חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
  Climate Energy and Building Environmental Control                                                    
0881-2502-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1700201כיתות דן-דודשיעור ות ד"ר מיטלמן גור שלמ
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להקנות הבנה בסיסית של עקרונות בקרת אקלים במבנים.

השלב הראשון של הקורס יוקדש להכרת מנגנוני מעבר החום והמסה )לחות( המשפיעים על האקלים

במבנה. לאחר מכן יוצגו תנאי הנוחות במבנים ונבחן כיצד ניתן להשיגם, במידת האפשר, בתכנון

פאסיבי של המבנה. השלב השני יעסוק במערכות מיזוג אוויר המאפשרות לעמוד ביעדי הנוחות

כאשר לא ניתן להשיגם באמצעים פאסיביים בלבד.

Course description

The course goal is to provide a fundamental understanding of buildings climate control principles.

The course begins with the heat and mass transfer mechanisms that affect the thermal environment in buildings. We will introduce conditions for thermal comfort and discuss how it could be achieved by a passive building design. The second part of the course is dedicated to air conditioning systems which are necessary whenever thermal comfort could not be obtained solely by a passive design.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2502-01 אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
Climate Energy and Building Environmental Control
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מיטלמן גור שלמ

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת