חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיה
  Issues of Poetics and Politics of Holocaust Representation in Film and Televisio                     
0851-9060-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000002קיקואיןסמינר פרופ אבישר אילן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נושא השואה מהווה אתגר מיוחד לייצוג אומנותי, ומרבית היוצרים הגדולים של הקולנוע שלאחר מלחמת העולם השנייה התמודדו עמו בסרטים מורכבים מבחינה צורנית ותוכנית.  הקורס המוצע יבחן את הפרובלמטיקה של ייצוג השואה ואת האופן שבו המדיום הקולנועי מתמודד עם הבעיות המיוחדות של תיאור הזוועות שחורגות מן הדמיון וההשגה האנושית.   ניתוחי הסרטים יבחנו גם סוגיות בהקשרים של היסטוריה, פוליטיקה, תרבות פופולרית  וזיכרון קולקטיבי.

Course description

The unimaginable horrors of the Holocaust pose a special challenge to artistic representations.  The seminar will analyze canonical films and the works of leading filmmakers in Holocaust cinema to examine the poetic approaches to the representation of the unimaginable and the place of the Holocaust in popular culture in terms of the politics of collective memory.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9060-01 סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיה
Issues of Poetics and Politics of Holocaust Representation in Film and Televisio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ אבישר אילן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת