חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לתולדות הקולנוע ב'
  Introduction to Film History 2                                                                       
0861-1583-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1600-1800115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר דובדבני שמואל
סילבוס מקוצר
סמסטר שני מתוך שניים. הקורס יסקור כרונולוגית בנקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, למין הסרטים הראשונים שצולמו והוקרנו בשלהי המאה ה-19, ועד לפוסטמודרניזם המאוחר. בין הזרמים האסתטיים שיידונו: קולנוע הוליוודי קלאסי, אקספרסיוניזם גרמני, המונטאז' הסובייטי, ניאו-ריאליזם איטלקי, “הגל החדש" הצרפתי, השפעות האסתטיקה הקליפית על הקולנוע בשנות ה-80 ואסתטיקה קולנועית פוסטמודרנית. הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.
דרישת קדם: קורס סמסטר א' 08611582
Course description
The course provides a comprehensive study of major periods, styles, genres and films starting with the early silents and culminating with late postmodernism. A discussion, both ideological and aesthetic, of - among others - German expressionism, soviet montage, classical Hollywood cinema, Italian neo-realism and French new wave, Asian and third world cinema. The course is accompanied by screenings of relevant film excerpts (but not full length films).
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1583-01 מבוא לתולדות הקולנוע ב'
Introduction to Film History 2
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר דובדבני שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתולדות הקולנוע
Introduction to Film History
סמסטר ב' תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר שמוליק דובדבני
שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל
כתובת המרצה : duvdeva@post.tau.ac.il
 
דרישת קדם:
קורס סמסטר א' 08611582
 
מרכיבי הציון
בחינה אמריקאית שתתבסס על חומרי הקורס הרלוונטיים ועל ביבליוגרפיה-חובה
(ציונים נפרדים לתולדות א' ותולדות ב').  
 
נושאי הקורס:
אדיסון-לומייר-מלייס
גריפית
צ'פלין
הולדת הוליווד
אקספרסיוניזם גרמני
מונטאז' סובייטי
המעבר לקולנוע המדבר
היצ'קוק
שיטת האולפנים
פילם נואר
ניאו ריאליזם
המודרניזם בקולנוע האירופאי
הגל החדש הצרפתי
הקולנוע היפני
הוליווד החדשה
פוסט מודרניזם בקולנוע האירופאי והאמריקאי
קולנוע של עולם שלישי – הודו, אפריקה, איראן, מקסיקו
קולנוע של המזרח הרחוק
 
 
ביבליוגרפיה:
א. חובה
מסט, ג'רלד. קיצור תולדות הקולנוע (תרגום: יורם שדה; עריכה מדעית: משה צימרמן). רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003. 2 כר' 
 
 
Thompson, Kristin and David Bordwell. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 1994
 
ב. רשות
Armes Roy. Patterns of Realism. New York: A. S. Barnes, 1970
---------. The French Cinema since 1946. Vol. 2. New York: A. S. Barnes, 1970
Brownlow, Kevin. The Parade's Gone By. New York: Knopf, 1968
Cook, David A. A History of Narrative Film. New York: Norton, 1990
Eisner, Lotte. The Haunted Screen. Berkley: University of California Press, 1969
Mast, Gerald. A Short History of The Movies. New York: Pearson Longman, 2007
Sobchack, Thomas. An introduction to film. Boston: Little, Brown, 1980
The Oxford history of world cinema. Oxford: Oxford University Press, 1997
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת