חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תחנות בתרבות המערב
  Fundamentals of Western Culture                                                                      
0861-1210-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אונגר הנריך
סמ'  ב'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הפקולטה לאמנויות

 התכנית הרב תחומית, בה"ס לקולנוע וטלוויזיה, ביה"ס לאדריכלות

 

הנרי אונגר

 

תחנות בתרבות המערב

FUNDAMENTALS OF WESTERN CULTURE

4 ש"ס סמסטרים א+ב תשע"ח

 

HUNGER@POST.TAU.AC.IL

 

שעות קבלה: ימי ראשון 14.00 - 15.00  (לפי תיאום - בתיווך עוזרת ההוראה, או באמצעות המייל של המרצה)

עוזרת הוראה:

 

                           דרישות הקורס, שקלול הציון, חובת נוכחות - ראו פירוט בתחתית הסילבוס

 

 

הצהרת כוונות

תכלית הקורס היא להציג את שורשי האינטלקט המערבי כפי שהם מתגלים במודלים מרכזיים של מדע, פילוסופיה ואמנויות, ברצועת זמן הנפרסת מתקופת האפוס והמיתוס היווניים, עבור בדרווין, ניטשה דוסטוייבסקי – ועד למתודים המרכזיים שכבשו את הזירה בשליש הראשון של המאה העשרים.

הקורס נשען על העמדה (הניאו-קנטיאנית) שתרבות היא מאגר הכלים שבאמצעותם נוצקו במרוצת הזמן תבניות ה"מציאות", והיא קובעת לא רק את התשובות שמציב כל דור לשאלות הקיום – האישי, החברתי, המוסרי והפוליטי - אלא, ולפני זה, את נוסח השאלות.

ומאחר, שאין אדם נעשה בן תרבות כל זמן שאינו שולט בכלים אלו, ולו באופן פסיבי, הקורס מיועד, לפני הכול, להפקיד בידי מאזיניו כרטיס כניסה למועדון-בני-תרבות רגע לפני שיוּגפו שעריו - סופית.

Course description

A panoramic survey of Western Culture, beginning with Homeric epos, Hellenic Mythology and Pre-Socratic Philosophy, through Dante, medieval scholastics, Age of Enlightenment, and ending with Darwin, Doestoyevsky and Nietzsche in the second half of the nineteenth century.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1210-01 תחנות בתרבות המערב
Fundamentals of Western Culture
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר אונגר הנריך

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

 התכנית הרב תחומית, בה"ס לקולנוע וטלוויזיה, ביה"ס לאדריכלות

 

הנרי אונגר

 

תחנות בתרבות המערב

FUNDAMENTALS OF WESTERN CULTURE

4 ש"ס סמסטרים א+ב תשע"ח

 

HUNGER@POST.TAU.AC.IL

 

שעות קבלה: ימי ראשון 14.00 - 15.00  (לפי תיאום - בתיווך עוזרת ההוראה, או באמצעות המייל של המרצה)

עוזרת הוראה:

 

                           דרישות הקורס, שקלול הציון, חובת נוכחות - ראו פירוט בתחתית הסילבוס

 

 

הצהרת כוונות

תכלית הקורס היא להציג את שורשי האינטלקט המערבי כפי שהם מתגלים במודלים מרכזיים של מדע, פילוסופיה ואמנויות, ברצועת זמן הנפרסת מתקופת האפוס והמיתוס היווניים, עבור בדרווין, ניטשה דוסטוייבסקי – ועד למתודים המרכזיים שכבשו את הזירה בשליש הראשון של המאה העשרים.

הקורס נשען על העמדה (הניאו-קנטיאנית) שתרבות היא מאגר הכלים שבאמצעותם נוצקו במרוצת הזמן תבניות ה"מציאות", והיא קובעת לא רק את התשובות שמציב כל דור לשאלות הקיום – האישי, החברתי, המוסרי והפוליטי - אלא, ולפני זה, את נוסח השאלות.

ומאחר, שאין אדם נעשה בן תרבות כל זמן שאינו שולט בכלים אלו, ולו באופן פסיבי, הקורס מיועד, לפני הכול, להפקיד בידי מאזיניו כרטיס כניסה למועדון-בני-תרבות רגע לפני שיוּגפו שעריו - סופית.

 

A panoramic survey of Western Culture, beginning with Homeric epos, Hellenic Mythology and Pre-Socratic Philosophy, through Dante, medieval scholastics, Age of Enlightenment, and ending with Darwin, Doestoyevsky and Nietzsche in the second half of the nineteenth century.

 

תכנית (טנטטיבית) של נושאים מרכזיים

 • רגע הכינון של חירות מוסרית: פרשת "קין והבל"
 • קמצוץ מיתולוגיה יוונית: ההיבריס של איקרוס, ומדוע בושש אודיסס לשוב לאיתקה
 • האדם מגלה את הטבע (ואת גבולות ההיגיון): מסע אל האינסוף בחברת פרה-סוקרטים
 • אמת, ודאות, סתירה ודילמות: הפרדוקסים של זנון
 • אפלטון – בין אפיסטמולוגיה לאונטולוגיה: "משל המערה"/המתקפה על הדמוקרטיה
 • אפיקורוס מרצונו השבוי: מטריאליזם, תיאולוגיה וחופש אנושי (שלוש אסכולות יווניות)
 • "אני מאמין כי הדבר בלתי מתקבל על הדעת": עקידה, אמונה וצליבה
 • בין סופוקלס לאריסטו: הגיבור הטראגי – בחצי הדרך בין חיה ואל (ומבט על "הקרב הימי")
 • מזווית מדיבאלית: דנטה, הוכחות לקיום אלוהים, רצון חופשי ופרה-קוגניציה אלוהית
 • הולדת מושג האזרח: מקורותיה והשלכותיה של ה"מגנה כרטה".
 • מקיאבלי – לא מה שחשבתם: מדינה, שליט ואתיקה פונקציונליסטית
 • מהפכת המדע: קופרניק וממשיכיו (עם רקע היסטורי: מרטין לותר והנרי השמיני)
 • הדטרמיניזם המכניסטי פולש לחיי החברה: "ריבון" ו"זכות טבעית" אצל תומס הובס
 • סובלנות, פלורליזם, דיאיזם, אגנוסטיציזם: מה היא ה"נאורות"?
 • אנליזה לוגית של מושג החברה: "אמנה חברתית" על פי רוסו
 • מבוא לפילוסופיות מרכזיות - א: דקארט, לוק, ברקלי, יום
 • מבוא לפילוסופיות מרכזיות – ב: ביקורת טרנסצנדנטליסטית ודאונטולוגיה קנטיאנית
 • הזרם הרומנטי: מה גרם יסורים לוורתר, וכיצד פתר פאוסט את הבעיה
 • מבט חטוף על אמנות הציור: דויד מול דלקרואה – מקלסיציזם לרומנטיקה
 • הגורם האקולוגי מתחיל להלך אימים: מלתוס צופה את קץ האדם
 • הולדת הריאליזם: בלזק על אומללות ומגלומניה, או – מי הרג את אבא גוריו?  
 • על יתומים ורשעים: עולמו וסגנונו של דיקנס (עם ביקור קצר ב"יריד ההבלים")
 • רוח או חומר?  - זכויותיו וטעויותיו של המרקסיזם
 • קופים ובני אדם: אבולוציוניזם דרוויניסטי – בעד ונגד
 • אם אלוהים מת – הכל מותר: דוסטוייבסקי, נצרות, ורצח אידיאולוגי
 • מאנה קרנינה לאיבן איליץ' – החזרה בתשובה של לב טולסטוי
 • אדם, ואדם עליון: סיכום קדם ניטשיאני
 • הערות מבוא למפה האינטלקטואלית של המאה העשרים
 • פרויד ופסיכואנליזה
 • קפקא מחלץ את מושג האבסורד לתרבות הכאוס

 

הבהרה: מרחב הנושאים המנוסח לעיל אינו בר-מימוש בקורס יחיד, וישמש כרגולטיב גרידא.

המרצה שומר לעצמו זכות מלאה לשנות נושאים, להחליפם, לקבוע את מינונם וסדר הבאתם - לפי הדינמיקות הקונקרטיות של הקורס ובהתאם לשיפוטו הפדגוגי.

 

מבנה הקורס, התנהלותו ופריסת נושאיו בפועל:

כאמור, הנושאים הרשומים לעיל אינם מעידים על המבנה הפדגוגי של הקורס, אלא מסמנים את המצאי הכללי שמתוכו ייבחרו מוקדי-דיון קונקרטיים. הפעילות בקורס תישען על מיקוד "קונצנטרי" בנושאים ספציפיים (כגון, חירות פוליטית, מוסר בסביבה דטרמיניסטית, מושג האמונה, רדוקציוניזם דרוויניסטי), כאשר המרצה כורך סביב כל "מוקד" קבוצה של מודלים רלבנטיים. במלים אחרות, המרצה מוותר על פריסה כרונולוגית לטובת דיון סינכרוני בנושאים המרכזיים, מתוך כוונה להדגיש את פוריותם במרחב האינטלקטואלי העכשווי.

הנה כי כן, הקורס מבוסס על שני שלבים סמסטריאליים נפרדים, שלכל אחד מהם תכלית שונה:

בסמסטר הראשון יוצגו כתריסר נושאים (לפי הרשימה דלעיל) שכל אחד מהם מתמקד (ב"מבנה פריסה קונצנטרי") על אחד מיסודות תרבות המערב (מטפיסיקה, תאולוגיה, מתודולוגיות, אירוע מכונן).

בסמסטר השני - תוקדשנה רוב ההרצאות לדיון ביצירות מופת של האמנות המערבית (ספרות, קולנוע, ציור, תיאטרון) חלקן קלאסיות וחלקן מהמאה העשרים, כאשר המרצה מנצל את היצירה כמנוף לנושאי-יסוד (דטרמיניזם, נטורליזם, קפיטליזם, אקזיסטנציאליזם, פנומנולוגיה, אבסורדליזם וכד').

 

לכל סמסטר יינתן ציון נפרד, והציון הסופי ישוקלל (על פי נוסחה מסוימת) משני אלו.

בסמסטר הראשון - בחינת-בית שנושאיה יימסרו במהלך השבוע הראשון של חופשת הסמסטר.

בסמסטר השני - מבחן  (חלקו "בשיטה אמריקאית") (מבחן זה יתייחס רק לנושאי הסמסטר הנתון).

 

ביבליוגרפיה מפורטת ומוערת – באתר הקורס.

 

נוכחות חובה!

יודגש, כי מוחלת בקורס חובת נוכחות מוחלטת  - בכל ההרצאות, בכל אחד משני הסמסטרים. הנוכחות תיבדק באמצעים שונים. תלמיד שייפקד מאחת ההרצאות (בלי סיבה פורמלית ממוסמכת) לא יורשה לגשת לבחינת הסמסטר, ותישלל זכאותו לקבל ציון על הקורס - מכל וכל.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת