חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של קז'ישטוף קישלובסקי
  Rhetoric and Thematic in the Cinema of Kryzystof Kieslowski                                          
0851-6222-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אונגר הנריך
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בעולם פוסט-ניטשיאני, שאין בו עוד תוקף לערכים "מוחלטים", בעולם פוסטמודרני - שבו עצם המושג "ערך" איבד כל מובן, פעל כשיסטוף קישלובסקי, אחרון ההומניסטים (ותלמידו המובהק של ברגמן)  כמצפן אנליטי, רפלקטיבי, ועז-ביטוי של ערכיות טוטלית ומחויבות אישית. לנושא זה המעוגן בתשתית הקיום, הקדיש את שתי יצירותיו הטיטניות: ה"דקאלוג" הפנומנלי (קובריק: "יצירת הקולנוע הטובה שבכל הזמנים") שמציע עשר התמקדויות מקוריות ביסודות האתוס היודאו-נוצרי, ו"טרילוגיית הצבעים", שבוחן (לרוב מתצפית אקזיסטנציאליסטית) את "ערכי המהפכה" - חירות, שוויון, אחווה. קורס זה (אחרון וסופי בשלושה - שהוקדשו ליצירתו) בוחן את מסקנותיו של קישלובסקי ואת שפת הקולנוע הווירטואוזית שלו - בחמישה טקסטים: "לבן", שמציע ניתוח רדיקלי של מושג השוויון באמצעות פלטפורמה רגשית, שלושה דקאלוגים (6-9-10 "לא תנאף", "לא תחמוד אשת רעך",  "לא תחמוד בית רעך וכל אשר לו"), ולקינוח, יצירתו המפתיעה ביותר - "חייה הכפולים של ורוניק". סרט זה הנו "סיכום לימינלי" הפוך-כיוון של טיעוניו המורליים, על גבי אלגוריה אסתטיציסטית הקובעת, שאין להבדיל בין "טוב" ו"יפה" - עמדה, שמצדדים בה הן אפלטון (היפיאס, פיידרוס) והן ויטגנשטיין (הטרקטטי) - בשני קצות תרבות המערב.

Course description

In Post Humanistic Era, while Power institutions are irrecoverably demolished, the value of "value" (as Nietzsche has rightly predicted) can no longer be erected on a solid basis - objective, social or even heuristic. This situation was deeply inquired by such pillars of classical Humanism as Bergman and Saul Bellow, and in my opinion Kieslowski can be named as the last (and terminal) heir to this lost tradition. The proposed course aims to explore his heroic combat for objectifying "value" and Ethical judgement in Modern nihilistic world, after total reduction to materialistic fragments, focusing on three "dekalogs" (6--8-10) the second part of "the colors trilogy" and "The Double Life of Veronique". The last on the list will be exemplified as Kieslowski's private way to (Aesthetical) salvation.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6222-01 רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של קז'ישטוף קישלובסקי
Rhetoric and Thematic in the Cinema of Kryzystof Kieslowski
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר אונגר הנריך

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת