חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היצ'קוק
  Hitchcock                                                                                            
0851-8612-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1800211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר כהן-רז אודיה בת חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סרטיו של היצ'קוק  ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) -  הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי.  מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.

בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית  הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות  לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה שפילברג ועוד. 

Course description

In the course, we will study Hitchcock's films in various research approaches. Following the Auteur theory, we will examine characters, film style, aesthetics and critique that characterize Hitchcock's work, as well as diachronically the development of these characteristics over the years in the films.

Various theories such as psychoanalysis and feminism will expand the discussion on Hitchcock's theme- the subject social and sexual evolvement.

By examining Hitchcock's selected filmography we will discuses more issues such as popular narrative cinema and spectatorship in general and the manipulation of the spectator in the suspense genre in particular. We will analyze reflexive techniques in Hitchcock's films as well as intertextual references to his films in other directors such as Spielberg, Kubrick, the Coen brothers, Cronenberg, Coppola, Demme etc'.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-8612-01 היצ'קוק
Hitchcock
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר כהן-רז אודיה בת חן

666סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל –אביב

הפקולטה לאמנויות על שם יולנדה כץ

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש

 

מרצה: ד"ר   אודיה כהן –רז

2020 תש"פ, סמסטר ב

 

 

 

היצ'קוק ומורשתו

סרטיו של היצ'קוק  ייבחנו באמצעות גישות מחקר שונות. מהפרספקטיבה של גישת ה"יוצר" (Auteurism) -  הכרות עם תמות, דמויות, סגנון קולנועי, אסתטיקה ותפישות עולם ביקורתיות חתרניות של היוצר. גישה זו עוקבת באופן היסטורי אחר התפתחות היצירה של הבמאי. במקביל יוצגו גישות תיאורטיות משלימות מתחומי הפסיכואנליזה, והמחקר הפמיניסטי.  מחקרים אלה מאירים נושאי עומק החוזרים ביצירתו של היצ'קוק: הסדר החברתי, הזהות של הסובייקט, מקומו של הסובייקט בחברה, והזהות המינית.

בסיום, מכלול יצירתו של היצקוק ייבחן כמסה תיאורטית  הדנה בקולנוע הפופולארי ויחסי הצפייה. במסגרת דיון זה ינותחו מבעים רפלקסיביים בסרטים, ויוצגו התייחסויות אינטרטקסטואליות  לסרטיו של היצ'קוק על ידי יוצרים אחרים:לינץ', קובריק, האחים כהן, קרוננברג, דמי , הנקה, קופולה שפילברג ועוד. 

 

Hitchcock's inheritance

In the course, we will study Hitchcock's films in various research approaches. Following the Auteur theory, we will examine characters, film style, aesthetics and critique that characterize Hitchcock's work, as well as diachronically the development of these characteristics over the years in the films.

Various theories such as psychoanalysis and feminism will expand the discussion on Hitchcock's theme- the subject social and sexual evolvement.

By examining Hitchcock's selected filmography we will discuses more issues such as popular narrative cinema and spectatorship in general and the manipulation of the spectator in the suspense genre in particular. We will analyze reflexive techniques in Hitchcock's films as well as intertextual references to his films in other directors such as Spielberg, Kubrick, the Coen brothers, Cronenberg, Coppola, Demme etc'.

 

חובות הסטודנטים

*יש להקפיד על נוכחות (אין להיעדר מעל 3 היעדרויות). הנוכחות בהקרנות חובה.

*התלמידים מתבקשים לקרוא את חמשת מאמרי החובה המאוזכרים ברשימת השיעורים.

* עבודה שתוגש לשיעור השלישי על פי מאמרו של  פסקל בוניצר (10%).

*בסיום הקורס תינתן בחינה אמריקאית (שאלון רב ברירה) הכוללת את חומרי השיעורים, בקיאות במאמרים, בניתוח הסרטים  בכתה ובקיאות בסרטים באורך מלא.

הבחינה תכלול 50 שאלות, משקל כל שאלה 2 נקודות (90).

 *תלמיד אשר לא יהיה נוכח בשיעורים ולא יגיש את העבודה לא יהיה זכאי לגשת לבחינה.

*ייתכנו שינויים במהלך הסמס, על כך  תינתן  הודעה.

*פניות אישיות: נא לא לשלוח אלי מיילים, ניתן לתאם עימי פגישה בחוג או ליצור קשר בסלולרי- 0528322990


תכנית השיעורים:

שיעור

מבוא- היצ'קוק כאמן סרטי המתח והאימה, יחסי צפייה ותיאוריית הפצצה.

קטעים מסרט תיעודי על היצ'קוק.

הקרנה: חבלה (Sabotage),1936

 

לשיעור הבא: קריאת חובה את המאמר של בוניצר. יש להביא את המאמר לשיעור, לסמן במרקר צבעוני טקסט שלא היה מובן. בצבע אחר יש לסמן טקסט שנראה לכם מעניין.

 

Bonitzer, Pascal, "Hitchcockian Suspense", Everything You Always Wanted to Know about  Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp. 15-30.

[אין חובה לקרוא מעמוד 24 (פסקה שלישית) עד עמוד 28 (לא כולל שתי הפסקאות האחרונות)]

 

לשיעור שלישי: הגשת עבודה (על פי השאלות בהמשך) בהתבסס על המאמר של בוניצר:

יש להגיש את העבודה בשיעור,  מודפסת עם עמוד שער, אות 12, דויד, רווח שורה וחצי . היקף העבודה בין עמוד לשניים. הכתיבה על פי כללי הכתיבה האקדמיים (10%):   

 

1. נסחו את שאלת המאמר (המאמר כולו מציע תשובה לשאלה).

2. נסחו בקצרה את תשובת המאמר.

3. על פי בוניצר, הגדירו והסבירו מה הוא ה"כתם" (stain, blot). יש להביא שני ציטוטים מתוך המאמר להגדרתו ל"כתם."

4. הסבירו ונמקו את הדוגמה ל"כתם" מהסרט פחד במה על פי הגדרתו.

         

 

שיעור 2 

המשך מבוא

הקדמה למאמר של בוניצר - "המתח ההיצ'קוקיאני"

הקרנה: פחד במה (Stage Fright), 1950

 

 

 

 

שיעור 3

הגשת עבודה

המשך דיון במאמרים של דולר ובוינצר: סדר של פיצוי מוסרי, האיש החף מפשע, ה"כתם" בדימוי הקולנועי. הדגמה מתוך חלק מהסרטים שבוניצר מביא במאמרו:

כתב זר, (Foreign Correspondence), 1940                                                                              

, 1941(Suspicionחשד(

), 1950 Stage Frighפחד במה (

, 1954(Rear Windowחלון אחורי(

, 1959(North by Northwest)מזימות בין לאומיות

, 1963(The Birds)הציפורים

, 1964(Marnie)מארני

ניתוח "הכתם" על פי חבלה ופחד במה

 

לשיעור רביעי: קריאת חובה את מאמרו של דולר

Dolar,  Malden, "The Spectator Who Knew Too Much", Everything You Always Wanted to Know about  Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp.129-136.

שאלות רשות:

1. נסחו בכמה משפטים את שאלת המאמר של מלדן דולר ואת הטענה המרכזית (התשובה לשאלה).

2. מה הטענה של דולר לגבי התפקיד של הפתיחה והסיום בסרטי היצ'קוק?

3. ציינו והסבירו את  מה הם "חוקי הכלכלה" שהיצ'קוק כביכול מפר בסרט  חבלה.

4. מה מוסיף דולר לטענה של בוניצר על ה"כתם"/מבט?           

 

הקרנה: 39 המדרגות  ( ( The Thirty- Nine Steps, 1935

 

שיעור 4

ניתוח  39 המדרגות. ה"כתם" אצל היצ'קוק

 

לשיעור חמישי: קריאת רשות הפרק על צל של ספק בספרו של רותמן

Rothman William. "Shadow of a Doubt", The Murderous Gaze, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1982, pp. 179-244         

 

הקרנה: צל של ספק (Shadow of a Doubt), 1945

 

שיעור 5

הסדר החברתי והפסיכופתיה, אלמנט הכפילות. ניתוח  צל של ספק  על פי רותמן.

הקרנה: היסטוריה של אלימות, דיוויד קרוננברג, 2005

 

שיעור 6

המשך  דיון בנושא הסדר החברתי והפסיכופתיה בצל של ספק ובסרטים :

היסטוריה של אלימות

קטיפה כחולה, דיוויד לינץ', 1986.

האיש שלא היה שם, האחים כהן, 2001.

מיסטיק ריבר, איסטווד, 2006

 

הקרנה: זרים ברכבת, (Strangers on a Train), 1951

 

לשיעור הבא: קריאת חובה מאמרו של דולר על האובייקט ההיצ'קוקיאני

Dolar, Malden. Hitchcock's Object, Everything You Always Wanted to Know about  Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), ed. Zizek, Slavoj., London, N.Y.: Verso, 1992, pp..31-46.

 

שיעור 7

דיון באובייקט בצל של ספק ו-זרים ברכבת

 

לשיעור הבא: קריאת חובה פרק מספרה של מודלסקי על הסרט רבקה

Modleski, Tania. "Woman and the Labyrinth; REBECCA", The Woman Who Knew to Much,  N.Y. and London: Methuen Press, 1988, pp. 43-56.

 

הקרנה: רבקה (Rebecca), 1940,ארה"ב

 

שיעור 8

המשך דיון בזרים ברכבת.

דיון ברבקה: נושאים: הדמות הנשית המעבר מתמימות לבגרות, תהליך ה"חיברות" (Socialization  )  של הסובייקט הנשי.

 

הקרנת: חלון אחורי (Rear Window), 1954, ארה"ב, צבע

 

קריאת רשות לשיעור הבא:

Modleski, Tania. "The  Master's Dollhouse; REAR WINDOW",  The Woman Who Knew to Much,  N.Y. and London: Methuen Press, 1988, 73-86.

שיעור 9

המשך דיון  ברבקה.

הקרנה: השיחה (The Conversation), פרנסיס פורד קופולה, 1974

 

 

 

 

שיעור 10

דיון בחלון אחורי: נושאים: רפלקסיביות קולנועית – מציצנות וחרדת הסירוס של הסובייקט הגברי. דיון בסרטים:

השיחה

יצרים (Blow Up), מיכלאנג'לו אנטוניוני, 1976

מחבואים (Cache), פטר הנקה, 2005

נעלמת ((Gone Girl, דיוויד פינצ'ר, 2014

הבחורה על הרכבת ((The Girl on the Train, טייט טיילור, 2016

 

 

לשיעור הבא: קריאת רשות פרק מספרה של מודלסקי על ורטיגו

Modleski T., "Femininity by Design; VERTIGO",  The Woman Who Knew to Much,  N.Y. and London: Methuen Press, 1988, pp. 87-100.

הקרנה: ורטיגו (Vertigo), 1958

 

מפגש 10 –

"ורטיגו" - הפטישיזציה של האובייקט הנשי והמוקסמות מהמוות.

הקרנה: פסיכו (Psycho), 1960

 

לשיעור הבא: קריאת חובה מאמרו של ז'ז'ק

ז'יזק, סלבוי, "מבוא:אלפרד היצ'קוק או הצורה והתיווך ההיסטורי שלה", לאקאן עם היצ'קוק מתוך:' כל מה שתמיד רצית לדעת על לאקאן ולא העזת לשאול את היצ'קוק', תרגום:רוני וידור, ת"א: רסלינג, 2004, עמ' 7-20.

 

שיעור  11

נושאים: פסיכו- רפלקסיביות והזדהות- פסיכופתיה  ללא נחת

התייחסות למאמרו של ז'יזק - נושאי חתך: מתח, זוגיות, וה"מקגאפין"

 

 

שיעור 12

פסיכו והטראומה של הקולנוע. מחוות רפלקסיביות ואינטרטקסטואליות אצל:קובריק, שפילברג, שברול,  זמקיס, ברוקס.

הקרנה: מלהולנדדרייב, (Mulholland drive), דיוויד לינץ', 2001.

 

שיעור 13

סיכום, חזרה לבחינה.

 

 

ביבליוגרפיה נוספת לבחירה:

 

Solan, Jane. Alfred Hitchcock a Guide to Reference and Resources, N.Y.; G.K. Hall, 1993.

 

Hitchcock: Past and Future, ed. Allen Richard,& Sam Lshii-Gonzales, London: Routledge, 2004.

 

The Analysis of Film-Raymond Bellour, ed. Consttance Penley, Bloomington;

Indiana University Press, 2000,

                                                                                                                                                         

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת