חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קולנוע ברזילאי
  Brazilian Cinema                                                                                     
0851-6199-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אוטין פבלו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בהתפתחות של הקולנוע הברזילאי כקולנוע לאומי של מדינה בהתפתחות. באמצעות דיון בתחנות מובחרות בתולדות הקולנוע הברזילאי ובאוטרים מובחרים שלו, ידון הקורס בסוגיות כגון קולנוע רדיקלי, פוסט-קולוניאליזם, וגישות אסתטיות להתמודדות תרבותית ופוליטית של מדינות נחלשות עם שליטתן הסוציו-אקונומי של מעצמות בינלאומיות. הקורס יבדוק את עקרונות ה"סינמה נובו" של שנות השישים שנוצר כאלטרנטיבה לז'אנרים הברזילאים הפופולאריים ששלטו לפניו ואת האופן שזה עיצב את האסתטיקה של הקולנוע הברזילאי לאורך השנים. מושגים כגון "אסתטיקה של רעב", עוני, סירטאו, פאבלה, קניבליזם תרבותי, טרופיקאליזם ועוד ייבדקו לאור הסרטים. לאחר דיון על האופן שבו הממשל הצבאי בברזיל ובתומו החזרה לדמוקרטיה ניאוליברלית עצבו את העשייה הקולנועית, כיוונו והגבילו אותה, הקורס יעסוק ב"רטומדה", התחייה המחודשת של הקולנוע הברזילאי מאמצע שנות התשעים ולפריחה של שנות האלפיים בצל שלטון השמאל החדש של הנשיא לולה. החזרה של ברזיל לתפיסות שמאל בעידן גלובאלי וניאו-ליברלי מאפשרת לחקור את היחסים בין הקולנוע הברזילאי החדש ובין ההיסטוריה שלו, ובעיקר האסתטיקה של הסינמה נובו. הקורס יבדוק כיצד הקולנוע הברזילאי החדש מתמודד עם סוגיות דומות לאלו של התנועה ההיא וכיצד הבמאים החדשים מתמודדים בצורה חדשה עם הסוגיות שתמיד העסיקו את החברה הברזילאית.

Course description

The class will discuss Brazilian cinema from the 50s till today. From the days of the chanchada, through Cinema Novo and till the Retomada. Through the analysis of salient Brazilian films questions will be raised about issues regarding the history and culture of Brazil and their connection with national cinema, popular cinema, third world cinema, post-colonialism, Aesthetics of Hunger, Tropicalia, cultural canibalism, the representation of poverty and violence and the position of Brazilian cinema in the map of world cinema and more specifically Latin American cinema.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6199-01 קולנוע ברזילאי
Brazilian Cinema
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר אוטין פבלו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת