חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות אדריכלות ב+ג
  History of Architecture  
0881-1217-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1600206אמכסיקושיעור ד"ר בנינגה שרה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור את תולדות האדריכלות המערבית מהנצרות המוקדמת ועד תקופת הבארוק. הנושאים ילמדו באופן כרונולוגי ויכללו נצרות קדומה, אדריכלות ביזנטית, קרולינגית, אוטונית, ויזיגוטית, רומנסק, גותיקה, רנסנס, מנייריזם ובארוק. נלמד את המבנים המרכזיים בכל תקופה ואת פועלם של האדריכלים הבולטים. ננתח את המאפיינים הסגנוניים, ההשפעות וההשראות, כמו גם את ההקשר התרבותי, דתי וחברתי לכל מבנה וסגנון. בקורס זה נבחן את האדריכלות בקונטקסט רחב של עשיה תרבותית ואמנותית, ונעמוד על הקשר בין עקרונות אסתטיים ואמנותיים בכל תקופה לבין התפתחויות חברתיות ודתיות.

Course description

This course will follow the development of Western architecture from Early

Christianity until the Baroque. We will study the central architects and

buildings in each period, focusing on the stylistic developments and

influences. The architectural characteristics will be studied with regard to the

broader cultural, religious and social context.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1217-01 תולדות אדריכלות ב+ג
History of Architecture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר בנינגה שרה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת