חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יוצאים לקהילה - שימוש במרחבים ציבוריים
  Going Out to the Community - Using Public Spaces  
0881-2508-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1800203 כיתות דן דודשיעור ות גב' גולדמן פרטוק ענת
גב' עמיר טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יפעל כקליניקה אוניברסיטאית המשלבת דיון תיאורטי ופרקטי בשאלות אתיות הנוגעות

למרחב הציבורי בעיר. לשם כך נבחן את הגדרת המרחב הציבורי בעיר ונחקור את גמישות

גבולותיו, את פוטנציאל המימוש שלו, ואת היכולת שלו לארח מגוון משתמשים בעלי צרכים

שונים )ולעיתים מנוגדים(.

נושאי הקורס יחולקו לחטיבה רעיונית ומעשית, ויכללו מצד אחד דיונים על הזכות לעיר,

פונקציונליות ועירוב שימושים, יוממות ותפיסות שונות של המרחב, ומן הצד השני ניתוח היררכי

של מרחב ציבורי וחלקיו השונים, סקירת המענה הפיזי לדרישות שימוש שונות, ממרחבי הליכה -

המדרכות ועד המתקנים, גינון, ריצוף ועוד.

בפועל, המשימה המעשית בה נעסוק תהיה סקירת מספר תאי שטח ובחינת ההקשר העירוני

שלהם, לימוד המשתמשים השונים ותצפיות אחריהם. בחלק התאורטי נקרא ונדון במאמרים,

נשמע הרצאות בנושאים המתאימים )גם בעזרת מרצים אורחים(, ונלמד תקדימים ממקומות

שונים בעולם. בנוסף נבקר במתקנים המיועדים לאוכלוסיות מאותגרות פיזית כדי ללמוד מקרוב

את הצרכים הייחודיים להם.

בקליניקה נפתח מדדים לבחינה היררכִית של מרחבים ציבוריים ונציע הצעות יישומיות

המותאמות למגוון משתמשים )ביניהם: הולכי רגל והנעים על גלגלים; מטפלים וקשישים;

פעוטות, ילדים ובני נוער; כלבים ובעליהם; הומלסים ועוד(. זאת, תוך התייחסות משולבת

להתאמת התכנון לשימוש ולמשתמשים ולשביעות רצונם, לחומרים, תאורה, ריהוט, לתכניות

עתידיות ועוד.

הקורס יערך בשיתוף פעולה עם מנהל קהילה בעיריית תל אביב. ולפיכך, התוצר הסופי של -

הקליניקה יהיה סל המלצות ומאגר אפשרי לניצול בהגדרת פרוגרמה למרחב ציבורי בהווה

ובעתיד. תוצר אשר ישמש את עיריית תל אביב, ויופץ גם לרשויות מוניציפליות אחרות.

בשנים קודמות עסקה הקליניקה בסקר והערכת מבנים המיועדים למאותגרים שכלית

והתפתחותית. תוצרי הקורס הוצגו לנציגי מקבלי החלטות מהממשלה ומקרן שלם ומשמשים

להערכת המבנים. -

Course description

The course will operate as a clinical program that combines a theoretical and practical discussion of ethical dilemmas relating to the city ‘s public space. To this end, we will examine the definition of the public space in the city and explore the flexibility of its borders, its realization potential, and its ability to host a variety of users with different (and sometimes contradictory) needs. The topics of the course will be divided into conceptual and practical units, and will include discussions on the right to a city, functionality and mixed uses, commuting and different perceptions of space, and on the other hand a hierarchical analysis of the public space and its various components, a review of the physical response to different usage requirements, from walking areas such as sidewalks to gardening, paving and more.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2508-01 יוצאים לקהילה - שימוש במרחבים ציבוריים
Going Out to the Community - Using Public Spaces
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' גולדמן פרטוק ענת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת