חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אדריכלות וקולנוע
  Architecture and Film  
0881-2407-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1600206אמכסיקושיעור גב' פרי באדר איה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאז הולדתו איפשר הקולנוע הצגה וייצוג של תנועה ומסעות מדומיינים באמצעות קצב ומשך המתקיימים על המסך. לצד התפתחות העיר המודרנית ככרך גדול, התפתח הקולנוע כמדיום שפיאר אותה והשתמש בה להעצמת הסיפור שבחר לספר. מאז ועד היום העיר הממשית והעיר הקולנועית זקוקות זו לזו, מתעצבות ומתפתחות, זו בהשראתה ובהשפעתה של זו. בין שתי פעולות היצירה, אדריכלות וקולנוע, ניכר דמיון רב: כל אחת מהשתיים בונה בכלים העומדים לרשותה מרחבים המתגלים תוך כדי תנועה וזמן. קולנוע ואדריכלות הן אמנויות שמעידות יחד ולחוד על החברה שיוצרת אותן וצורכת אותן, ועל התקופה שנוצרו בה. הקורס יבחן את האופן שבו שתי האומנויות תורמות זו לזו, משתלבות ובונות יחד עולם דימויים שמשמעויותיו מלמדות על התרבות שמקיימת אותן. שתי נקודות המבט, האדריכלית והקולנועית, ישתלבו בקורס כדי ללמד על המקום שאנחנו חיים בו – הסביבה העירונית הבנויה בכלל והמבנה האדריכלי בפרט. בו בזמן נגלה כיצד משמשת הסביבה הבנויה את יוצרי הסרט ומשתתפת באופן פעיל בהעברת הסיפור, הרעיון והרגש.

במהלך הקורס נצפה יחד בקטעים מתוך סרטים ישראלים ובינלאומיים, להדגמת הסוגיות בהן נדון בשיעור. בין היתר, נדון במשמעות שניתנת בסרטים לאדריכלות המודרנית (בנייני השיכון הציבורי, הבנייה בבטון החשוף, המגורים בפרוורים, הכרך הסואן); נשווה את ההתרחשות העירונית ברחוב, שדרה וסמטה ונראה כיצד יוצרי הסרטים משתמשים ברכיבים עירוניים אלה להעצמת תחושות והדגשת מהלכים נרטיביים; נבחן את חווית השיבה הביתה בסרטים ונראה איך מיוצג הבית ומה תפקידו; ונדון באופן בו נבנה דימוי של עיר מתוך מקבץ סרטים המתרחשים-מצולמים בה. באמצעות ניתוח שני מקרי מבחן ייחודיים, הנמל והמוזיאון, נתמקד במערכת היחסים שבין הסביבה הבנויה – העיר, גבולותיה והמונומנט האדריכלי, לבין הדמויות הפעילות בה, כפי שהיא מתגלה בסרטים.

 

הקורס ילווה בקריאה מקדימה ובצפייה משותפת בקטעים מתוך סרטים.

Course description

Architecture and film are intimately related as they underscore and depend on bodily movements through dynamic space. Like architecture, Cinema is connected to physicality, to movement and touching; both actions require a sense of direction, attention and intention. In this course we will look to cinema to illustrate an idea about the experience of the built architectural space, to identify the ways it experienced as it is portrayed on the cinematic screen. The course integrates architectural research and cinematic analysis. It examines how the arts of architecture and cinema contribute to each other, intertwine and building a conceptual world together. We will integrate close analysis of cinematic representation of the built, architectural and urban, environment, the protagonists' actions and the course of the narrative in examining the relations between architecture and film. The course examines the cinematic medium from a spatial-architectural perspective, thus offers an original way of looking at the concrete-built environment and at the films that describe it.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2407-01 אדריכלות וקולנוע
Architecture and Film
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' פרי באדר איה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת