חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבע קולנועי
  Cinematic Expression                                                                                 
0851-6548-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר כהן-רז אודיה בת חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יציג את  הטכניקה והמבע של הטקסט הקולנועי: יחידת המבע הבסיסית של הצילום הבודד ("פריים") ועיצובו ("מיזנסצנה"); תחביר יחידות מבע כגון הרצף הקולנועי של ה"שוט", הסצנה והסיקוונס (חיבור באמצעות תנועות מצלמה והעריכה); הסרט כמכלול סיפורי וסגנוני שלם (נרטיב קלאסי, ריאליסטי, פורמליסטי).

באמצעות ניתוח קטעי סרטים וסרטים באורך מלא, יציג הקורס את הדרכים שבהם המבע הקולנועי מעצב את העלילה, הדרמה הסמלים והתמות (רעיונות), מסייע בהעברת משמעויות מובלעות, מסרים חברתיים ואידיאולוגיים וכמו כן מייצר אמירה ביקורתית על התרבות ממנה נוצר. בכך יתאפשר  לסטודנט לפתח כלים לניתוח, ומדדים להערכה ושיפוט של יצירות קולנועיות.

הקורס כולל הרצאה, הקרנה וניתוח קטעי סרטים ותרגיל.

 

Course description

A step by step introduction to the basic film techniques and devices, and how they make meaning: film narrative, cinematography, mise-en-scène (shot composition, depth of field), kinetics and camera motions, editing, sound and its relationships to the image. The course includes a lecture, the screening of extracts from feature films, and tutorials.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6548-01 מבע קולנועי
Cinematic Expression
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר כהן-רז אודיה בת חן

666סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ.

ביה"ס לקולנוע ולטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

 

מבע קולנועי

Introduction to Film Studies

 

שם המרצה: ד"ר אודיה כהן רז

סמסטר א' תש"פ, 2020

עוזר הוראה: מר אלון יודקובסקי

 

מטרת הקורס:

 

הקורס יציג את  הטכניקה והמבע של הטקסט הקולנועי: יחידת המבע הבסיסית של הצילום הבודד ("פריים") ועיצובו ("מיזנסצנה"); תחביר יחידות מבע כגון הרצף הקולנועי של ה"שוט", הסצנה והסיקוונס (חיבור באמצעות תנועות מצלמה והעריכה); הסרט כמכלול סיפורי וסגנוני שלם (נרטיב קלאסי, ריאליסטי, פורמליסטי).

באמצעות ניתוח קטעי סרטים וסרטים באורך מלא, יציג הקורס את הדרכים שבהם המבע הקולנועי מעצב את העלילה, הדרמה הסמלים והתמות (רעיונות), מסייע בהעברת משמעויות מובלעות, מסרים חברתיים ואידיאולוגיים וכמו כן מייצר אמירה ביקורתית על התרבות ממנה נוצר. בכך יתאפשר  לסטודנט לפתח כלים לניתוח, ומדדים להערכה ושיפוט של יצירות קולנועיות.

הקורס כולל הרצאה, הקרנה וניתוח קטעי סרטים ותרגיל.

 

 

A step by step introduction to the basic film techniques and devices, and how they make meaning: film narrative, cinematography, mise-en-scène (shot composition, depth of field), kinetics and camera motions, editing, sound and its relationships to the image. The course includes a lecture, the screening of extracts from feature films, and tutorials.

 

 

 

* נא לא לפנות למרצה במיילים, ניתן ליצור קשר בסלולרי 0528322990 ולתאם פגישה באוניברסיטה.

* להבהרות והתייעצות יש לפנות לעוזר ההוראה בקורס מר  אלון יודקובסקי במייל:

 alon.judkovsky@gmail.com

 

** במודל באתר הקורס סרוקים כל חומרי החובה לבחינה ורשימת סרטים מומלצת לצפיה.

.

 

חובות הסטודנטים:

בחינה מסכמת הכוללת:

חלק א: ניתוח קטע   "אנסין" (קטע מסרט שלא נצפה בשיעור באורך של כעשר דקות) על פי שאלות,  50%.

חלק ב ו-ג: שאלות בקיאות על מושגים ודוגמאות מנותחות מחומרי שיעור המבוא  (לא מתוך

הדוגמאות שהובאו בתרגילים( והספרים, 50%.

 

 

מבנה השיעורים:

 

שיעור ראשון:

מבוא: תפקידם של אמצעי המבע.

 

 

שיעור שני:

קווי יסוד לניתוח מבע קולנועי.

לקריאה: קווי יסוד  לניתוח  של מבע קולנועי (מפורט באתר); "סימבוליזם" - מתוך הספר של ג'אנטי (עמ' 387-380, תחת הכותר "השוואות פיגורטיביות").

 

 

שיעור שלישי:

צילום (מרחק, זווית וגובה המצלמה)

לקריאה: ג'אנטי, עמ' 33-17 ; אבישר, עמ' 31-21, 101-95.

           

שיעור רביעי:

המשך צילום (תאורה, צבע)

 

שיעור חמישי:

מיזנסצנה (תבניות סמיכות, הצבת הדמויות ביחס למצלמה, העמדת הדמויות בפריים, מרחב טריטוריאלי)

לקריאה: ג'אנטי, עמ' 95-49  (רשימת יסודות המיזנסצנה משוכתבת על פי ג'אנטי באתר);  אבישר, עמ' 111, 123-114.

 

שיעור שישי:

המשך מיזנסצנה (קומפוזיציה, צורה פתוחה סגורה)

 

שיעור שביעי:

תנועה (קינטיקה, תנועות מצלמה, עיוותי תנועה מכאניים)

לקריאה: ג'אנטי, עמ' 136-99 ;  אבישר, עמ' 39-34.

 

שיעור שמיני: המשך תנועה

 

שיעור תשיעי:

עריכה (קלאסית)

לקריאה: ג'אנטי, עמ' 204-139, "גרסת לוח הסיפור ("סטורי בורד") של הסרט מזימות בין לאומית (היצ'קוק, 1959)" עמ' 204-179 ; אבישר, עמ' 68-40.

תרשים סגנונות עריכה סרוק באתר

 

שיעור עשירי:

המשך עריכה (צולבת, מונטאז')

 

שיעור אחד עשר:

פסקול (דיבור, רעשים, מוסיקה ויחסים בין פסקול ותמונה)

לקריאה: ג'אנטי, עמ' 242-207 ; אבישר, עמ' 150-128.

תרשים פסקול סרוק באתר

 

שיעור שניים עשר:

סיום פס קול (יחסים א- סינכרוניים)

נרטיב (סיפור עלילה וסיפר)

לקריאה: ג'אנטי, עמ' 362-327. תרשים מבני נרטיב סרוק באתר

 

 

שיעור שלוש עשרה:

המשך נרטיב

לקריאה: "תלבושות", אבישר 94-90 ; "סטינג", "תפאורה תלבושות ואיפור", ג'אנטי 324-305.

סיכום

לקריאה: ג'אנטי 503-475 – "סינתזה של כל אמצעי המבע בניתוח של ג'אנטי את הסרט האזרח קיין" (אורסון וולס, 1940)

 

 

ביבליוגרפיה:

 

חובה:

 

אבישר, אילן. הטכניקה של המבע הקולנועי. תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1995.

 

ג'אנטי, לואיס. להבין סרטים, תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 2000.

 

 

רשות:

 

Bordwell, David & Kristin Thompson. Film Art: an Introduction. New York, McGraw Hill, 1997.

 

Kawin, Bruce. How Movies Work, Los Angeles, University of California Press, 1992.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת