חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול מוסדות תרבות
  Management of Arts and Culture Institues  
0861-6001-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1600-1800209 מכסיקושיעור מר מלצר גלעד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מוסדות ופעילות תרבות הפכו לחלק מרכזי ממרקם החיים בארץ ובעולם. בשדה העכשווי פועלים סוגים שונים של מוסדות תרבות, ומספרם הולך וגדל משנה לשנה, בארץ וברחבי העולם: ספריות, מוזיאונים, תיאטרונים, סינמטקים, ומשכני תרבות המארחים מגוון רחב של פעילויות, מקבועות ועד זמניות כגון פסטיבלים או שבועות ממוקדים.

 

בקורס נכיר את הסוגים המרכזיים של מוסדות התרבות, ובקצרה את ההיסטוריה שלהם, בעיקר המודרנית. נבחן את ההתפתחות וההשפעה של מושגים כגון פנאי, תיירות, גלובליזציה ו edutainment  (חינוך-בידור) על האופנים השונים שבהם מוסדות תרבות מארגנים את עולמות התוכן שלהם, ואת הקשר שלהם עם קהלים שונים. נכיר את מבנה עולם התרבות הישראלי – הממשלתי-מוניציפאלי, המגזר השלישי (קרנות, תורמים וכו'), הפרטי, ואת הסוגיות המרכזיות הנוגעות לניהול תוכני תרבות בישראל: עבודה עם ומול קהילות וקהלים שונים (חרדים, דתיים, עולים חדשים, ערבים), לחצים פוליטיים (בארץ ומול העולם), ושאלות הקשורות לאופן שבו תכנים (מסורות , היסטוריות, נרטיבים) באים לידי ביטוי בתכני המוסד.

 

למרות שניהול מוסדות תרבות כולל כמובן עיסוק בתקצוב, לוגיסטיקה, ניהול (משאבים וכח אדם), שיווק, פרסום ומיתוג – נתמקד בתכנים. כיצד מוסד תרבות מתכנן, מציג, ומנהל את פלח התרבות שהוא מתמחה בה.

נפרוס 5 ערוצים מרכזיים של תוכן, כשבכל חטיבה יוזמן מומחה (מנהל, אוצר וכו') מהתחום הרלוונטי:

מוזיאונים, גלריות וחללי אמנות ועיצוב     

מרכזים לאמניות המסך         

מרכזים לאמנויות הבמה    

מרכזים מורשת        

פעילויות זמניות (פסטיבלים, כנסים וכו').

Course description

Art Institutions became a central component of contemporary life style, globally and in Israel. A wide variety of cultural institution operate in today's market, and their number – and offerings – grow every year: Libraries, museums, theaters, art-film houses, and other cultural centers host a myriad of activities and programs, from permanent to temporary such as festivals or weekly\monthly events.

The course will introduce the main types of cultural institutions, and in short their history, mainly its modern "leg". We will examine the meaning of leisure, tourism, globalization, and edutainment and their influence on the strategies institutes incorporate in planning and executing their contents, with audiences in mind. Our focus will be on the structure, history, policies and players in the Israeli cultural field: Government-municipal, private, NGOs (funds, collectors, etc). What are the main dilemmas in managing culture in Israel? How do plan content for a wide (or specific) audience: Religious, new immigrants, Arabs, tourist? How does a cultural institute deal with political pressure? Finally, we will explore issues pertaining to traditions, heritage and narratives in planning content.   

Though cultural management involves, of course, dealing with budgets, logistics, day-to-day management tasks, marketing, advertising and branding, we will concentrate on managing content. How does a cultural institute plan, shows and manages the cultural segment (film, performing arts, art, heritage…) it specializes in?

During the course we will explore 5 major art fields, and guest lecturers will present their respective specialties.

Museums, galleries and art and design spaces

Cinemateques

Performing arts centers

Heritage centers and sites

Temporary activities (festivals etc.)

 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-6001-01 ניהול מוסדות תרבות
Management of Arts and Culture Institues
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר מלצר גלעד

סילבוס מפורט/דף מידע

ניהול מוסדות תרבות

Management of Arts and Culture Institutes

סמסטר א'  -  תשע

 

סוג המסגרת: שיעור BA                                שם המרצה: גלעד מלצר

טלפון:    054-2220856

דואר אלקטרוני:   melzerg20@gmail.com

ש' קבלה: בתאום

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

מוסדות ופעילות תרבות הפכו לחלק מרכזי ממרקם החיים בארץ ובעולם. בשדה העכשווי פועלים סוגים שונים של מוסדות תרבות, ומספרם הולך וגדל משנה לשנה, בארץ וברחבי העולם: ספריות, מוזיאונים, תיאטרונים, סינמטקים, ומשכני תרבות המארחים מגוון רחב של פעילויות, מקבועות ועד זמניות כגון פסטיבלים או שבועות ממוקדים.

 

בקורס נכיר את הסוגים המרכזיים של מוסדות התרבות, ובקצרה את ההיסטוריה שלהם, בעיקר המודרנית. נבחן את ההתפתחות וההשפעה של מושגים כגון פנאי, תיירות, גלובליזציה ו edutainment  (חינוך-בידור) על האופנים השונים שבהם מוסדות תרבות מארגנים את עולמות התוכן שלהם, ואת הקשר שלהם עם קהלים שונים. נכיר את מבנה עולם התרבות הישראלי – הממשלתי-מוניציפאלי, המגזר השלישי (קרנות, תורמים וכו'), הפרטי, ואת הסוגיות המרכזיות הנוגעות לניהול תוכני תרבות בישראל: עבודה עם ומול קהילות וקהלים שונים (חרדים, דתיים, עולים חדשים, ערבים), לחצים פוליטיים (בארץ ומול העולם), ושאלות הקשורות לאופן שבו תכנים (מסורות , היסטוריות, נרטיבים) באים לידי ביטוי בתכני המוסד.

 

למרות שניהול מוסדות תרבות כולל כמובן עיסוק בתקצוב, לוגיסטיקה, ניהול (משאבים וכח אדם), שיווק, פרסום ומיתוג – נתמקד בתכנים. כיצד מוסד תרבות מתכנן, מציג, ומנהל את פלח התרבות שהוא מתמחה בה.

נפרוס 5 ערוצים מרכזיים של תוכן, כשבכל חטיבה יוזמן מומחה (מנהל, אוצר וכו') מהתחום הרלוונטי:

מוזיאונים, גלריות וחללי אמנות ועיצוב     

מרכזים לאמניות המסך         

מרכזים לאמנויות הבמה    

מרכזים מורשת        

פעילויות זמניות (פסטיבלים, כנסים וכו').

 

 

Art Institutions became a central component of contemporary life style, globally and in Israel. A wide variety of cultural institution operate in today's market, and their number – and offerings – grow every year: Libraries, museums, theaters, art-film houses, and other cultural centers host a myriad of activities and programs, from permanent to temporary such as festivals or weekly\monthly events.

The course will introduce the main types of cultural institutions, and in short their history, mainly its modern "leg". We will examine the meaning of leisure, tourism, globalization, and edutainment and their influence on the strategies institutes incorporate in planning and executing their contents, with audiences in mind. Our focus will be on the structure, history, policies and players in the Israeli cultural field: Government-municipal, private, NGOs (funds, collectors, etc). What are the main dilemmas in managing culture in Israel? How do plan content for a wide (or specific) audience: Religious, new immigrants, Arabs, tourist? How does a cultural institute deal with political pressure? Finally, we will explore issues pertaining to traditions, heritage and narratives in planning content.   

Though cultural management involves, of course, dealing with budgets, logistics, day-to-day management tasks, marketing, advertising and branding, we will concentrate on managing content. How does a cultural institute plan, shows and manages the cultural segment (film, performing arts, art, heritage…) it specializes in?

During the course we will explore 5 major art fields, and guest lecturers will present their respective specialties.

Museums, galleries and art and design spaces

Cinemateques

Performing arts centers

Heritage centers and sites

Temporary activities (festivals etc.)

 

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים והשתתפות, הגשת דוח ועבודה מסכמת. הסטודנטים יתבקשו להכין הצעה לתוכן של מוסד ספציפי -  מפורט, מנומק ועם מחקר ראשוני על התוכן, ברמה שתסביר את הייחוד שלו בשדה, את הצורך בתוכן הספציפי הזה, ואת הנימוקים לפריטי התוכן שנבחר (יצירות, סרטים, תוכנית הרצאות), הרלוונטיות שלהם לתוכנית בכללותה (תערוכה, פסטיבל, חודש מוצרט).

 

 

מרכיבי הציון הסופי

הגשת תרגיל מסכם 80%   דוח מוסד תרבות 20% 

מי שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל להגיש מטלות (ציון 240).

 

 

נושאי הקורס (בהתאם לקצב ההתקדמות – רשימת קריאה ספציפית לכל שבוע, בתחילת הסמסטר)

 

 1. הכרות, מבוא – תרבות ומוסדותיה
 2. אוספים, מוזיאונים
 3. המוזיאון המודרני
 4. חינוך, הדרכה, והפעלות
 5. הרצאת אורח – מתחום האמנות הפלסטית
 6. פנאי, בידור ותרבות מודרנית ועכשווית
 7. חושך בקולנוע
 8. הרצאת אורח  - סינמטק או פסטיבל קולנוע
 9. הקהל:
 10. רפרטואר וטעם
 11. הרצאת אורח – מתחום אמנויות הבמה
 12. באופן זמני: פסטיבלים, כנסים, ירידים
 13. סיכום

 

רשימת ספרות (מאמרים ופרקים מספרים שיידרשו במהלך הקורס) 

 

אזולאי, אריאל: אימון לאמנות – ביקורת הכלכלה המוזיאלית )הקיבוץ המאוחד, 1999).

בר-אור גליה,  חיינו מחייבים אמנות- (מכון בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון, 2010).

ון-אסן, יעל, לחשוב מוזיאונים מחדש. (הקיבוץ המאוחד, 2016).

שי, עודד, מוזאון ואוסף בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מנית - (מוסד ביאליק, 2015).

שליטא, רחל,  דיאלוג עם אמנות – הדרכה דיאלוגית לאמנות בת זמננו- (מכון מופ"ת, 2013).

 

Becker, Howard, Art Worlds (Berkeley: University of California Press, 1982).

De Beukelaer, Christiaaan, Developing Cultural Industries: Learning from the Palimpsest of Practice, (Amsterdam: European Cultural Foundation, 2015).

Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production (New York: Columbia University Press,1998).

Bourdieu, Pierre, The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, (Stanford: Stanford University Press, 1992).

Blau, Judith (1992): The Shape of Culture, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

Boswell, David and Jessica Evans (eds.) Representing the Nation: Histories, Heritage and the Nation (New York: Routledge, 1999).

Caves, Richard, Creative Industries. Contracts between Art and Commerce,( Cambridge: Harvard University Press, 2000) Crane, The Production of Culture, (Newbury Park: Sage, 1992). 

Duncan, Carol, Civilizing Rituals – Inside Art Museums (New York: Routledge, 1995).

Frey, Bruno / Pommerehne, Werner, Muses and Markets. (Explorations in the Economics of the Arts, Oxford: Basil Blackwel, 1989).

Hasitschka, Werner, Peter Tschmuck and Tasos Zembylas, "Cultural Institutions Studies: Investigating the Transformation of Cultural Goods", in: The Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 35/ Nr.p.2. 147-158.

Hesmondhalgh, David, The Culture Industries (London: Sage, 2002).

Kirshenblatt-Gimblettt, Barbara, Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage (Berkeley: University of California Press, 1998).

Klamer, Argo, The Value of Culture. On the Relationship between Economics and Arts, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996).

Luhman, Niklas, Art as Social System. (Stanford: Stanford University Press, 2000).

MacCannell, Dean, The Tourist – A New Theory of the Leisure Class (New York: Schocken, 1989).

Throsby, David, Economics and Culture, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Vergo, Peter, ed. 'The New Museology.)London: Reaktion Books, 1989).

 

 

הערות או שונות:

במהלך הקורס, בהודעה מראש, יהיו 2-3 סיורים למוסדות תרבות מובילים בתל אביב 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת