חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בקולנוע ובטלוויזיה
  Nostalgia ,Retro ,Memory in Film & Tv                                                                
0851-6232-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1400208מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר טלמון בהם מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לקולנוע ולטלוויזיה משאבים מגוונים לייצוג עבר והיסטוריה. באמצעות הסיפורים והנרטיבים, הייצוגים החזותיים, והייצוגים המוזיקליים הקולנוע והטלוויזיה מייצגים ומשחזרים אירועים היסטוריים, תקופות ואת המוסיקה שלוותה אותן והתקבעה בזיכרון הפרטי והקיבוצי כפסקול התקופתי. בקורס זה נבחן ייצוגים של העבר, ההיסטוריה והזיכרון הקיבוצי כפי שהם מיוצגים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל ובארה"ב. נבחן את האופנים שבהם אמנויות, בדיון בתנועה ואמצעי תקשורת אלה- הקולנוע והטלוויזיה- מציגים מחדש עבר תקופתי, דורי והיסטורי, נבחן את התפקודים הנוסטלגיים, רפלקסיביים, פרשניים וביקורתיים של ייצוגי עבר בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל, ונציע הסברים תרבותיים משווים למגמות משתנות ודינמיות בייצוג העבר בקולנוע ובטלוויזיה בישראל ובארה"ב

Course description

Film and Television as arts and media can mobilize their narrative, visual, and musical resources to capture, reproduce and re-present history and the past. This course examines Israeli and American films and television series which retrospectively re-present past decades and look back at history from a nostalgic, reflexive and interpretative vantage points. Our discussion, analysis and bibliographical sources will study retrospective modes of representation on both film and television, the critical and discursive functions of such retrospective modes, changing strategies of remembering history and revisions of collective memory on American and Israeli nostalgic and retrospective films and television series.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6232-01 נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בקולנוע ובטלוויזיה
Nostalgia ,Retro ,Memory in Film & Tv
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר טלמון בהם מרים

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת