חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "הרגישות החדשה": קולנוע ישראלי מודרני בשנות ה60 וה70
  "the New Sensitivity": Modern Israeli Film in the 60s and the 70s                                    
0851-6233-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שוייצר אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בלידתו ובהתפתחותו של קולנוע ה''אוטר'' (המחבר) בישראל החל מהמחצית השניה של שנות השישים ועד אמצע שנות השבעים. נבחון את הנושאים והסגנונות שאיפיינו

קולנוע זה, ההשפעות של הקולנוע המודרני האירופאי עליו (ביחוד זאת של הגל החדש הצרפתי), והצורה שבה התאימו הקולנוענים הישראלים השפעות אלו לקונטקסט הישראלי שבו נוצרו

הסרטים. הקורס יעסוק באופן רחב בתמטיקה האידאולוגית של קולנוע זה, עמדתו ביחס לבעיות החברתיות והפוליטיות המרכזיות של התקופה ובעיקר ביחס לשאלת הזהות התרבותית הישראלית

Course description
This lecture will deal with the birth and the evolution of modern cinema in Israel since the second half of the sixsties up to the mid-seventies.
It will examine the themes and styles which caracterises this current, the influence of European modern cinema on it (especially the french New Wave) and the way Israeli
authors adapted this cinematographic sources to the local context.
The lecture will treat also the ideological aspects of this cinema, it's attitude towards the social and political problems of the period - mainly the question of the Israeli cultrual
identity.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6233-01 "הרגישות החדשה": קולנוע ישראלי מודרני בשנות ה60 וה70
"the New Sensitivity": Modern Israeli Film in the 60s and the 70s
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר שוייצר אריאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת