and based on the natural detection of structures, Processes, mechanisms, Planning based on evolutionary processes over billions of years of "Research and development" of nature itself. The research will be carried out in cooperation With Prof. David Elad of the Department of Biomedical Engineering and under his Guidance, so that they examine ways of thinking that deviate from the routine technological Development path, leaving established engineering patterns and finding creative solutions That will be efficient and sustainable, and can be developed and implemented in concrete Projects.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3113-02 סטודיו ירוק
Studio Green
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר בודק מוטי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת