חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סטודיו עיצוב 2א - עיצוב אדריכלי, מבנה מגורים בקנה מידה קטן
  Design Studio 2 A - Architectural Design: Small Scale Residential Building                           
0881-2101-03
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1600-1900207דה בוטון - אדריכלותסדנה מר יזרעאלי חיים אילן
סמ'  א'1000-1500207דה בוטון - אדריכלותסדנה
מר שילה יורם עקיבא
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

בסמסטר זה נעמיד את שאלת המגורים במרכז הדיון תוך דיון מעמיק במהות המושגים נוכח ונעדר. נבחן כיצד מגדירים, מזהים וממחישים את הנוכחות או ההעדר של פונקציה, תפקוד, מצב פיסי או נפשי מחיי המגורים. ננתח מה המשמעות של נוכחות או העדר על צורת המגורים, מרחב המחיה הפרטי והציבורי והביטויים התלת מימדים שמאפשרים וממחישים מגורים אלו.

הכלי העיקרי בעזרתו נחקור ונלמד יהיה החתך.

Course description

In this semester we will challenge the issue of residential living in an urban environment while researching this architectural issue through the conceptual lens of Present+ Absent.

The studio will examine how we define, identify and exhibit the Present and/or absent of a function, role, physical or mental situation of a dwelling and what could be the special expressions of such habitats.

One of the main tools the studio will use in order to examine, plan and express this issue will be through the use of sections.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2101-03 סטודיו עיצוב 2א - עיצוב אדריכלי, מבנה מגורים בקנה מידה קטן
Design Studio 2 A - Architectural Design: Small Scale Residential Building
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר יזרעאלי חיים אילן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת