חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המחקר והביקורת הוידאוגרפיים
  Video/Essay: Introduction to Videographic Criticism                                                  
0851-6722-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'0800-1000117מכסיקו - אומנויותשיעור מר אבישר אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יכיר ויתרגל את יסודות המחקר והביקורת הוידאוגרפיים, תחום חדש ומרתק בלימודי הקולנוע והמדיה. מחקר וידאוגרפי מהווה השלמה ואלטרנטיבה למחקר וכתיבה טקסטואליים מסורתיים, ומאפשר להגיע לתובנות חדשות לגבי מושא המחקר, על ידי פירוקו ובחינתו "על שולחן העריכה". "כתיבה בוידאו" מאפשרת לתקשר אבחנות, פרשנויות ורעיונות תיאורטיים באופן ישיר ונגיש, תוך שימוש בשפה האודיו-ויזואלית ובמושא המחקר עצמו. הקורס ישלב בין התנסות מעשית שוטפת ואינטנסיבית, במהלכה ייצרו הסטודנטיות עבודות וידאוגרפיות משלהן, לבין לימוד תיאורטי ועבודות עיוניות, במטרה לשלב בין יצירה וידאוגרפית לחשיבה וכתיבה תיאורטיות-עיוניות באופן יצירתי, ולהתנסות בהיבטים שונים של המתודה הוידאוגרפית המתהווה.

Course description

The course will introduce and offer practice in the fundamentals of videographic criticism, an exciting new field within cinema and media studies. Videographic scholarship offers complementary and alternative avenues to traditional, textual approaches, enabling the discovery of new insights into media objects, by analyzing and examining them “on the editing table.” By “writing with video,” film and media scholars can communicate observations, interpretations and theoretical ideas directly and accessibly, using audio-visual language and the very subjects of their research. The course will combine intensive hands-on practice, requiring students to create their own videographic works, with theoretical studies and written assignments, aiming to creatively integrate videographic creation with theoretical thought and analytical writing, experimenting with various aspects of the emerging videographic form.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6722-01 המחקר והביקורת הוידאוגרפיים
Video/Essay: Introduction to Videographic Criticism
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר אבישר אריאל

666סילבוס מפורט/דף מידע

חיבור/וידאו: מבוא למחקר וביקורת וידאוגרפיים

Video/Essay: Introduction to Videographic Criticism

סמסטר א' תש"פ

סוג המסגרת: שיעור                            2 ש"ס

שם המרצה: אריאל אבישר                דוא"ל: arielavissar@yahoo.com

 

 • תיאור הקורס:

הקורס יכיר ויתרגל את יסודות המחקר והביקורת הוידאוגרפיים, תחום חדש ומרתק בלימודי הקולנוע והמדיה. מחקר וידאוגרפי מהווה השלמה ואלטרנטיבה למחקר וכתיבה טקסטואליים מסורתיים, ומאפשר להגיע לתובנות חדשות לגבי מושא המחקר, על ידי פירוקו ובחינתו "על שולחן העריכה". "כתיבה בוידאו" מאפשרת לתקשר אבחנות, פרשנויות ורעיונות תיאורטיים באופן ישיר ונגיש, תוך שימוש בשפה האודיו-ויזואלית ובמושא המחקר עצמו. הקורס ישלב בין התנסות מעשית שוטפת ואינטנסיבית, במהלכה ייצרו הסטודנטיות עבודות וידאוגרפיות משלהן, לבין לימוד תיאורטי ועבודות עיוניות, במטרה לשלב בין יצירה וידאוגרפית לחשיבה וכתיבה תיאורטיות-עיוניות באופן יצירתי, ולהתנסות בהיבטים שונים של המתודה הוידאוגרפית המתהווה.

The course will introduce and offer practice in the fundamentals of videographic criticism, an exciting new field within cinema and media studies. Videographic scholarship offers complementary and alternative avenues to traditional, textual approaches, enabling the discovery of new insights into media objects, by analyzing and examining them “on the editing table.” By “writing with video,” film and media scholars can communicate observations, interpretations and theoretical ideas directly and accessibly, using audio-visual language and the very subjects of their research. The course will combine intensive hands-on practice, requiring students to create their own videographic works, with theoretical studies and written assignments, aiming to creatively integrate videographic creation with theoretical thought and analytical writing, experimenting with various aspects of the emerging videographic form.

 

 • דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, הגשות שוטפות במהלך הסמסטר, הגשת עבודה מסכמת בסיום הקורס.
 • מרכיבי הציון הסופי: 56% הגשת עבודות וידאוגרפיות שוטפות במהלך הסמסטר (יש להגיש 7 מתוך 10 עבודות אפשריות); 10% הגשת תגובות שוטפות לעבודות וידאוגרפיות ולמאמרים; 34% פרויקט מסכם, הכולל מרכיב עיוני ווידאוגרפי (כולל הגשת הצעה לפרויקט, הצגת גרסת עבודה והגשת גרסה סופית).

 

 

 

 • הנושאים המרכזיים שייבחנו בקורס:
  • ייתכנו שינויים בחומרים הביבליוגרפיים בהמשך
  • במהלך הקורס יוקרנו עבודות וידאוגרפיות של הסטודנטים, וכן חיבורי וידאו שונים
  • מועדי ההגשה של העבודות הוידאוגרפיות השוטפות מצוינים בהמשך; שימו לב: אין צורך בהגשת כל העבודות השוטפות האפשריות; יש לבחור מספר עבודות מתוכן, על פי ההנחיות שיוצגו על ידי המרצה

 

 • שבוע 1: מבוא למחקר וידאוגרפי
  • קריאת חובה:

Bellour, Raymond. “The Unattainable Text.” Screen vol. 16, no. 3, 1975, pp. 19-28.‏

 

 • שבוע 2 – מניפולציות על הדימוי [הגשת עבודה וידאוגרפית 1]
  • קריאת חובה:

Mulvey, Laura. "Delaying Cinema." Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image. Reaktion Books, 2006, pp. 144-160.

 

 • שבוע 3 – "פצ'ה-קוצ'ה" וידאוגרפי [הגשת עבודה וידאוגרפית 2]
  • קריאת חובה:

Keathley, Christian. “La caméra-stylo: Notes on Video Criticism and Cinephilia.” The Language and Style of Film Criticism, ed. by Alex Clayton and Andrew Klevan, New York: Routledge, 2012, pp. 176-191.

 

 • שבוע 4 – הסופרקאט [הגשת עבודה וידאוגרפית 3]
  • קריאת חובה:

Grant, Catherine. “Dissolves of Passion: Materially Thinking through Editing in Videographic Compilation.” The Videographic Essay: Criticism in Sound and Image, ed. by Christian Keathley and Jason Mittell, Montreal: Caboose, 2016, pp. 37-53.

 

 • שבוע 5 – לספר סיפור: נרציה וידאוגרפית [הגשת עבודה וידאוגרפית 4]
  • קריאת חובה:

Faden, Eric. “A Manifesto for Critical Media.” Mediascapes, Spring 2008.‏ <http://www.tft.ucla.edu/mediascape/Spring08_ManifestoForCriticalMedia.html>

 

 • שבוע 6 – Recap: תמצות ודחיסה [הגשת עבודה וידאוגרפית 5]

Morton, Drew. “Beyond the Essayistic: Defining the Varied Modal Origins of Videographic Criticism.” Cinema Journal vol. 56, no. 4, 2017, pp. 130-136.‏

 

 • שבוע 7 – ריבוי מסכים: יצירות מדברות זו עם זו [הגשת עבודה וידאוגרפית 6]
  • קריאת חובה:

McWhirter, Andrew. “Film Criticism, Film Scholarship and the Video Essay.” Screen vol. 56 no. 3, 2015, pp. 369-377.‏

 

 • שבוע 8 – אפיגרף וידאוגרפי [הגשת עבודה וידאוגרפית 7]
  • קריאת חובה:

Lee, Kevin B. "Critique, Protest, Activism and the Video Essay." NECSUS: European Journal of Media Studies, Spring 2017 (#True), uploaded May 28, 2017.              < https://necsus-ejms.org/critique-protest-activism-and-the-video-essay/>  

 

 • שבוע 9 – פיתוח מהלך טיעון וידאוגרפי
  • קריאת חובה:

Lavik, Erlend. “The Video Essay: The Future of Academic Film and Television Criticism?.” Frames Cinema Journal vol. 1, 2012.‏ <http://framescinemajournal.com/article/the-video-essay-the-future/>

                                                                                

 • שבוע 10 – ביקורת וידאוגרפית [הגשת עבודה וידאוגרפית 8]
  • קריאת חובה:

Thompson, Ethan, and Jason Mittell (eds.). How to Watch Television. NYU Press, 2013.‏

                (יש לבחור פרק מתוך הספר, לבחירת כל סטודנט/ית)

 

 • שבוע 11 – טענה וידאוגרפית [הגשת עבודה וידאוגרפית 9]
  • קריאת חובה:

Sousanis, Nick. "The Shape of Our Thoughts." Unflattening. Harvard University Press, 2015, pp. 49-67.

 

 • שבוע 12 – תאוריות קונספירציה [הגשת עבודה וידאוגרפית 10]
  • קריאת חובה:

Faden, Eric and Kevin B. Lee. “In Dialogue.”  The Videographic Essay: Criticism in Sound and Image, ed. by Christian Keathley and Jason Mittell, Montreal: Caboose, 2016, pp. 24-37

 

 • שבוע 13 – דיון בהצעות לפרויקט המסכם + הצגת חומרים ראשוניים [הגשת הצעה לפרויקט]

 

 • לאחר תום הסמסטר: הגשה של גרסאות עבודה, הקרנה + דיון

 

 • הגשת גרסאות סופיות של הפרויקט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת