חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכנים קומיים בטלוויזיה וברשת
  Comedy On Television and Online                                                                      
0851-6720-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ברנשטיין עלינא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"הסיטקום מת" – הצהרה זו 'מסתובבת' בהקשר האמריקאי מאז ירידתה של "סיינפלד" (1989-1998) ובהקשר הבריטי מאז שסיטקומים כמו "משפחת רויאל" (1998-2000) והמשרד (2001-2003) ירדו ממסך הטלוויזיה. סמינר זה יבחן את ההיסטוריה של התכנים הקומיים בטלוויזיה ומקומם  בטלוויזיה בת ימינו, ברשת ובפלטפורמות ה"סטרימינג" השונות תוך התייחסות לז'אנרים שונים כולל קומדיות מצבים, תוכניות מערכונים, תוכניות סאטיריות, סדרות רשת ועוד. נושאים אלה, העולים מתוך הספרות האקדמית, ייבחנו תוך התייחסות להקשר האמריקאי, הבריטי והישראלי. הדיונים השונים יכללו התייחסות לתכנים, לאסתטיקה, להיבטים של הפקה ולקליטה של קהלים על מנת לספק לניתוח הקשר רחב ככל האפשר.

Course description

“The Sitcom is Dead” - many a time has this ‘verdict’ been reached in the US since the cancellation of Seinfeld (1989-1998) and across the pond too, ever since British sitcoms The Royals (1998-2000) and The Office aired their respective series finales. This seminar sets out to explore the history of comedic broadcast content and its place in contemporary television, on the web, and on emerging streaming platforms, spanning various genres from sitcoms, skit shows, satires, web series, and so on. These subjects, as reviewed in scholarly literature will be discussed in an American, English, and Israeli context. Class topics of discussion will extend to content, aesthetics, various production aspects and audience reception so as to provide as broad an analytical context as possible.       

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6720-01 תכנים קומיים בטלוויזיה וברשת
Comedy On Television and Online
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר ברנשטיין עלינא

666סילבוס מפורט/דף מידע

"העולם מצחיק אז צוחקים" - תכנים קומיים בטלוויזיה וברשת

Television and Web Comedy

סמסטר ב' תש"פ

2 ש"ס

 

סוג המסגרת: שעור

שם המרצה: ד"ר עלינא ברנשטיין

 

טלפון:    0522747190

דואר אלקטרוני:    alinabernstein@gmail.com

שעות קבלה:   

 

 

 

לפי תאום מראש במייל   

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

"הסיטקום מת" – הצהרה זו 'מסתובבת' בהקשר האמריקאי מאז ירידתה של "סיינפלד" (1989-1998) ובהקשר הבריטי מאז שסיטקומים כמו "משפחת רויאל" (1998-2000) והמשרד (2001-2003) ירדו ממסך הטלוויזיה. סמינר זה יבחן את ההיסטוריה של התכנים הקומיים בטלוויזיה ומקומם  בטלוויזיה בת ימינו, ברשת ובפלטפורמות ה"סטרימינג" השונות תוך התייחסות לז'אנרים שונים כולל קומדיות מצבים, תוכניות מערכונים, תוכניות סאטיריות, סדרות רשת ועוד. נושאים אלה, העולים מתוך הספרות האקדמית, ייבחנו תוך התייחסות להקשר האמריקאי, הבריטי והישראלי. הדיונים השונים יכללו התייחסות לתכנים, לאסתטיקה, להיבטים של הפקה ולקליטה של קהלים על מנת לספק לניתוח הקשר רחב ככל האפשר.

 

“The Sitcom is Dead” - many a time has this ‘verdict’ been reached in the US since the cancellation of Seinfeld (1989-1998) and across the pond too, ever since British sitcoms The Royals (1998-2000) and The Office aired their respective series finales. This seminar sets out to explore the history of comedic broadcast content and its place in contemporary television, on the web, and on emerging streaming platforms, spanning various genres from sitcoms, skit shows, satires, web series, and so on. These subjects, as reviewed in scholarly literature will be discussed in an American, English, and Israeli context. Class topics of discussion will extend to content, aesthetics, various production aspects and audience reception so as to provide as broad an analytical context as possible.       

 

 

דרישות הקורס

קריאת מאמרי החובה, מערב אחרי המודל, כתיבת עבודה מסכמת

 

 

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודה מסכמת בהיקף 5-7 עמודים (הנחיות מלאות תינתנה בכיתה ותעלה למודל)

 

נושאי הקורס

 

שבוע

נושא הלימוד

קריאת חובה

1

הכרות ותאור הקורס

 

הומור – מה מצחיק אותנו?

"מה כל כך מצחיק? האבולוציה של הצחוק וחוש ההומור"

2-3

היסטוריה - קומדיה ברדיו והמעבר לטלוויזיה

 

תכנים קומיים ברשת ובפלטפורמות "סטרימינג"

"Genre Dynamics" Savorelli (2010)

 

Santini, Mehler, and Sharoff (2010) "Riding the Rough Waves of the Genre on the Web"

4

ז'אנרים קומיים

 

תוכניות מערכונים בטלוויזיה וברשת

 

Neale (2001) 'Sketch Comedy'

 

Marx (2011). "The missing link moment": Web comedy in new media industries"

 

5

ייצוגים קומיים – ייצוג המשפחה בקומדיות מצבים

הרצאת אורח

6-7

ייצוגים קומיים – מגדר, גזע ומעמד

Rothmann (2013). Send in the (gay) clowns: Will & Grace and Modern Family as 'sensibly queer'

 

Lockyer (2010) "Dynamics of Social Class Contempt in Contemporary British Television Comedy"

8

תוכניות מערכונים סאטיריות בטלוויזיה וברשת

 

Hmielowski, Holbert, & Lee (2011). Predicting the consumption of political TV satire: Affinity for political humor, The Daily Show, and The Colbert Report

9-10

קומדיות מצבים – היסטוריה והתפתחות

Hartly: "Situation Comedy, Part 1"

Feuer: "Situation Comedy, Part 2"

Mills (2004) "Comedy verite: contemporary sitcom form"

11

סיטקומים בארה"ב ובריטניה – שני עברי האוקיינוס והמעבר בינהם

Griffin: "The Americanization of The Office:  A comparison of the offbeat NBC sitcom and its British predecessor."

12

תכנים קומיים בתרבויות שונות – המקרה הישראלי

Shahaf, S. (2007). Welcome to the sitcom school: A globalized outlook for the study of television history

 

13

מה צופן העתיד? הרצאה מסכמת והסבר לגבי העבודה המסכמת

 

 

ביבליוגרפיה חובה (לפי סדר ההרצאות):

 

מה כל כך מצחיק? האבולוציה של הצחוק וחוש ההומור, הומו סאפיינס

https://greengross.wordpress.com/2008/03/12/%D7%9E%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A9/

 

Savorelli, A. (2010). Beyond sitcom: new directions in American television comedy (pp. 132-151). McFarland: McFarland.

 

Santini, M., Mehler, A. and Sharoff, S. (2010). Riding the Rough Waves of the Genre on the Web. In Mehler, A., Sharoff, S., & Santini, M. (Eds.), Genres on the Web: Computational Models and Empirical Studies (pp. 3-32). Springer Science & Business Media.

 

Neale, S. (2001) 'Sketch Comedy (Monty Python's Flying Circus'), pp. 62-65 in Creeber, Glen (ed.) The Television Genre Book. London: BFI.

 

Marx, N. (2011). "The missing link moment": Web comedy in new media industries. The Velvet Light Trap, (68), 14-23.

 

Rothmann, J. (2013). Send in the (gay) clowns: Will & Grace and Modern Family as 'sensibly queer'. Acta Academica, 45(4), 40-83.

 

Lockyer, S. (2010) 'Dynamics of Social Class Contempt in Contemporary British Television Comedy', Social Semiotics, Apr2010, Vol. 20 Issue 2, p121-138

 

Hmielowski, J. D., Holbert, R. L., & Lee, J. (2011). Predicting the consumption of political TV satire: Affinity for political humor, The Daily Show, and The Colbert Report. Communication Monographs78(1), 96-114.

 

Feuer, J. (2008). Situation Comedy, Part 2. In Creeber, G. (Ed.), The Television Genre Book (pp. 67-70). London: BFI. 

 

Hartley, J. (2008). Situation Comedy, Part 1. In Creeber, G. (Ed.), The Television Genre Book (pp. 65-67). London: BFI.

 

Mills, B. (2004). Comedy verite: contemporary sitcom form. Screen45(1), 63-78.

 

Griffin, J.  (2008). The Americanization of The Office:  A comparison of the offbeat NBC sitcom and its British predecessor. Journal of Popular Film and Television, 35(4), 154-163.

 

Shahaf, S. (2007). Welcome to the sitcom school: A globalized outlook for the study of television history. Westminster Papers in Communication and Culture, 4(4), 103-123  .

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת