חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דקונסטרוקציה וקונסטרוקטיביזם: הקולנוע של וס אנדרסון
  The Cinema of Wes Anderson                                                                           
0851-6224-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אונגר הנריך
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אנדרסון הנו תופעה ייחודית בקולנוע של זמננו, אשר נכבש כולו וכליל במפולת סרטי "אקשן" ממירע השבלונה הפרימיטיבית, עם פסיכולוגיה של קומיקס, ושפה מרודדת עד גיחוך וחמלה (אף שחמושה בטכנולוגיות-אקסטרים ויזואליות). אנדרסון הופך תמונה זו בכל הפרמטרים. בעולם פרספקטיבליסטי, שפירק את המושג "ערך" לפלורליזם אנטי-היררכי של "נרטיבים" יחסיים, מעלה אנדרסון (כפי שעושים גם האחים כהן) תהייה קריטית בדבר "ערך החיים" בכלל, ו"מחויבות מוסרית" בפרט. ייחודו, מכל מקום, לא בהצגת הבעיה (שהתלקחה במאה העשרים עם גדולי סופריה - מוזיל, ברוך, נבוקוב, פריש, הנדקה ואחרים), אלא בטכניקות שהוא מאמץ (ובעיקר - ממציא) כדי להביעה באופן המתיישב עם הסרקזם הקרניבליסטי המוכתב על ידי מוסדות-שיח עכשוויים. במלים אחרות, אנדרסון מציע סינתיזה בין מורליזם ערכי (שמוכר לנו מהומניסטים כברסון, ברגמן ופליני) לכתיבה רפלקטיבית, מטא-לשונית ו"מקושטת". סינתזה זו יצרה מסוגננוּת רדיקלית (משעשעת בלי די ברמה אינטלקטואלית), שבה כל פיסת-מידע מתכתבת עם אלמנטים הפזורים במרחב הטקסטואלי, לעתים על-ידי טרנספורמציות חמקניות וחידות המתעמרות בצופה. אני טוען, כי לא זו בלבד שאין כאן "מנייריזם" או קבעון סגנוני לשמו (כפי שסבורים מלעיזים חסרי עומק), אלא, שמסוגננוּתו (החתרנית) יעילה במידה חסרת תקדים לקידום מטרותיו התמטיות המורכבות. גישה זו הוצגה בקורס קודם, שבו עסקתי בשלוש מיצירותיו, והקורס הנוכחי יוקדש לשלוש נוספות: "ראשמור" המוקדם (1998), דרג'ילינג לימיטד (2007) (עם "הוטל שבלייה" ה"מקדים" אותו), ויצירת המופת "עמוק במים עם סטיב זיסו" (2004).

Course description

Wes Anderson, being symptomatically accused of "mannerism" is, undoubtedly one of the most original innovators of cinematic language in film history and a perfectionist of extremely functionalist style. His completely polished stylization and hyper-formalistic visual imagery serves him to create a hermetic cosmos in which any and every slice of textual fragments connects to comprehensive areas of the textual whole, producing, by this texturalization a new concept of semiotic multy-layered fabric. All these mechanisms and tactics are used in an effort to pose some acute problems of value-instability and materialistic nihilism characteristic of  contemporaary culture and morals. This course intends to explore the rhetorical strategies used by Anderson in the above mentioned style, mainly in three of his works - "Rushmore" (1998), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004) and "The Darjeeling Limited" (2007).

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6224-01 דקונסטרוקציה וקונסטרוקטיביזם: הקולנוע של וס אנדרסון
The Cinema of Wes Anderson
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר אונגר הנריך

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת