חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אוטופיה/דיסטופיה:מדע בידיוני בקולנוע ובטלוויזיה
  Utopia/ Dystopia: Speculative Models of Society in Science F  
0851-6165-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקושיעור מר דבורה ארז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לקולנוע המדע הבדיוני יש יכולת ייחודית להציג בפני הצופים חישה של מודלים חברתיים אלטרנטיביים. בקורס זה נבחן את המתח בין האידיאל האוטופי והדיסטופיה שנוצרת בפועל כפי שהוא עולה בטקסטים קולנועיים וטלוויזיוניים מרכזיים. המודלים שבהם נעסוק משקפים את השאיפות והחרדות של המקום והזמן בו נוצרו. מפרספקטיבה זו ברור כי לדימויים אלו יש תפקיד תרבותי ופוליטי שיש לתת עליו את הדעת.    

אנו נתמקד ב-3 תקופות

1. בין שתי מלחמות העולם (שיעורים 6- 3)

2. מהתהפוכות החברתיות והפוליטיות של סוף שנות ה- 60 עד השמרנות הרייגניסטית.   

    (שיעורים 7-10)

3. בעשור שלאחר ה- 11.9. (שיעורים 11-14)

Course description

The Science fiction cinema has a particular ability to engage the viewers with a sensing of alternative models of society. In this course we'll examine the tension between the utopian Ideal and the dystopia that is actually created in major cinematic and TV texts. The models we'll encounter reflect the aspirations and anxieties of the time and place in which they were created. From this perspective it is clear those images have cultural and political function that merits our reflection.

We will focus on three areas:

1. between the two world wars

2. From the social and cultural upheavals of the late 60's up till the   Conservatism of the Reagan era.

3. The decade the follows 11.9
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6165-01 אוטופיה/דיסטופיה:מדע בידיוני בקולנוע ובטלוויזיה
Utopia/ Dystopia: Speculative Models of Society in Science F
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר דבורה ארז

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת