חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות האדריכלות א' - עד הנצרות הקדומה
  History of Architecture A  
0881-1207-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקושיעור ד"ר קוזלובסקי רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבוא זה סוקר את ההיסטוריה האדריכלית של הציביליזציות המרכזיות של העולם העתיק וקשרי הגומלין

ביניהן. במהלך הסמסטר ננוע בזמן ובמרחב, מהמעבר מחברות נוודיות להתיישבות קבע בתקופה הנאוליטית,

התפתחות האדריכלות המונומנטאלית והעירונית בתרבותיות המזרח התיכון, והאדריכלות של יוון ורומא . משם

נרחיק לתרבויות לא מערביות, ונבחן את תרבות הבנייה בהודו, המזרח הרחוק, ואמריקה הפרה-קולומביאנית.

במהלך הקורס נלמד מושגים בסיסיים להבנת האדריכלות, כגון ייצוג, סגנון, טיפוסי בנין ואורנמנט, כמו גם

האספקטים הטכניים ותכנוניים של בנייה—התאמה לאתר, סטרוקטורה, שיטות קירוי, חיפוי, ארגון עבודת הבנייה,

ועיבוד משאבי טבע לחומרי בנייה. נלמד כיצד האדריכלות בגילוייה היום יומיים והטקסיים—ערים, מבני שלטון,

פולחן והנצחה, תשתיות, ומגורים—קשורים לאקלים, גאולוגיה, וגאוגרפיה )העולם הטבעי(, כמו גם השקפות עולם

דתיות ומערכות חברתיות, כלכליות, ופוליטיות )העולם הסוציו-תרבותי(.

Course description

This course surveys the development of the architectural culture of antiquity in various parts of the world over a broad time span, from the Neolithic period up to the Roman period c. 300 C.E. It accounts for both the rise of Western civilization and non-Western cultures, and the reciprocal relations and transfer of knowledge from one region and period to another. During this semester you will become acquainted with architectural concepts such as typology, style, ornament and tectonics, and building methods and types. The course will explore how architecture and urbanism are linked to climate, geology and geography (the natural world), and governmental, religious and philosophical systems (the socio-cultural world).

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1207-01 תולדות האדריכלות א' - עד הנצרות הקדומה
History of Architecture A
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר קוזלובסקי רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת