חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קולנוע ישראלי - תרגיל
  Israeli Cinema - Exercise  
0851-6553-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'0800-1000117 מכסיקותרגיל מר אוריון רעי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

 
מטרת התרגיל היא להעמיק ולהרחיב את היכרותם של הסטודנטים עם ההיסטוריה ועם המחקר האקדמי של הקולנוע הישראלי ולהעניק להם כלים ביקורתיים נוספים על אלה שניתנים בקורס המבוא לניתוח יצירות קולנוע ישראליות. התרגיל ילווה את קורס המבוא לקולנוע ישראלי תוך התמקדות והעמקה בשישה נושאים מרכזיים מתוכו, ותוך  קריאה צמודה של מאמרים וניתוח סרטים נוספים. נחקור נושאים כמו נרטיב-העל הציוני, סרטי צבא ומלחמה, ייצוגי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דימוי האישה, ועוד. נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני, הז'אנר הלאומי-הרואי, מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה", סרטי נשים, קולנוע פוסט-טראומטי של שנות האלפיים, וכן צורות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים את הייצוג המורכב של הזהות הלאומית בסרטים ישראליים. 
Course description

The course will examine the unique themes which characterize Israeli cinema of the last decade. Through an analysis of several films produced in the last decade and a complementary discussion of earlier Israeli cinema, we will deal with narrative, aesthetic, social and historical issues which reflect the main tendencies of Israeli cinema studies today. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6553-02 קולנוע ישראלי - תרגיל
Israeli Cinema - Exercise
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר אוריון רעי

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

 
הפקולטה לאומנויות
 
החוג לקולנוע וטלוויזיה
 
 
 
תרגיל בקולנוע ישראלי - תשע"ה
 
 
 
מתרגלים
 
מר אריאל אבישר - arielavissar@yahoo.com
 
מר רעי אוריון - reiorion@gmail.com
 
 
 
תיאור התרגיל:
 
מטרת התרגיל היא להעמיק ולהרחיב את היכרותם של הסטודנטים עם ההיסטוריה ועם המחקר האקדמי של הקולנוע הישראלי ולהעניק להם כלים ביקורתיים נוספים על אלה שניתנים בקורס המבוא לניתוח יצירות קולנוע ישראליות. התרגיל ילווה את קורס המבוא לקולנוע ישראלי, תוך קריאה צמודה של מאמרים וניתוח סרטים נוספים. נחקור נושאים כמו נרטיב-העל הציוני, סרטי צבא ומלחמה, קולנוע הבורקס וייצוג עצמי מזרחי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דימוי האישה, ועוד. נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני, הז'אנר הלאומי-הרואי, מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה", סרטי נשים, קולנוע פוסט-טראומטי של שנות האלפיים, וכן צורות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים את הייצוג המורכב של הזהות הלאומית, החברתית, האתנית והמגדרית בסרטים ישראליים.
 
 
 
חובות הסטודנטים:
 
1. נוכחות בשיעורים וקריאת טקסטים (מעל 3 חיסורים לא יינתן ציון בתרגיל).
 
2. הגשת שני רפרטים בכתב במהלך הסמסטר לפי הנחיות המטלות שיוצגו לכיתה (ללא הגשת הרפרטים לא יינתן ציון בתרגיל). 20% מהציון כל רפרט – 40% סה"כ.
 
3. הגשת עבודה מסכמת. 60% מהציון.
 
 
 
סילבוס
 
 
 
חלק I: הקולנוע הציוני והישראלי משנות העשרים עד שנות השישים
 
 
 
שבוע 1 - מבוא: לדמיין את האומה
 
קריאת חובה:
 
אנדרסון, בנדיקט. קהילות מדומיינות: הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה. 1983. תרגם: דן דאור. תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1999. 68-31.
 
 
 
שבוע 2 - האסתטיקה של הקולנוע הציוני
 
קריאת חובה:
 
בורשטיין, יגאל. פנים כשדה-קרב. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1990. 16-61.
 
 
 
רפרט 1 – לאומיות וצבא בקולנוע הישראלי
 
הרפרט עוסק במאמרים של בנדיקט אנדרסון ושל אלה שוחט ויש להגישו לפני שיעור 3
 
 
 
שבוע 3 - לאומיות ומלחמה: הז'אנר הלאומי-הרואי
 
קריאת חובה:
 
שוחט, אלה. "לאחר 1948: הז'אנר הלאומי-הירואי". הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה. תל אביב: ברירות, 1991. 68-87, 110-121.
 
 
 
שבוע 4 - לאומיות, מלחמה ומגדר
 
קריאת חובה:
 
Zanger, Anat. “Filming National Identity: War and Woman in Israeli Cinema”. The Military and Militarism in Israeli Society. Ed. Edna Lomsky-Feder and Eyal Ben-Ari. Albany: University of New York Press, 1999. 261–279.
 
 
 
 
 
חלק II: הקולנוע הישראלי בשנות השישים והשבעים
 
 
 
שבוע 5 - קולנוע הבורקס
 
קריאת חובה:
 
שוחט, אלה. "סרטי בורקס וייצוג מזרחי". הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה. תל אביב: ברירות, 1991. 123-160.
 
 
 
רפרט 2 – קולנוע הבורקס וייצוג מזרחי
 
הרפרט עוסק במאמרים של אלה שוחט ושל רז יוסף ויש להגישו לפני שיעור 6
 
 
 
שבוע 6 - ייצוג עצמי מזרחי
 
קריאת חובה:
 
יוסף, רז. "פנטזיות של אובדן: מלנכוליה ואתניות בקולנוע ישראלי-מזרחי חדש". מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית כרך י' ספטמבר (2010): 134-152.
 
 
 
שבוע 7 - הקולנוע האישי: "הרגישות החדשה"
 
קריאת חובה:
 
נאמן, ג'אד, "המודרנים: מגילת היוחסין של הרגישות החדשה", מבטים פיקטיבים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 9-32.
 
 
 
חלק III: הקולנוע הישראלי בשנות השמונים
 
 
 
שבוע 8 - הקולנוע הפוליטי של שנות ה-80
 
קריאת חובה:
 
Ne’eman, Judd. “The Empty Tomb in the Postmodern Pyramid: Israeli Cinema in the 1980s and 1990s”. Documenting Israel. Ed. Charles Berlin. Cambridge: Harvard College Library, 1995. 117–151.
 
(שימו לב - יש לקרוא עמודים 120-129 + 136-148 בלבד)
 
 
 
שבוע 9 - זיכרון ושכחה: ייצוג השואה
 
קריאת חובה:
 
אבישר, אילן. "חרדות לאומיות, סיוטים אישיים: תסביך השואה בקולנוע הישראלי". מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי. נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998. 160-178.
 
 
 
רפרט 3 – קולנוע אנטי-הרואי ותסמונת המצור
 
הרפרט עוסק במאמריהם של ג'אד נאמן ושל ניצן בן-שאול ויש להגישו לפני שיעור 10
 
 
 
שבוע 10 - הסכסוך הישראלי-פלסטיני
 
קריאת חובה:
 
בן שאול, ניצן. "מצור". סרטים מס' 4 (1989): 2-9.
 
 
 
 
 
 
 
חלק IV: הקולנוע הישראלי בשנות התשעים ובשנות האלפיים
 
 
 
שבוע 11 - קולנוע של שנות ה-90
 
קריאת חובה:
 
מונק, יעל. "על המקום – תמורות בייצוג המרחב הישראלי". גולים בגבולם: הקולנוע הישראלי במפנה האלף. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012. 52-76.
 
 
 
שבוע 12 - מבט, נשיות ואסתטיקה קולנועית
 
קריאת חובה:
 
יוסף, רז. "אתניות טראומה ואחריות אתית: נשיות מזרחית בקולנוע הישראלי החדש". מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית כרך י"ג (2013): 106-123.
 
 
 
שבוע 13 - קולנוע טראומה
 
קריאת חובה:
 
Yosef, Raz. “War Fantasies: Memory, Trauma and Ethics in Ari Folman’s Waltz with Bashir”. Journal of Modern Jewish Studies 9:3 (2010): 311-326.
 
 
 
בשיעור זה יוצגו ההנחיות לעבודה המסכמת.
 
 
 
רשימת קריאת רשות:
 
שבוע 1 - מבוא: לדמיין את האומה
 
Bhabha, Homi K., “DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation,” in: The Location of Culture, London and New York: Routledge, 1994, pp. 139-170.
 
שבוע 2 - האסתטיקה של הקולנוע הציוני
 
Feldestein, Ariel L., “Filming the Homeland: Cinema in Eretz Israel and the Zionist Movement, 1917–1939,” in: Miri Talmon and Yaron Peleg (eds.) Israeli Cinema: Identities in Motion, Austin: University of Texas Press, 2011, pp. 3-15.
 
שוחט, אלה, "התחלות בתקופת היישוב", הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה, תל אביב: ברירות, 1991, עמודים 29-67.
 
Tryster, Hillel, Israel before Israel: Silent Cinema in the Holy Land, Jerusalem: Spielberg Archive, 1995.
 
Shoham, Hizky, “Of Other Cinematic Spaces: Urban Zionism in Early Hebrew Cinema”, Israel Studies Review 26.2 (2011): 109–131.
 
סעיד, אדוארד, אוריינטליזם, תל אביב: עם עובד, 2000, עמודים 50-11.
 
גרץ, נורית, "'האחרים' בסרטים הישראליים בשנות הארבעים והחמישים: ניצולי שואה, ערבים, נשים", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 381-402.
 
הוראק, ז'אן כריסטוף, "כוחו החודר של האור: סרטיו של הלמר לרסקי", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 426-436.
 
נאמן, ג'אד, "'קללה לברכה' – סרט מפלשתינה-א"י", תיאוריה וביקורת: חמישים לארבעים ושמונה מס' 12-13, 1999, עמ' 57-65.
 
צימרמן, משה, סימני קולנוע: תולדות הקולנוע הישראלי בין השנים 1896-1948, תל אביב: דיונון, 2001.
 
יוסף, רז, "גבריות בלא נחת: ייצוג הגוף הגברי בסרטי התעמולה הציוניים", ו- "מסומנים: ההבניה של הלובן האכנזי בקולנוע הציוני", לדעת גבר: גבריות, מיניות ואתניות בקולנוע הישראלי, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2010, עמ' 25-43, 44-54.
 
 
 
שבוע 3 - לאומיות ומלחמה: הז'אנר הלאומי-הרואי
 
גרץ, נורית, "כבר לא אותם שדות: הוא הלך בשדות", סיפור מהסרטים: סיפורת עברית ועיבודיה לקולנוע, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993, עמודים 63-65, 70-90.
 
נאמן, ג'אד, "שדות הבדיון הדומיננטי", סדן – מחקרים בספרות עברית, כרך ה', אוניברסיטת תל אביב, תשס"ב, עמודים 401-415.
 
נאמן, ג'אד, "הפצע מתנת המלחמה: מכוות זיכרון בגוף הלוחם", ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבות, חברה, חוברת 14, סתיו תשס"ט, 2008, עמודים 105-125.
 
Ben-Shaul, Nitzan, “1948–1967: Between Siege and Peaceful Coexistence,” in Mythical Expressions of Siege in Israeli Films, 10–21. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 1997, pp. 10-21.
 
Yosefa, Loshitzky, “National Rebirth as a Movie: Exodus Revisited,” National Identities 4.2 2002: 119–131.
 
 
 
 
 
שבוע 4 - לאומיות, מלחמה ומגדר
 
Zanger, Anat, “Women, Border, and Camera: Israeli Feminine Framing of War”, Feminist Media Studies 5.3 (2005): 341–357.
 
Lubin, Orly, “’Gone to Soldiers’: Feminism and the Military in Israel”, Israeli Family and Community: Women's Time, Naveh, Hannah, ed. Mitchell Vallentine, 2003.‏
 
פרידמן, מיכל, "בין שתיקה לנידוי: המדיום הקולנועי ואלמנת המלחמה הישראלית", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 33-42.
 
 
 
שבוע 5 - קולנוע הבורקס
 
שוחט, אלה, "מזרחים בישראל: הציונות מנקודת מבטם של קורבנותיה היהודים", זיכרונות אסורים: לקראת מחשבה רב תרבותית, הוצאת בימת קדם לספרות, 2001, עמודים 140-205.
 
Naaman, Dorit, “Orientalism as Alterity in Israeli Cinema,” Cinema Journal 44.4 2001: 36–54.
 
Stam, Robert, and Louise Spence. "Colonialism, Racism and Representation."Screen 24.2 (1983): 2-20.‏
 
בן שאול, ניצן, "הקשר הסמוי בין סרטי הבורקס לסרטים האישיים", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 128-134.
 
נאמן, ג'אד, "דרגה אפס בקולנוע", קולנוע 5, 1979, עמודים 20-23.
 
 
 
שבוע 6 - ייצוג עצמי מזרחי
 
לובין, אורלי, "נשים, לאומיות ואתניות", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 120-127.
 
יוסף, רז, "אתניות ופוליטיקה מינית: המצאת הגבריות המזרחית בקולנוע הישראלי", תיאוריה וביקורת 25, סתיו 2004, עמודים 31-62.
 
אלוש-לברון, מירב, "הזיכרון המזרחי והדומיננטה הציונית: קולות מן השוליים בקולנוע תיעודי עכשווי", ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבות, חברה, חוברת 14, סתיו תשס"ט, 2008, עמודים 127-150.
 
Shemer, Yaron, “Trajectories of Mizrahi Cinema,” in Miri Talmon and Yaron Peleg (eds.), Israeli Cinema: Identities in Motion, Austin: University of Texas Press, 2011, pp. 120–133.
 
Shemer, Yaron. Identity, Place, and Subversion in Contemporary Mizrahi Cinema in Israel. University of Michigan Press, 2013.‏
 
Bhabha, Homi K., “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, in: The Location of Culture, London and New York: Routledge, 1994, pp. 88-92.
 
 
 
שבוע 7 - הקולנוע האישי: "הרגישות החדשה"
 
שוויצר, אריאל. "קולנוע מודרני ותשוקת בריחה". הרגישות החדשה: קולנוע ישראלי בשנות השישים והשבעים. תל אביב: בבל, 2003. 117-153.
 
נאמן, ג'אד. "העלמה ומסכת המוות: קולנוע מודרניסטי – מנגנון הגנה". איך אומרים Modernism בעברית. עודד היילברונר ומיכאל לוין (עורכים). תל אביב: רסלינג, 2010. 235-251.
 
שוחט, אלה, "הקולנוע האישי ופוליטיקת האלגוריה", הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה, תל אביב: ברירות, 1991, עמודים 179-236.
 
בן שאול, ניצן, "הקשר הסמוי בין סרטי הבורקס לסרטים האישיים", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 128-134.
 
Zanger, Anat, “Hole in the Moon or Zionism and the Binding (Ha-Ak’eda) Myth in Israeli Cinema”, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 22.1 (2003): 95–109.
 
 
 
שבוע 8 - הקולנוע הפוליטי של שנות ה-80
 
גרץ, נורית, "המלחמה שלא הייתה: עונת הדובדבנים בהשוואה לשתי אצבעות מצידון ולגמר גביע", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 67-91.
 
נאמן, ג'אד ויעל מונק, "מתת המוות של הלוחם: ריאליזם מאגי בסרט אוונטי פופולו". מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, כרך י"ג, 2013, עמודים 68-83.
 
יוסף, רז, "הגוף הצבאי: מזוכיזם גברי ויחסים הומואירוטיים בקולנוע הישראלי", תיאוריה וביקורת 18, אביב 2001, עמודים 11-46.
 
שבוע 9 - זיכרון ושכחה: ייצוג השואה
 
גרץ, נורית, "ה'אחרים' בסרטים הישראלים בשנות הארבעים והחמישים: ניצולי שואה, ערבים, נשים", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 381-402.
 
צימרמן, משה, אל תגעו לי בשואה: השפעת השואה על הקולנוע והחברה בישראל, חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, 2002, עמודים 232-249.
 
Ilan Avisar, "The Holocaust in Israeli Cinema as a Conflict between Survival and Morality" in Miri Talmon and Yaron Peleg (eds.) Israeli Cinema: Identities in Motion, Austin: University of Texas Press, 2011, pp. 151-167.
 
Yosefa Loshitzky, “Surviving the Survivors: The Second Generation,” in Identity Politics on the Israeli Screen, Austin: The University of Texas Press, 2001, pp. 15–31.
 
Marianne Hirsch, “Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory,” The Yale Journal of Criticism 14.1, 2001, pp. 5-37.
 
 
 
שבוע 10 - הסכסוך הישראלי-פלסטיני
 
שוחט, אלה, "שובו של המודחק: הגל הפלסטיני בקולנוע הישראלי החדש", הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה, תל אביב: ברירות, 1991, עמודים 237-270.
 
גרץ, נורית, "הקולנוע של הזר והחריג" , סיפור מהסרטים: סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993, עמודים 217-236.
 
Meiri, Sandra, “The Foreigner Within and the Question of Identity in Fictitious Marriage and Streets of Yesterday,” in Miri Talmon and Yaron Peleg (eds.), Israeli Cinema: Identities in Motion, Austin: University of Texas Press, 2011, pp. 241–256.
 
Bardenstein, Carol, “Cross/Cast: Passing in Israeli and Palestinian Cinema”, In Rebecca L. Stein and Ted Swedenburg (eds.) Palestine, Israel, and the Politics of Popular Culture, Durham, NC: Duke University Press, 2005, pp. 99–125.
 
 
 
שבוע 11 - הקולנוע של שנות ה-90'
 
מונק, יעל, גולים בגבולם: הקולנוע הישראלי במפנה האלף, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012, עמודים 11-36.
 
מונק, יעל, "בעקבות גופו העירום של מר באום", תיאוריה וביקורת 18, 2001, עמודים 193-197.
 
זנגר, ענת. "שביל קליפות התפוזים: פריפריה ונוסטלגיה בנופי הקולנוע ישראלי העכשווי". מותר 11 (2003): עמודים 57-64.
 
גורביץ', זלי, על המקום, תל אביב : עם עובד, תשס"ז 2007.
 
פוקו, מישל, הטרוטופיה, מצרפתית: אריאלה אזולאי, תל אביב: רסלינג, 2003.
 
Munk, Yael, “The Postcolonial Function of Television's Virtual Space in ’90s Israeli Cinema,” Framework: The Journal of Cinema and Media 49.1 2008: 83–92.
 
Avisar, Ilan, “Israeli Cinema and the Ending of Zionist Ideology,” in Frederick A. Lazin and Gregory S. Mahler (eds.), Israeli in the Nineties: Development and Conflict, Gainesville: University Press of Florida, 1996, pp. 153–168.
 
 
 
שבוע 12 - מבט, נשיות ואסתטיקה קולנועית
 
לובין, אורלי, "דמות האישה בקולנוע הישראלי", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 223-246.
 
זנגר, ענת, "נשים בקולנוע הישראלי: הצד האפל של הירח", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 205-214.
 
פרידמן, מיכל, "בין שתיקה לנידוי: המדיום הקולנועי ואלמנת המלחמה הישראלית", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, 33-42.
 
שוב, יעל, "הדמות הנשית והדינמיקה של שבירת הנרטיב בקולנוע הישראלי המודרניסטי", מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי, נורית גרץ, אורלי לובין, ג'אד נאמן (עורכים), תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמודים 215-222.
 
מונק, יעל, "האוטוביוגרפיה הנשית", גולים בגבולם: הקולנוע הישראלי במפנה האלף, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2012, עמודים 175-195.
 
 
 
שבוע 13 - קולנוע טראומה
 
יוסף, רז, "עקבות מלחמה: טראומה, זיכרון והארכיב בבופור", זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית: ספר היובל לכבוד נורית גרץ, סנדרה מאירי, יעל מונק, עדיה מנדלסון-מעוז וליאת שטייר-לבני (עורכות), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013, עמודים 360-380.
 
דובדבני, שמוליק, "'כל עוד אתה מצייר ולא מצלם, זה בסדר': סוגיות של אתיקה ואחריות בסרט ואלס עם באשיר". מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, כרך י"ג, 2013, עמודים 50-67.
 
חרל"פ, איתי, "העוקד בעל הרצון הטוב: סוגיות של חרדה, הכחשה ואשמה בסדרת הטלוויזיה פרשת השבוע". מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, כרך י"ג, 2013, עמודים 84-105.
 
גרץ, נורית וגל חרמוני, "'לפרק להיסטוריה את הצורה': טראומה וחתרנות בקדמה ובעטאש", ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבות, חברה, חוברת 14, סתיו תשס"ט, 2008, עמודים 13-33.
 
גרץ, נורית וגל חרמוני, "בין לבנון לחרבת חזעה עובר שביל של בוץ: על טראומה, אתיקה ותקומה בקולנוע ובספרות הישראליים". מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, כרך י"ג, 2013, עמודים 145-163.
 
Yosef, Raz, The Politics of Loss and Trauma in Contemporary Israeli Cinema, New York and London: Routledge, 2011.
 
Yosef, Raz and Boaz Hagin (eds.), Deeper Than Oblivion: Trauma and
Memory in Israeli Cinema, New York and London: Bloomsbury Academic, 2013.
 
Avisar, Ilan, “The National and the Popular in Israeli Cinema,” Shofar 24.1 2005: 125-143.
 
Gertz, Nurith, and Gal Hermoni, “The Muddy Path between Lebanon and Khirbet Khizeh: Trauma, Ethics, and Redemption in Israeli Film and Literature,” in Just Images: Ethics and the Cinematic, Boaz Hagin, Sandra Meiri, Raz Yosef, and Anat Zanger (eds.), Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp. 35–58.
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת