חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתולדות הקולנוע ב'
  Introduction to Film History 2                                                                       
0851-6235-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חיוטין דן
סמ'  ב'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא לתולדות הקולנוע ב'

שיעור (4 ש"ס) והקרנה (2 ש"ס),  סמסטר ב' תש"ף (2020)

מרצה: ד"ר דן חיוטין

אימייל: dchyutinfilm@gmail.com

 

תקציר הקורס

כקורס המשך, "מבוא לתולדות הקולנוע ב'" מבקש למפות דמויות, תנועות ומגמות מרכזיות בעשיית סרטים מלאחר מלחמת העולם השנייה ועד שלהי המאה העשרים. תוך מתן תשומת לב להתפתחויות תעשייתיות במסגרת הלאום וכן לנקודות מפגש טרנסלאומיות, הקורס יתמקד ביחסים בין הקולנוע לאחר מלה"ע השניה לבין הפופולרי והאמנותי, הפוליטי והמסחרי. בין הנושאים שידונו בהקשר זה: מודרניזם בקולנוע הסקנדינבי; תור הזהב של הקולנוע היפני; מ"קולנוע של איכות" ל"הגל החדש" בצרפת; סרטי "כיור המטבח" הבריטיים; קולנוע פופולרי ואמנותי במזרח התיכון; דעיכתה של מערכת האולפנים ההוליוודית ועליית "הוליווד החדשה"; הקולנוע הגרמני החדש; קולנוע שלישי באמריקה הלטינית ובאפריקה; עשיית סרטים מאחורי מסך הברזל; בוליווד; עידן הבלוקבאסטר והתפתחות הקולנוע האמריקני העצמאי; יצירה קולנועית בתוך ומחוץ למאואיזם בסין, טייוואן והונג-קונג.

 

דרישות הקורס

נוכחות (עד שלושה חיסורים), צפייה בסרטי חובה, קריאת מאמרי חובה, עמידה במטלת מבחן.

 

מרכיבי הציון

מבחן רב ברירה: 100%

 

הערות לגבי סרטים וחומרי קריאה

 • הקורס כולל מסגרת הקרנה של סרטים שלמים. חובה על המשתתפים.ות בקורס לצפות בסרטים אלה, בין אם במסגרת ההקרנה ובין אם מחוצה לה. מעבר לכך, ההרצאות כוללות קטעי סרטים שעל המשתתפים.ות להכיר גם כן במסגרת חובתם.ן לקורס.

 

 • חלק מהסרטים שיוצגו במסגרת הקורס מכילים תכנים קשים ובוטים, כולל כאלה של אלימות מסוגים שונים. המרצה יתריע לפני ההקרנה הרלוונטית, ולאחר מכן ידון בתכנים אלה וימקם אותם בהקשרים הרלוונטים ביחס לנושאי הקורס.   

 

 • כל מאמרי החובה (ומאמרי רשות נבחרים) יועלו לאתר הקורס לפני תחילת הסמסטר. מצגות יועלו לאתר גם כן. 

 

 • המבחן יכלול חלקים שיבדקו את בקיאות הסטודנט.ית בסרטים במסגרת ההקרנה ובמאמרי החובה מעבר למה שנסקר בכיתה.

 

מהלך הקורס: תקציר

***הסרטים ומקורות הקריאה נתונים לשינוי***

***בהתאם לקצב ההתקדמות בקורס, ייתכן ולא יתקיים דיון על חלק מן הנושאים הנ"ל***

 

 • מפגש ראשון: קולנוע מערב אירופי 1945-1959: הולדת "קולנוע האמנות" בין שמרנות לחדשנות II

הקרנת חובה: Wild Strawberries (Ingmar Bergman, 1957 [93m])

קריאת חובה: אינגמר ברגמן, "מדוע אני עושה סרטים", מתוך עולם בדים, עורכת הלגה קלר (תל אביב: עם עובד,  1993 [1960])

 

 • מפגש שני: קולנוע מחוץ למערב אירופה וארצות הברית 1945-1959: קסמי "הזר" בתוך שוק גלובאלי

הקרנת חובה: Rashomon (Akira Kurosawa, 1950 [88m])

קריאת חובה: רותם קובנר, "הקדמה: 'רשומון' והשיח ההיסטורי" ו-"קורסאווה והכיבוש האמריקני של יפן: 'רשומון' בהקשר היסטורי'", זמנים 86 (אביב 2004)

 

 • מפגש שלישי: קולנוע במערב אירופה 1960-1980: גלים חדשים בין האמנותי לפוליטי I

הקרנת חובה: Breathless (Jean Luc Godard, 1960 [90m])

קריאת חובה:  Philippe Mary, “Cinematic Microcosm and Cultural Cosmologies: Elements of a Sociology of the New Wave,” Cinema Journal 49.4 (Summer 2010)

 

 • מפגש רביעי: קולנוע במערב אירופה 1960-1980: גלים חדשים בין האמנותי לפוליטי II

הקרנת חובה: The Hawks and the Sparrows (Pier Paolo Pasolini, 1966 [90m])  

קריאת חובה: פייר פאולו פאזוליני, "קולנוע של שירה (1965)", מתוך קולנוע של שירה: מבחר מאמרים (תל אביב: רסלינג, 2009)

 

 • מפגש חמישי: קולנוע במערב אירופה 1960-1980: גלים חדשים בין האמנותי לפוליטי III

הקרנת חובה: The Lost Honor of Katharina Blum (Volker Schlöndorff and Margarethe von Trotta, 1975 [105m])  

קריאת חובה:  Lester Friedman, “Cinematic Techniques in The Lost Honor of Katharina Blum,” Literature/Film Quarterly 7.3 (1979)

 

 • מפגש שישי: קולנוע מאחורי מסך הברזל 1960-1980: אמנות כהתנגדות I

הקרנת חובה: Wings (Larisa Shepitko, 1966 [86m])

קריאת חובה:   Anastasia Sorokina, “The Lady Vanishes: Soviet Censorship, Socialist Realism, and the Disappearance of Larisa Shepitko,” Film Matters 8.3 (Winter 2017)

 

 • מפגש שביעי: קולנוע מאחורי מסך הברזל 1960-1980: אמנות כהתנגדות II

הקרנת חובה: Daisies (Věra Chytilová, 1966 [80m])

קריאת חובה:  Anca Parvulescu, “‘So We Will Go Bad’: Cheekiness, Laughter, Film,” Camera Obscura 62.2 (Sep. 2006)

 

 • מפגש שמיני: קולנוע מחוץ לאירופה וארצות הברית 1960-1980: קולות מחאה וקולנוע שלישי

הקרנת חובה: Black Girl (Ousmane Sembene, 1966 [80m])

קריאת חובה: James Chapman, “The Challenge of Third Cinema,” in Cinemas of the World: Film and Society from 1895 to the Present (London: Reaktion Books, 2003)

 

 • מפגש תשיעי: עלייתה ונפילתה של "הוליווד החדשה" 1960-1980 I

הקרנת חובה: Easy Rider (Dennis Hopper, 1969 [95m])

קריאת חובה:  John Berra, “Ancestry of Independence: Easy Rider and the Declaration of a New American Cinema,” in Declarations of Independence: American Cinema and the Partiality of Independent Production (Bristol: Intellect, 2008)

 

 • מפגש עשירי: עלייתה ונפילתה של "הוליווד החדשה" 1960-1980 II

הקרנת חובה: The Conversation (Francis F. Coppola, 1974 [113m])

קריאת חובה:  Robert Kolker, “The ‘New’ American Cinema,” in Traditions in World Cinema, ed. Linda Badley, R. Barton Palmer and Steven Jay Schneider (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

 

 • מפגש אחד עשר: קולנוע אמריקני 1980-2000: בין מגהפיקס וסרטים עצמאיים

הקרנת חובה: She’s Gotta Have It (Spike Lee, 1986 [90m])  

קריאת חובה: Felly Nkweto Simmonds, “She’s Gotta Have It: The Representation of Black Female Sexuality,” Feminist Review 29 (Summer 1988)

 

 • מפגש שנים עשר: קולנוע אירופי 1980-2000: תעשיות וטרנדים מרכזיים

הקרנות חובה:   Women on the Verge of a Nervous Breakdown (Pedro Almodovar, 1989 [100m])

קריאת חובה:   Elisabetta Girelli, “The Power of the Masquerade: Mujeres al borde de un ataque de nervios and the Construction of Femininity,” Hispanic Research Journal 7.3 (2006)

 

 • מפגש שלושה עשר: קולנוע מחוץ לארה"ב ואירופה 1980-2000: תעשיות וטרנדים מרכזיים

הקרנות חובה:   Ju Dou (Zhang Yimou, 1990 [98m])

קריאת חובה:  Vincent Brook, “To Live and Dye in China: The Personal and the Political in Zhang Yimou's Judou,” Cineaction (Feb. 2003)

 

קריאת רשות

 

מפגש ראשון: קולנוע מערב אירופי 1945-1959: הולדת "קולנוע האמנות" בין שמרנות לחדשנות II

 

קולנוע צרפתי (1945-1959):

פרנסואה טריפו, "מגמה מסוימת בקולנוע הצרפתי", מתוך במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

אריאל שוייצר, "רובר ברסון והסינמטוגראף", מתוך הערות על הסינמטוגראף, מאת רובר ברסון (ירושלים: כרמל, 2011)

Susan Hayward, “From Clarity to Obscurity: French Cinema’s Age of Modernism, 1930-1958,” in French National Cinema, Second Edition (New York: Routledge, 2005)

Jean-Loup Bourget, “Ophüls and Renoir,” Arizona Quarterly 60.5 (2004)

Laura Mulvey, “Compulsion to Repeat: Max Ophüls’s Lola Montès,” Afterall 35 (Spring 2014)

Robert M. Hammond, “The Mysteries of Cocteau’s Orpheus,” Cinema Journal 11.2 (Spring 1972)

André Bazin with Francois Truffaut (1958), “An Interview with Jacques Tati,” trans. Bert Cardullo, Quarterly Review of Film & Video 19 (2002)

Tim Palmer, “An Amateur of Quality: Postwar French Cinema and Jean-Pierre Melville’s ‘Le Silence de la mer,’” Journal of Film and Video 59.4 (Winter 2007)

Tim Palmer, “Paris, City of Shadows: French Crime Cinema before the New Wave,” New Review of Film and Television Studies 6.2 (2008)

 

קולנוע סקנדינבי (1945-1959):

סוזן סונטאג, "פרסונה", מתוך קשת קולנוע 1968 (מהדורת מיוחדת) עורך משה נתן (ירושלים: ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, 2013)

Astrid Soderbergh Widding, “Denmark,” in Nordic National Cinemas, ed. Astrid Soderbergh Widding, Tytii Soila, and Gunar Iverson (London: Routledge, 1998)

Tytii Soila, “Sweden,” in Nordic National Cinemas, ed. Astrid Soderbergh Widding, Tytii Soila, and Gunar Iverson (London: Routledge, 1998)

John Orr, “Ingmar Bergman: The Demons of Modernity,” and “The Shadow of Transcendence: Dreyer-Bergman-Tarkovsky,” in The Demons of Modernity: Ingmar Bergman and European Cinema (New York: Berghahn Books, 2014)

Birgitta Steene, “The Filmmaker,” in Ingmar Bergman: A Reference Guide (Amsterdam: University of Amsterdam Press, 2005)

Milton Viederman, “Wild Strawberries and Change in the Context of Crisis: Isak borg and Ingmar Bergman,” American Imago, 73.2 (2016)

Casper Tybjerg, “Forms of the Intangible: Carl Th. Dreyer and the Concept of ‘Transcendental Style,’” Northern Lights 6 (2008)

 

מפגש שני: קולנוע מחוץ למערב אירופה וארצות הברית 1945-1959: קסמי "הזר" בתוך שוק גלובאלי

 

קולנוע יפני (1945-1959):

כנרת נוי, "'רשומון' –מבט קולנועי בחמש תמונות", זמנים 86 (אביב 2004)

שיראי יושיו, שיבאטא האיאו ויאמאדא קואיצ'י (1966), "שיחות עם אקירא קורוסאווא", מתוך קשת קולנוע 1968 (מהדורת מיוחדת) עורך משה נתן (ירושלים: ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, 2013)

Donald Richie, “Chapter 3,” in A Hundred Years of Japanese Film (Tokyo: Kodansha International, 2005)

Ben Singer, “Triangulating Japanese Film Style,” in The Oxford Handbook for Japanese Cinema, ed. Daisuke Miyao (Oxford: Oxford University Press, 2014)

Stephen Prince, “History and the Period Film,” in The Warrior’s Camera: The Cinema of Akira Kurosawa (Princeton: Princeton University Press, 1992)

Andrew Horvat, “Rashomon Perceived: The Challenge of Forging a Transnationally Shared View of Kurosawa’s Legacy,” in Rashomon Effects: Kurosawa, Rashomon and their Legacies, ed. Blair Davis, Robert Anderson and Jan Walls (New York: Routledge, 2016)

Abé Mark Nornes, “The Riddle of the Vase: Ozu Yasujirō’s Late Spring (1949),” in Japanese Cinema: Texts and Contexts, ed. Alistair Phillips and Julian Stringer (London: Routledge, 2007)

Kamimura Masako and Ishikawa Yumi, “Japanese Film and Women: The Works of Mizoguchi Kenji and Naruse Mikio,” Review of Japanese Culture and Society 8 (1996)

Susan J. Napier, “Panic Sites: The Japanese Imagination of Disaster from Godzilla to Akira,” Journal of Japanese Studies 19.2 (Summer 1993)

 

קולנוע הודי (1945-1959):

רוני פרצ'ק, "מבוא: גרגיר ועוד גרגיר" ו"יסודות אסתטיים ומבנים קולנועיים", מתוך אורות בומביי: פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע ההינדי הפופולרי (תל אביב: עם עובד וביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, 2018)

Tejaswini Ganti, “Introduction,” in Bollywood: A Guidebook to Popular Hindi Cinema (New York: Routledge, 2004)

Ravi Vasudevan, “Shifting Codes, Dissolving Identities: The Hindi Social Films of the 1950s as Popular Culture,” Third Text 10 (1996)

Vijay Mishra, “The Texts of Mother India,” in Bollywood Cinema: Temples of Desire (New York: Routledge, 2002)

Neepa Majumdar, “The Embodied Voice: Song Sequences and Stardom in Popular Hindi Cinema,” in Soundtrack Available: Essays on Film and Popular Music, ed. Pamela Robertson Wojcik (Durham: Duke University Press, 2001)

Neepa Majumdar, “Pather Panchali: From Neo-Realism to Melodrama,” in Film Analysis: A Norton Reader, ed. R. L. Rutsky and Jeffrey Gieger (New York: Norton, 2005)

Neepa Majumdar, “Importing Neorealism, Exporting Cinema: Indian Cinema and Film Festivals in the 1950s,” in Global Neorealism: The Transnational History of a Film Style, ed. Robert Sklar and Saverio Giovacchini (Jackson: University Press of Mississippi, 2011):

Ajay Gehlawat, “The Bollywood Song and Dance, or Making a Culinary Theatre from Dung-cakes and Dust,” in Reframing Bollywood: Theories of Popular Hindi Cinema (Thousand Oaks, CA: Sage, 2012)

Moinak Biswas, “Introduction,” in Apu and After: Revisiting Ray’s Cinema, ed. Moinak Biswas (London and New York: Seagull Books, 2006)

 

קולנוע מקסיקני (1945-1959):

Charles Ramirez Berg, “Introduction: Retheorizing Mexican Film History” and “The Cinematic Invention of Mexico: The Poetics and Politics of the Fernandez Unit Style,” in The Classical Mexican Cinema: The Poetics of the Exceptional Golden Age Films (Austin: University of Texas Press, 2015)

Rafael Hernandez Rodriguez, “Melodrama and Social Comedy in the Cinema of the Golden Age,” in Mexico’s Cinema: A Century of Film and Filmmaking, ed. Joanne Hershfield and David R. Maciel (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1999)

Ana M. Lopez, “Are All Latins from Manhattan? Hollywood, Ethnography, and Cultural Colonialism,” in Mediating Two Worlds: Cinematic Encounters in the Americas, ed. John King, John, Ana M. Lopez, and Manuel Alvarado (London: BFI Publishing, 1993)

 

קולנוע מצרי (1945-1959):

שריאל בירנבוים, "שלבים בהתפתחות תעשיית הקולנוע המצרי והסוגה ההיסטורית", מתוך בחזרה לעבר: היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבי (ירושלים: מאגנס, 2015)

Gönül Dönmez-Colin, “Introduction,” in The Cinema of North Africa and the Middle East, ed. Gönül Dönmez-Colin (London: Wallflower Press, 2007)

Walter Armbrust, “The Golden Age before the Golden Age: Commercial Egyptian Cinema before the 1960s,” in Mass Mediations New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond, ed. Walter Armbrust (Berkeley: University of California Press, 2000)

Joel Gordon, “Class‐Crossed Lovers: Popular Film and Social Change in Nasser’s New Egypt,” Quarterly Review of Film and Video 18.4 (2001)

Joel Gordon, “Broken Heart of the City: Youssef Chahine’s Bab al-Hadid (Cairo Station),” Journal for Cultural Research 16.2/3 (April 2012)

Viola Shafik, “Egyptian Cinema,” in Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film, ed. Oliver Leaman (London: Routledge, 2001)

 

מפגש שלישי+רביעי+חמישי: קולנוע במערב אירופה 1960-1980: גלים חדשים בין האמנותי לפוליטי

 

קולנוע צרפתי (1960-1980):

ז'אן לוק גודאר, "העריכה, דאגתי היפה", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

קלוד שברול, "הנושאים הקטנים", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

רוי ארמס, "התחדשות הזמן: הירושימה אהובתי" ו-"במבוך: אשתקד במריאנבד", מתוך הקולנוע של אלין רנה (ירושלים: כתר, 1986)

Richard Neupert, “Cultural Contexts: Where Did the Wave Begin?,” “François Truffaut: The New Wave’s Ringleader,” “Jean-Luc Godard: Le Petit Soldat,” and “On the New Wave’s Left Bank: Alain Resnais and Agnès Varda,” in A History of the French New Wave Cinema: Second Edition (Madison: University of Wisconsin Press, 2007)

Richard Neupert, “The French New Wave,” in Traditions in World Cinema, ed. Linda Badley, R. Barton Palmer and Steven Jay Schneider (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

Geoffrey Nowel-Smith, “France: from Nouvelle Vague to May ’68,” in Making Waves: New Cinemas of the 1960s, Revised and Expanded (London: Bloomsbury, 2008)

James Monaco, “Introduction: The Camera Writes,” in The New Wave: Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette (Oxford: Oxford University Press, 1976)

Allison Smith, “May in the Cinema,” in French Cinema of the 1970s: The Echoes of May (Manchester: Manchester University Press, 2005)

André Bazin, “On the politique des auteurs,” in Cahiers du Cinéma: The 1950s: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, ed. Jim Hillier (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985)

Delphine Bénézet, “Aesthetics and Technique,” in The Cinema of Agnès Varda: Resistance and Eclecticism (London: Wallflower, 2014)

Kelly Conway, “‘A New Wave of Spectators’: Contemporary Responses to Cléo from 5 to 7,” Film Quarterly 61.1 (Winter 2007)

Peter Wollen, “Godard and Counter-Cinema: Vent d’Est,” in Narrative, Film, Apparatus: A Film Theory Reader, ed. Philip Rosen (New York: Columbia University Press, 1986).

 

קולנוע בריטי (1960-1980):

Yael Zarhy-Levo, “Looking Back at the British New Wave,” Journal of British Cinema & Television 7.2 (2010)

R. Barton Plummer, “The British New Wave,” in Traditions in World Cinema, ed. Linda Badley, R. Barton Palmer and Steven Jay Schneider (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

Stephen C. Shafer, “An Overview of the Working Classes in British Feature Film from the 1960s to the 1980s: From Class Consciousness to Marginalization,” International Labor and Working-Class History 59 (2001)

Sarah Street, “The Colour of Social Realism,” Journal of British Cinema and Television 15.4 (October 2018)

Andrew Higson, “Space, Place, Spectacle: Landscape and Townscape in the Kitchen Sink Film,” in Dissolving Views: Key Writings on British Cinema, ed. Andrew Higson (London: Bloomsbury, 1996)

Erik Hedling, “Lindsay Anderson: Sequence and the Rise of Auteurism in 1950s Britain,” in British Cinema of the 1950s: A Celebration, ed. Ian MacKillop and Neil Sinyard (Manchester: Manchester University Press, 2003)

John Hughson, “The ‘Loneliness’ of the Angry Young Sportsman,” Film & History 35.2 (2005)

 

קולנוע איטלקי (1960-1980):

פדריקו פליני, "דברים על 'שמונה וחצי'", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

מרקו בלוקיו, "המהפכה בקולנוע", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

ז'אן לוק גודאר, "הלילה, ליקוי חמה, השחר-ראיון עם מיכלאנג'לו אנטוניוני", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

פייר פאולו פאזוליני, "התסריט כמבנה הנוטה אל מבנה אחר", מתוך במאים ואנשי-קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

מיכלאנג'לו אנטוניוני, "המאורע והתמונה", מתוך עולם בדים, עורכת הלגה קלר (תל אביב: עם עובד, 1993)

פייר קאסט, "ראיון עם פליני", מתוך עולם בדים, עורכת הלגה קלר (תל אביב: עם עובד, 1993)

בני בן דוד, "הקולנוע והמוות: מבט מחודש בהנוסע של מיכלאנג'לו אנטוניוני", מערבון 5 (קיץ 2009)

Mira Liehm, “The Glorious Sixties” and “The Changing Image of the Movies,” in Passion and Defiance: Film in Italy from 1942 to the Present (Berkeley: University of California Press, 1984)

Carlo Celli and Marga Cottino-Jones, “The Early 1960s,” “The Later 1960s” and “The 1970s,” in A New Guide to Italian Cinema (New York: Palgrave, 2007)

Mary P. Wood, “Auteur Cinema,” in Italian Cinema (Oxford: Berg, 2005)

Noa Steimatsky, “Pasolini on Terra Sancta: Towards a Theology of Film,” Yale Journal of Criticism 11.1 (1998)

Giuliana Bruno, “Heresies: The Body of Pasolini's Semiotics,” Cinema Journal 30.3 (Spring, 1991)

Leon Hunt, “A (Sadistic) Night at the Opera: Notes on the Italian Horror Film,” Velvet Light Trap 30 (1992)

Robert A. Rushing, “Nostalgia | Utopia | Spaghetti: Utopian and Antinostalgic Time in the Italian Western,” Studies in European Cinema 11.2 (2014)

 

קולנוע גרמני (1960-1980):

זאב רב נוף, "הקולנוע הגרמני הצעיר", מתוך קשת קולנוע 1968 (מהדורת מיוחדת) עורך משה נתן (ירושלים: ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, 2013)

ריינר וורנר פאסבינדר, "פאסבינדר על סירק", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

וים ונדרס, "הפקה 'מלכי הדרך'", מתוך במאים ואנשי- קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

Sabine Hake, “West German Cinema 1961-90,” in German National Cinema, Second Edition (London: Routledge, 2008).

Timothy Corrigan, “A History, A Cinema: Hollywood, Audience Codes, and the New German Cinema,” in New German Film: The Displaced Image (Bloomington: Indiana University Press, 1994)

Timothy Corrigan, “The Commerce of Auteurism: A Voice without Authority,” New German Critique 49 (Winter 1990)

Thomas Elsaesser, “Spectators of Life: Time, Place, and Self in the Films of Wim Wenders,” in The Cinema of Wim Wenders: Image, Narrative, and the Postmodern Condition, ed. Roger F. Cook and Gerd Gemünden (Detroit: Wayne State University Press, 2007)

Thomas Elsaesser, “Fassbinder Representing Germany,” in Fassbinder’s Germany: History, Identity, Subject (Amsterdam: University of Amsterdam Press, 1996)

Thomas Elsaesser, “The Stubborn Persistence of Alexander Kluge,” in Alexander Kluge: Raw Materials for the Imagination, ed. Tara Forrest (Amsterdam: University of Amsterdam Press, 2012)

Brad Prager, “Madness on a Grand Scale,” in The Cinema of Werner Herzog: Aesthetic Ecstasy and Truth (London: Wallflower Press, 2007)

Julia Knight, “Introduction: The Absent Directors,” in Women and the New German Cinema (New York: Verso, 1992)

Jack Zipes, “The Political Dimensions of The Lost Honor of Katharina Blum,” New German Critique 12 (Autumn 1977)

 

מפגש שישי+שביעי: קולנוע מאחורי מסך הברזל 1960-1980: האמנות כהתנגדות

 

קולנוע בברית המועצות (1960-1980)

אנדריי טרקובסקי (1986), "הדימוי בקולנוע" ו-"אודות הזמן, הקצב והעריכה", מתוך לפסל את הזמן (רמת השרון: אסיה, 2013 [1986])

David C. Gillespie, “The Sight and Sound of Russian Film,” “Women and Russian Film,” “Film and Ideology,” and “Autobiography, Memory and Identity: The Films of Andrei Tarkovskii,” in Russian Cinema (Harlow: Pearson Education, 2003)

Tony Shaw and Denise J. Youngblood, “Soviet Cinema and the Cold War,” in Cinematic Cold War: The American and Soviet Struggle for Hearts and Minds (Lawrence: University Press of Kansas, 2010)

Birgit Beumers, “The Thaw – New Beginnings, New Lives (1954-1966)” and “The Stagnation: Mainstream and Auteur Cinema (1967-1982),” in A History of Russian Cinema (Oxford: Berg, 2009)

Herbert Marshall, “The New Wave in Soviet Cinema,” in The Red Screen: Politics, Society, Art in Soviet Cinema, ed. Anne Lawton (New York: Routledge, 1992)

James Steffen, “Introduction,” in The Cinema of Sergei Parajanov (Madison: University of Wisconsin Press, 2013)

 

קולנוע סובייטי מחוץ לברה"מ (1960-1980):

אנדריאס ווייט, "מפגש עם קישלובסקי", מתוך מה אומר לנו קישלובסקי היום? עריכה על ידי מתיאוש ורנר (תל אביב: המכון על שם אדם מיצקביץ', 2008)

Mark Haltof, “Polish Films—Whose Dreams? Cinema and the Political Construction of Polish National Identity after World War II”, “The Polish School Revisited,” and “Camouflage and Rough Treatment: The ‘Cinema of Distrust’, the Solidarity Period, and Afterwards,” in Polish National Cinema (New York: Berghahn Books, 2002)

Paul Coates, “Notes Towards an Introduction” and “Ashes and Diamonds: Between Politics and Aesthetics,” in The Red and the White: The Cinema of People’s Poland (London & New York: Wallflower Press, 2005).

Clifford Lewis and Carroll Britch, “Andrzej Wajda’s War Trilogy: A Retrospective,” Film Criticism 10.3 (Spring 1986)

Janina Falkowska, “‘The Political’ in the Films of Andrzej Wajda and Krzysztof Kieslowski,” Cinema Journal 34.2 (Winter 1995)

Elzbieta Ostrowska, “Agnieszka Holland: A Sceptic,” in Women in Polish Cinema, ed. Ewa Mazierska and Elzbieta Ostrowska (New York: Berghahn Books, 2006)

Ewa Mazierska, “The Autobiographical Effect in the Cinema of Roman Polanski,” Film Criticism 29.3 (Spring 2005)

Peter Hames, “Introduction,” in The Cinema of Central Europe, ed. Peter Hames (London: Wallflower Press, 2004)

Peter Hames, “The Czechoslovak New Wave,” in Traditions in World Cinema, ed. Linda Badley, R. Barton Palmer and Steven Jay Schneider (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

Peter Hames, “The Golden Sixties: Czechoslovak New Wave Revisited,” Studies in Eastern European Cinema 4.2 (2013)

Cua Bliss Lim, “Dolls in Fragments: Daisies as Feminist Allegory,” Camera Obscura 16.47 (2001)

Kathleen Bracke, “Understanding Defeat by Means of Jan Patocka: A Close Examination of Vera Chytilová's Daisies,” Film Matters 3.1 (Spring2012)

Daniel Brennan, “Jiří Menzel and Jan Patočka on Sacrifice,” Screening the Past 41 (2016) http://www.screeningthepast.com/2016/12/jiri-menzel-and-jan-patocka-on-sacrifice/

John Cunningham, “The 1960s: New Directors, New Films, New Waves” and “The 1970s and the 1980s: The Transitional Years,” in Hungarian Cinema: From Coffee House to Multiplex (London: Wallflower Press, 2004)

Laszlo Strausz, “The Politics of Style in Miklós Jancsó’s The Red and the White and The Lord’s Lantern in Budapest,” Film Quarterly 62.3 (Spring 2009)

 

מפגש שמיני: קולנוע מחוץ לאירופה וארצות הברית 1960-1980: קולות מחאה וקולנוע שלישי

 

קולנוע יפני (1960-1980):

רע עמית, "הוזה האימים והפנטזיה של יפן: על סרטיו של סייג'ון סוזוקי שהלך לעולמו בגיל 93", סינמטק 204 (מאי 2017) https://issuu.com/doronlachman/docs/204_web

Donald Richie, “Chapter 4,” in A Hundred Years of Japanese Film (Tokyo: Kodansha International, 2005)

David Desser, “Cruel Stories of Youth” and “Ruined Maps: Identity, Sexuality, and Revolution,” in Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave (Bloomington: Indiana University Press, 1988)

Mitsuhiro Yoshimoto, “Questions of the New: Oshima Nagisa’s Cruel Story of Youth (1960),” in Japanese Cinema: Texts and Contexts, ed. Alastair Phillips and Julian Stringer (London: Routledge, 2007)

 

קולנוע מאמריקה הלטינית (1960-1980):

פרננדו סולאנאס ואוקטביו חטינו, "לקראת הקולנוע השלישי: רישום נסיונות היסטוריים למען התפתחות קולנוע של שחרור בעולם השלישי", זמנים 66 (אביב 1999)

חוליו אספינוסה, "לקראת קולנוע בלתי מושלם", מערבון 6 (2010)

גלאובר רושה, "האסתטיקה של הרעב", מערבון 1 (חורף 2005-6)

גלאובר רושה, "אור, מאגיה, פעולה", מתוך במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

צבי טל, "קולנוע פוליטי בעידן של תסיסת ההמונים", מתוך תלות תרבותית ומחאה: הקולנוע הפוליטי בארגנטינה ובברזיל (תל אביב: רמות - אוניברסיטת תל-אביב, 2004)

Ana M. Lopez, “An ‘Other’ History: The New Latin American Cinema,” Radical History Review 41 (1988)

Sergio Roncallo and Juan Carlos Arias-Herrera, “Cinema and/as Revolution: The New Latin American Cinema,” Observatorio 7.3 (2013)

Paolo A. Schroeder Rodriguez, “Neo Realism and Art Cinema” and “New Latin American Cinema,” in Latin American Cinema: A Comparative History (Berkeley: University of California Press, 2016)

James Phillips, “Mimesis and Justice: The Realism of Vidas Sêcas,” Culture, Theory and Critique 54.2 (2013)

Tomás Gutierrez Alea, “The Viewer’s Dialectic,” Jump Cut 29 (February 1984) < https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC29folder/ViewersDialec1.html>

Deborah Shaw, “Tomás Gutierrez Alea’s Changing Images of the Revolution: From Memories of Underdevelopment to Strawberry and Chocolate”, in Contemporary Cinema of Latin America: Ten Key Films (New York: Continuum, 2003)

 

 

 

קולנוע מאפריקה שמדרום לסהרה (1960-1980):

סמבה גאדז'יגו, "חייו של מהפכן: על אוסמן סמבנה, סופר, במאי ולוחם למען זהות אפריקאית", סינמטק 208 (ינואר 2018)   https://issuu.com/doronlachman/docs/ktav_et_208_web   

Melissa Thackway, “Introduction,” “Critical Paradigms” and “African Women and Film,” in Africa Shoots Back: Alternative Perspectives in Sub-Saharan Francophone African Film (Bloomington: Indiana University Press, 2004)

Nwachukwu Frank Ukadike, “Africa and the Cinema” and “Francophone Origins,” in Black African Cinema (Berkeley: University of California Press, 1994).

Valérie K. Orlando, “From Revolution to the Coming of Age of African Cinema, 1960s-1990s,” in New African Cinema (New Brunswick: Rutgers University Press, 2017)

Roy Armes, “Liberation and Postcolonial Society,” in African Filmmaking North and South of the Sahara (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016)

Maria Roof, “African and Latin American Cinemas: Contexts and Contacts,” in Focus on African Films, ed. Françoise Pfaff (Bloomington: Indiana University Press, 2004)

Rachael Langford, “Black and White in Black and White: Identity and Cinematography in Ousmane Sembène's La Noire de... / Black Girl,” Studies in French Cinema 1.1 (2001)

Aboubakar Sanogo, “The Indocile Image: Cinema and History in Med Hondo’s Soleil O and Les Bicots-Nègres, Vos Voisins,” Rethinking History 19.4 (2015)

 

מפגש תשיעי + עשירי: עלייתה ונפילתה של "הוליווד החדשה" 1960-1980

Geoff King, “Introduction: Dimensions and Definitions of New Hollywood” and “New Hollywood, Version I: The Hollywood Renaissance,” in New Hollywood Cinema: An Introduction (London: I. B. Tauris, 2002)

Barry Keith Grant, “Introduction: Movies and the 1960s”, in American Cinema of the 1960s: Themes and Variations, ed. Barry Keith Grant (New Brunswick: Rutgers University Press, 2008)

Yannis Tzioumakis, “An Audience for the Independents” and “The New Hollywood and the Independent Hollywood,” in American Independent Cinema: An Introduction (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

Rick Worland, “Hollywood, Hitchcock, and the Postwar Era,” in Searching for New Frontiers: Hollywood Films in the 1960s (Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2018)

Paul Monaco, “Landmark films of the 1960s and the Cinema of Sensation,” in The Sixties, 1960-1969 (New York: Scribner’s, 2001)

Wheeler Winston Dixon, “Re-Visioning the Western: Code, Myth, and Genre in Peckinpah’s The Wild Bunch,” in Sam Peckinpah’s The Wild Bunch (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

Matthew Bernstein, “Perfecting the New Gangster: Writing Bonnie and Clyde,” Film Quarterly 53.4 (Summer 2000)

Eric Hinrichsen, “Emasculating American Bourgeoisie Culture: The Graduate and the Critique of Material Prosperity as Happiness,” Film Matters 3.2 (Summer 2012)

Cristina Álvarez López and Adrian Martin, “Nothing of the Sort: Barbara Loden’s Wanda (1970),” Comparat/ive Cinema 4.8 (2015)

David A. Cook, “Auteur Cinema and the ‘Film Generation’ in 1970s Hollywood,” in The New American Cinema, ed. Jon Lewis (Durham: Duke University Press, 1999)

Lester D. Friedman, “Introduction: Movies and the 1970s”, in American Cinema of the 1970s: Themes and Variations, ed. Barry Keith Grant (New Brunswick: Rutgers University Press, 2007)

Noel King, “‘The Last Good Time We Ever Had’: Remembering the New Hollywood Cinema,” in The Last Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 1970s, ed. by Thomas Elsaesser, Alexander Horwath and Noel King (Amsterdam: University of Amsterdam Press, 2004)

Lloyd Michaels, “Terrence Malick: A Cinema in Front of Our Eyes,” in Terrence Malick (Urbana: University of Illinois Press, 2009)

Novotny Lawrence, “Introduction: The Historic Labeling of Blackness in Cinema,” in Blaxploitation Films of the 1970s: Blackness and Genre (London: Routledge, 2008)

Allyson Nadia Field, Jan-Christopher Horak, and Jacqueline Najuma Stewart, “Emancipating the Image: The L.A. Rebellion of Black Filmmakers,” in L.A. Rebellion: Creating a New Black Cinema (Berkeley: University of California Press, 2015)

 

מפגש אחד עשר: קולנוע אמריקני 1980-2000: בין מגהפיקס וסרטים עצמאיים

דיויד בורדוול, "מעבר לשובר הקופות", מתוך כמו שמספרים בהוליווד: סיפור וסגנון בקולנוע המודרני (תל אביב: עם עובד וביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש טיש, 2019 [2006])

Geoff King, “New Hollywood, Version II: Blockbusters and Corporate Hollywood” and “From Auteurs to Brats: Authorship in New Hollywood,” in New Hollywood Cinema: An Introduction (London: I. B. Tauris, 2002)

Stephen Prince, “Introduction: Movies and the 1980s”, in American Cinema of the 1980s: Themes and Variations, ed. Stephen Prince (New Brunswick: Rutgers University Press, 2007)

Chris Holmlund, “Introduction: Movies and the 1990s”, in American Cinema of the 1990s: Themes and Variations, ed. Chris Holmlund (New Brunswick: Rutgers University Press, 2008)

Thomas Elsaesser, “The Blockbuster: Everything Connects, but Not Everything Goes,” in The End of Cinema as We Know It: American Film in the Nineties, ed. Jon Lewis (New York: NYU Press, 2001)

Jon Lewis, “The Perfect Money Machine(s): George Lucas, Steven Spielberg, and Auteurism in the New Hollywood,” Looking Past the Screen: Case Studies in American Film History and Method, ed. Jon Lewis and Eric Smoodin (Durham: Duke University Press, 2007)

Yvonne Tasker, “Nostalgic Adventure and Recycled Culture: Raiders of the Lost Ark (1981) and Pirates of the Caribbean (2003)” and “Action Blockbusters in the 1980s: Rambo: First Blood Part II (1985) and Die Hard (1988),” in The Hollywood Action and Adventure Film ((Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2015)

Emanuel Levy, “The New American Independent Cinema,” in Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Cinema (New York: NYU Press, 2001)

Murray Smith, “Parallel Lines,” in American Independent Cinema: A Reader, ed. Jim Hillier (London: BFI, 2002)

Peter Krämer, “‘Black is In’: Race and Genre in Early 1990s American Cinema,” Iluminace 24.3 (2012)

 

מפגש שנים עשר: קולנוע אירופי 1980-2000: תעשיות וטרנדים מרכזיים

 

קולנוע ספרדי (1980-2000):

חיים כלב, "טקס ופולחן כאמצעי אינטרטקסטואלי בוירידיאנה של בונואל", מותר(2000)

Alberto Mira, “Introduction,” in Historical Dictionary of Spanish Cinema (Lanham: Scarecrow Press, 2010)

Núria Triana-Toribio, “Introduction,” “For and Against Franco’s Spain, 1962-1982,” “How to ‘Reconquer Identity, 1982-1989,” and “Spanish Cinema of the 1990s Onwards: Looking North but Heading West,” in Spanish National Cinema (London: Routledge, 2003)

Marsha Kinder, “Exile and Ideological Reinscription: The Unique Case of Louis Buñuel,” in Blood Cinema: The Reconstruction of National Identity in Spain (Berkeley: University of California Press, 1993)

Chris Perriam, “El espiritu de la colmena: Memory, Nostalgia, Trauma,” in Burning Darkness: A Half Century of Spanish Cinema, ed. Joan Ramon Resina (Albany: SUNY Press, 2008)

Ryan Prout, “Cria Cuervos/Raise Ravens,” in The Cinema of Spain and Portugal, ed. Alberto Mira (London: Wallflower Press, 2005)

Linda Williams, “Melancholy Melodrama: Almodovarian Grief and Lost Homosexual Attachments,” Journal of Spanish Cultural Studies 5.3 (2004)

 

קולנוע בריטי (1980-2000):

Samantha Lay, “Social Realism in the British Context,” in British Social Realism: From Documentary to Brit-grit (London: Wallflower Press, 2002)

Andrew Higson (1993), “Re-Presenting the National Past: Nostalgia and Pastiche in the Heritage Film,” in Fires Were Started: British Cinema and Thatcherism, Second Edition, ed. Lester D. Friedman (London: Wallflower Press, 2006)

Peter Wollen, “The Last New Wave: Modernism in the British Films of the Thatcher Era,” in The British Avant-Garde Film, 1926-1995: An Anthology of Writings, ed. Michael O'Pray (Bloomington: Indiana University Press, 1996).

Robert Murphy, “A Path through the Moral Maze,” in British Cinema of the 1990s, ed. Robert Murphy (London: BFI, 2000)

Tony Whitehead, “Introduction: ‘You’ve gotta laugh’” and “‘The future is now’: Naked,” in Mike Leigh (Manchester: Manchester University Press, 2007)

 

קולנוע צרפתי (1980-2000):

ליאורה משה, "'שוקולד': פרק אוטוביוגרפי או שיעור בהיסטוריה תרבותית של הקולוניאליזם?" מתוך קולנוע וזיכרון: יחסים מסוכנים? בעריכת חיים בראשית, שלמה זנד ומשה צימרמן (ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2004)

 Phil Powrie and Keith Reader, “1981-2001: Heritage, the Look, Women, Beurs, Banlieue, Le Jeune Cinema,” in French Cinema: A Student's Guide (London: Arnold, 2002)

Remi Fournier Lanzoni, “French Cinema of the 1980s,” in French Cinema: From Its Beginnings to the Present (New York: Continuum, 2002)

Phil Powrie, “Heritage, History and ‘New Realism’: French cinema in the 1990s,” Modern & Contemporary France 6.4 (1998)

Carrie Tarr, “Beur and Banlieue Cinema in 1995,” in Reframing Difference: Beur and Banlieue Filmmaking in France (New York: Manchester University Press, 2005)

Peter Baxter, “An Iconography of Exclusion: Film in France, 1995,” Revue Canadienne d'Études cinématographiques / Canadian Journal of Film Studies 21.1 (Spring 2012)

Emma Wilson, “Contemporary French Women Filmmakers,” French Studies 59.2 (2005) < https://academic.oup.com/fs/article/59/2/217/533097>

 

מפגש שלושה עשר: קולנוע מחוץ לארה"ב ואירופה 1980-2000: תעשיות וטרנדים מרכזיים

 

קולנוע מסין, טייוואן והונג-קונג:

Yingjin Zhang, “Cinema and the Nation-State in the PRC, 1949-1978,” “Cinema and National/Regional Cultures, 1979-1989,” and “Cinema and the Transnational Imaginary. 1990-2002,” in Chinese National Cinema (London: Routledge, 2004)

Sheila Cornelius and Ian Haydn Smith, “Some Recent History,” “The New Wave,” and “Dissidence and Disguise,” in New Chinese Cinema: Challenging Representations (London: Wallflower Press, 2002)

Wendy Larson, “The Fifth Generation: A Reassessment,” in The Chinese Cinema Book, ed. Julian Ward and Song Hwee Lim (London: BFI Publishing, 2011)

Shuqin Cui, “Subjected Body and Gendered Identity: Female Impersonation in Chen Kaige’s Farewell My Concubine” and “Feminism with Chinese Characteristics?” in Women Through the Lens: Gender and Nation in a Century of Chinese Cinema (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2003)

Xiaomin Chen, “The Mysterious Other: Postpolitics in Chinese Film,” Boundary 2 24.3 (1997)

Flannery Wilson, “Charting the Course: Defining the Taiwanese Cinematic ‘Tradition,’” in New Taiwanese Cinema in Focus: Moving Within and Beyond the Frame (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014)

Haden Guest, “Reflections on the Screen: Hou Hsiao Hsien’s Dust in the Wind and the Rhythms of the Taiwan New Cinema,” in Island on the Edge: Taiwan New Cinema and After, ed. Chris Berry and Feii Lu (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005)

Gina Marchetti, “On Tsai Mingliang’s The River,” in Island on the Edge: Taiwan New Cinema and After, ed. Chris Berry and Feii Lu (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005)

Christina Klein, “Crouching Tiger, Hidden Dragon: A Diasporic Reading,” Cinema Journal 43.4 (Summer 2004)

Stephen Teo, “Introduction,” in Chinese Martial Arts: The Wuxia Tradition (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009)

Tony Williams, “Space, Place, and Spectacle: The Crisis Cinema of John Woo,” Cinema Journal 36.2 (Winter 1997)

James Udden, “The Stubborn Persistence of the Local in Wong Kar-wai,” Post Script: Essays in Film and the Humanities 25.2 (Winter-Spring 2006)

 

קולנוע מאוסטרליה וניו זילנד:

Tom O’Regan, “Theorizing Australian Cinema,” in Australian National Cinema (London: Routledge, 1996)

Albert Moran and Errol Vieth, “Art Film,” in Film in Australia: An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

Jonathan Rayner, “Australian Gothic” and “New Glamour, New Gothic: Australian Films in the 1990s,” in Contemporary Australian Cinema: An Introduction (Manchester: Manchester University Press, 2000)

Mark David Ryan, “Towards an Understanding of Australian Genre Cinema and Entertainment: Beyond the Limitations of ‘Ozploitation’ Discourse,” Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 24.6 (2010)

Graeme Turner, “Whatever Happened to National Identity? Film and the Nation in the 1990s,” Metro 100 (Summer 1994/1995)

Lisa French, “On Their Own Merits: Women and the Moving Image in Australia,” in WomenVision: Women and the Moving Image in Australia, ed. Lisa French (Melbourne: Damned Publishing, 2003)

Pam Cook, “Transnational Utopias: Baz Luhrmann and Australian Cinema,” Transnational Cinemas 1.1 (2010)

Ian Conrich and Stuart Murray, “Introduction,” in Contemporary New Zealand: Cinema from New Wave to Blockbuster, ed. Ian Conrich and Stuart Murray (London: I. B. Tauris: 2008)

Bruce Harding “‘The Donations of History’: Mauri and the Transfigured ‘Maori Gaze’: Towards a Bi-national Cinema in Aotearoa,” in New Zealand Cinema: Interpreting the Past, ed. Alistair Fox, Barry Keith Grant and Hilary Radner (Bristol: Intellect, 2011)

Doreen D'Cruz, “Textual Enigmas and Disruptive Desires in Jane Campion’s Sweetie,” Australian Feminist Studies 21.49 (2006)

Bruce Babington, “Wandering Stars: New Zealand Cinema on the World Screen: Vincent Ward, Peter Jackson, Jane Campion,” in A History of The New Zealand Fiction Feature Film (Manchester: Manchester University Press, 2007)

Course description

Introduction to Film History II

 

Following up on part I, “Introduction to Film History II” aims to provide a general mapping of main figures, movements, and trends within global filmmaking from the aftermath of WWII to the end of the 20th Century. As such, classes will oscillate between national and transnational emphases, in an effort to establish how post-WWII cinema relates to such categories as “the artistic”, “the popular”, “the political” and “the commercial”. Amongst the topics discussed within this framework: Modernism in Scandinavian Cinema; the Golden Age of Japanese cinema; from “Cinema of Quality” to the “Nouvelle Vague”;  the British “Kitchen Sink” films; popular and art cinema in the Middle East; the decline of the Hollywood Studio System and the rise of the New Hollywood; the German Das Neue Kino; Third Cinema in Latin America and Africa; filmmaking behind the Iron Curtain; Bollywood; the Age of the Megapix and the growth of American Independent Cinema; filmmaking in and out of Maoism within mainland China, Hong-Kong, and Taiwan.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת