חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
  Survey, Documentation and Evaluation for a site in a built historical Urban erea  
0881-1113-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  ב' שיעור ות
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקושיעור ות פרופ בר אור אמנון
סמ'  ב'1400-1600201 כיתות דן דודשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שיעור / תרגיל לסקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה.

הקורס לתיעוד מהווה מבוא רחב לעיסוק האדריכלי בסביבה בנויה ולעיתים אף פגיעה, במטרה להכירה, להעריכה ולקיים בה תהליכי תכנון ופיתוח ראויים.

השיעור ייערך במתכונת פרונטלית ואילו התרגיל יעשה בכיתות הסטודיו, כאשר העבודה נעשית על ידי זוגות / שלישיות תלמידים באתר אשר נבחר על ידם. המפגשים בתרגיל מוקדשים להרצאות מרחיבות בנושאי הקורס הנדונים ולדיון מעמיק בהם.

השיעורים יוקדשו להנחיה והדרכה, לביקורת והסבר המטלות המתמשכות משיעור לשיעור.

ההנחיה תיערך עם שני המנחים, לעיתים יחד ולעיתים לחוד.

Course description

The survey documentation course is a wide introduction for research and evaluation in an urban area.

The course includes frontal lectures in class and exercises which take place in Studio classes.

The students will work in pairs, choosing a site for their research, meetings in the studio classes will be dedicate to tutorial guidance.


The course will provide knowledge and tools for the practical application of research and documentation processes for heritage sites in built environments, in order to examine the sites' various values.
The course will combine the acquired knowledge and the various values in order to prepare a conservation plan and development.
- To prepare the research-related and practical infrastructure in advance of appropriate planning in a built historic environment.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1113-01 סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
Survey, Documentation and Evaluation for a site in a built historical Urban erea
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת