חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פינה באוש-מחול והמונטאז' הבימתי
  Pina Bausch-Dance and the Stage Montage                                                              
0861-4056-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1400-1800120מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאטרון-המחול של פינה באוש מציג מלאכת מחשבת של הרכבה בין החזותי, המוסיקלי והתנועתי שיוצרים מונטאז' בימתי עשיר ורב-ממדי. המונטאז' מאפשר דינמיקה משתנה של יחסים בין האמנויות ובו-בזמן גם חושף את מנגנוני העריכה שלהם. בכך הוא הופך לסמן של אסטרטגיות נרטיביות וצורניות. היחסים בין האמנויות יעמדו במרכז הסמינר, וייבחנו כאסטרטגיה אמנותית ותרבותית שמציעה מודל מאתגר של תיאטרון-מחול עכשווי.

Course description

Pina Bausch shaped her dance-theater through assembling and juxtaposing of the visual, the musical and the kinesthetic. Thus, she created a rich and versatile stage montage. Montage allows the creation of a changing dynamic between the arts, and at the same time the revealing of their editing mechanisms. It signifies, thereby, strategies of narrative and design. The purpose of the seminar is to explore the relations between the arts as artistic and cultural strategies that offer a challenging model of contemporary dance-theatre.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-4056-01 פינה באוש-מחול והמונטאז' הבימתי
Pina Bausch-Dance and the Stage Montage
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

666סילבוס מפורט/דף מידע

פינה באוש – מחול והמונטאז' הבימתי

 

Pina Bausch – Dance and the Stage Montage

סמסטר ב'  4 ש"ס

 

סמינר

שם המרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין

 

דואר אלקטרוני:    liorama@post.tau.ac.il

 

 

שעות קבלה: 18:00

יום: שני

לפי תאום מראש

 

 

 

 

תאור הקורס  

 

תיאטרון-המחול של פינה באוש מציג מלאכת מחשבת של הרכבה בין החזותי, המוסיקלי והתנועתי שיוצרים מונטאז' בימתי עשיר ורב-ממדי. המונטאז' מאפשר דינמיקה משתנה של יחסים בין האמנויות ובו-בזמן גם חושף את מנגנוני העריכה שלהם. בכך הוא הופך לסמן של אסטרטגיות נרטיביות וצורניות. היחסים בין האמנויות יעמדו במרכז הסמינר, וייבחנו כאסטרטגיה אמנותית ותרבותית שמציעה מודל מאתגר של תיאטרון-מחול עכשווי.

 

Pina Bausch shaped her dance-theater through assembling and juxtaposing of the visual, the musical and the kinesthetic. Thus, she created a rich and versatile stage montage. Montage allows the creation of a changing dynamic between the arts, and at the same time the revealing of their editing mechanisms. It signifies, thereby, strategies of narrative and design. The purpose of the seminar is to explore the relations between the arts as artistic and cultural strategies that offer a challenging model of contemporary dance-theatre.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפיה, רפרט בעל-פה, עבודה 

 

מרכיבי הציון הסופי

% 10 השתתפות פעילה ורפרט בעל-פה, % 90 עבודה

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

תיאטרון ומחול למול תיאטרון-מחול

מונטאז' כשיטה אמנותית

תיאטרון-מחול מודרני

תיאטרון המחול של באוש – יסודות

מונטאז' בתיאטרון

באוש - מונטאז' כיסוד כוריאגרפי

קפה מילר (1978) – מונטאז' כצורה והבעה

מנקה החלונות (1997) והיחסים בין האמנויות

אקווה (2001) – הגוף המחולל בין הקולנועי והבימתי

יוצרים ויצירות בהשראת באוש

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

  • רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס

 

דאלי, אן, איזדורה דאנקן באמריקה: הגוף הרוקד, הגוף הטבעי, תרגום ניב סבריאדו, הוצאת אסיה, 2014.

ירון, אליקים, "ברכט, מונטאז' ותיאטרון מחול". שנתון המחול בישראל, 1989/1990

כהן, סלמה ג'ין (עורכת). מחול כאמנות במה: אסופת רשימות על מחול מ-1581 ועד ימינו. תרגום, ניב     סבריאגו. רמת-השרון: אסיה, 2010.

לנד, רונית, "קווים אופייניים בתיאטרון המחול הגרמני היום", שנתון המחול בישראל 1984.

לפקי, אנדרי, מיצוי מחול: אמנות המופע והפוליטיקה של התנועה, תרגום ניב סבריאגו, הוצאת אסיה, 2013.

מק'קאו, דיק, לאבאן: אסופת מקורות, תרגום ניב סבריאגו, הוצאת אסיה, 2017.

ניוהול, מארי אן סנטוס, מרי וויגמן, תירגום ניב סבריאגו, הוצאת אסיה, 2015.

סרבוס, נורברט, פינה באוש – תיאטרון המחול, תירגום איה ברויר, הוצאת אסיה, 2012.

קוגלר, הורסט, "פינה באוש ותיאטרון המחול שלה." שנתון המחול בישראל, 1977.

קופלנד, רוג'ר, "המחול התיאטרלי: איך נזהה במבט מה שאיננו יודעים להגדירו", תרגום דויד ברקוב, מחול            בישראל 12 (חורף 1998): 27-23.

תומס, הלן, הגוף, מחול ותאוריית תרבות, תרגום ניב סבריאגו, הוצאת אסיה, 2014.

 

Balme, Christopher B. "Dance Theatre", in The Cambridge Introduction to Theatre      Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.  

Bausch, Pina. "Not How People Move but What Moves Them," in M. Huxley and N.      Witts (eds.) The Twentieth Century Performance Reader, London: Routledge,       1996.

Birringer, Johannes. "Pina Bausch: Dancing Across Borders," in Theatre, Theory,         Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Bowman, Michael and Della Pollock. "'This Spectacular Visible Body': Politics and      Postmodernism in Pina Bausch Tanztheatre". Text and Performance Quarterly 2,     1989:113-118.

Buckland, Fiona. "Towards a Language of the Stage: The Work of DV8 Physical

Theatre". New Theatre Quarterly, 44, 1995:371-380.

Climenhaga, Royd. Pina Bausch. London: Routledge, 2009.

Climenhaga, Royd (ed.), The Pina Bausch Sourcebook, Routledge, 2013.

Cody, Gabrielle, “Woman, Man, Dog, Tree: Two Decades of Intimate and Monumental Bodies in Pina Bausch's Tanztheater”, TDR 42.2 (Summer, 1998): 115-131.

Daly, Ann. "Tanztheater: The Thrill of the Lynch Mob or the Rage of a Woman," The    Drama Review, Summer 1986.

---. "What the Critics Say about Tanztheatter," The Drama Review, Summer 1986.

Elswit, Kate, “Ten Evenings with Pina: Bausch’s “Late” Style and the Cultural Politics of            Coproduction”, Theatre Journal 65 (2013): 215–233.

Ferguson, Paul H. “Perspectives on the aesthetics of Pina Bausch's Tanztheater”, Text            and Performance Quarterly, 9:2, 1989.

Fernandes, Ciane. Pina Bausch and the Wuppertal Dance Theatre: The Aesthetics of     Repetition and Transformation. New York: Peter Lang, 2001.

Goldberg, Marianne, “Artifice and authenticity: Gender scenarios in Pina Bausch's dance      theatre”, Women & Performance, 4.2, 1989: 104-117.

Hinzman, J. and M. Merscmeir (eds.) Tanztheater Today, exhibition catalogue, Hannover: Kallmeyersche, Seelze, n.d.

Hoghe, Raimund. "The Theatre of Pina Bausch," The Drama Review, March 1980.

Kirchman, Kay. "The Totality of the Body: An Essay on Pina Bausch's Aesthetic,"         Ballet             International, May 1994.

Koegler, Horst. "Exponent of the Avant-Garde: Pina Bausch," Dance Magazine, February, 1979.

Kozel, Susan. "The Story is Told as History of the Body: Strategies of Mimesis in the   Work of Irigaray and Bausch", in Jane, C. Desmond (ed.) Meaning in Motion

Larlham, Daniel, “Dancing Pina Bausch”, TDR 54.1 (Spring 2010): 150-160.

Manning, Susan A. "An American Perspective on Tanztheater," TDR, 30.2, 1986.

McBride, Patrizia C. “Weimar-Era Montage: Perception, Expression, Storytelling”, in        The Chatter of the Visible: Montage and Narrative in Weimar Germany,           University of Michigan Press, 2016.

Mozingo, Karen, “The Haunting of Bluebeard: While Listening to a Recording of Béla     Bartók's Opera DukeBluebeard's Castle”, Dance Research Journal, 37.1 (Summer,   2005): 94-106.

Mumford, Meg, “Pina Bausch Choreographs Blaubart: A Transgressive or Regressive

Act?" German Life and Letters, 57.1, 2004: 44-57.

Mulrooney, Deidre. Orientalism, Orientation and the Nomadic Work of Pina Bausch.    Frunkfurt: Peter Lang, 2002.

Mueller, Roswitha, “Montage in Brecht”, Theatre Journal, 39.4 (Dec., 1987): 473-486

Öztürkmen, Arzu, “Reflections on Pina Bausch's Istanbul Project”, Dance Research      Journal, 35.2 - 36.1 (Winter, 2003 -Summer, 2004): 232-235

Pirce, D. W. "The Politics of the Body: Pina Bausch's Tanztheater," Theatre Journal,     October 1990.

Servors, Norbert, Pina Bausch Wuppertal Dance Theatre. Koln: Bullet-Buhnen-Vergal, 1984.

Valcke, Jennifer, “Montage in the Arts: A Reassessment, in Dietrich Scheunemann (ed.), Avant-Garde, Neo Avant-Garde, Rodopi, 2005.

Wright, Elizabeth, " The Production of Illusions: The Post-Freudian Theatre of Pina   Bausch and Heiner Müller". Assaph: Studies in the Theatre 7, 1991: 21-34.

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת