חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בבימוי קולנועי א'
  Video Film Basics 1                                                                                  
0851-6591-09
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800122במכסיקו - אומנויותסדנה מר מנור עמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא ליסודות הבימוי. 

Course description

In this course, students will discuss key questions and basic concepts of directing movies. The course is a workshop in which each student must direct two exercises that have a recorded synchronic sound. In this semester we will extend the discussion on the subject of building a cinematic character, the relationship between the characters and the camera, the editing and the film plot, and questions related to the drama, dialogue, and the film sequence. Additionally students will hone their skills of analyzing films.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6591-09 יסודות בבימוי קולנועי א'
Video Film Basics 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר מנור עמיר

666סילבוס מפורט/דף מידע

עמיר מנור

בימוי קולנועי א וב'

סילבוס

הקורס יפגיש את התלמידים עם מושגי יסוד בבימוי קולנועי ויעבירם דרך השכבות השונות בהבניית המימזיס הקולנועי. הקורס יעביר את התלמידים בתחנות שונות, באמצעות תרגילים מעשיים, משלב התחקיר הראשוני, דרך עיצוב הדמות הקולנועית ועולמה הפנימי, ועד בנית סיפור דיאלקטי, קונפליקטואלי, תוך התייחסות לצדדים הויזואליים השונים בבניית המיזנסצנה, הפריים והשוט. התלמידים יתנסו בכתיבה, בימוי, צילום ועריכה של תרגיליהם ויציגו אותם בכיתה לדיון וביקורת.

נושאים מרכזיים שיילמדו בשיעור

תחקיר ותפקידו – מימזיס ועולמה של הדמות הקולנועית.

פרקסיס וסטיכיה – הדמות כאחדות קוהרנטית בזמן וחלל. 

הפסיכולוגיה של הדמות - הדמות כאחדות של ניגודים פנימיים.

עלילה וקונפליקט בה - התפתחות דיאלקטית בהבניית סיפור – מהמאורע המחולל ועד ההתרה.

יסודות המיזנסצנה: הפריים ושכבותיו – מעיצוב קומפוזיציה ועד תנועת המצלמה.

כליו העיקריים של הבמאי – בחירה והנהגה.

למה קולנוע? – תמטיקה וכוחה, מקומה, בעיצוב העלילה. 

סימולקרה וקולנוע. כוחם של סמלים, דימויים בעיצוב הסיפור.

נקודת מבט -  המספר הקולנועי וכוחו אל מול מנגנוני ההזדהות של הצופה. מפער ידיעה, סוד, מספר כל יודע ועד הזדהות טוטאלית דרך מספר גוף ראשון.

שוטינג (מוואן שוט ועד חוקי גריפית') – המצלמה כדמות בהעברת הסיפור ומשמעותו.

השחקן, הבמאי ועיצוב יחסי העבודה ביניהם.

 

מרכיבי הציון

30 אחוז השתתפות בשיעורים.

70 אחוז – הגשת תרגילים. שני תרגילים בסמסטר.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת