חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות
  Introduction to cognitive theories of motion pictures                                                
0851-6178-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600212מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר רז גל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הגישה הקוגניטיביסטית לחקר הקולנוע הופיעה על רקע השפעתן הגוברת של תיאוריות סמיוטיות ולאקאניאניות, הרואות בסרטים ובתכניות הטלוויזיה גורמים המשעתקים מערכות סימנים אידיאולוגיות. בהסתמך על המחקר המתפתח בענף הקוגניטיביסטי בפסיכולוגיה מציעה גישה זו אג'נדה אלטרנטיבית, המבקשת להתמקד בדרכים הייחודיות שבהן מפעילים הסרטים מנגנונים פסיכולוגיים שונים.

 

הקורס יעסוק במגוון שאלות הנדונות בתחום זה: מהי עלילה קולנועית ואיך ניבנית הבנתה על-ידי הצופה במהלך הסרט? אילו סוגי מניפולציות מבוצעים בעלילה הקולנועית ומהן השפעויותיהן על הצופים? כיצד יוצר הסרט אמפתיה עמוקה כלפי דמויות פיקטיביות שאנחנו יודעים שהן לא קיימות במציאות או פחד מפני דמויות אלה? מה מיוחד בחוויה הרגשית בקולנוע? כיצד יוצר הסרט רגעים של חוויה עמוקה של משמעות קיומית?

Course description
The cognitivist approach to film and television studies emerged amid the growing influence of semiological and Lacanian theories, which maintain that motion pictures are factors that reproduce and distribute ideological sign systems. Based on the developing research in the cognitive psychology, this approach has suggested an alternative agenda, which seeks to focus on the unique ways in which specific movies engage certain psychological mechanisms.

The course will deal with a variety of research questions in this field: what is a cinematic narrative and how does narrative comprehension is developing during the film viewing? How does the movie generate deep engagement with non-existing characters or fear from these characters? What is unique about the emotional experience in cinema? How does the film create experiences of existential meaningfulness?
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6178-01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות
Introduction to cognitive theories of motion pictures
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר רז גל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת