חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הזמן והמרחב של הטלוויזיה
  Film and Social Class                                                                                
0851-5113-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400002קיקואיןסמינר ד"ר חרל"פ איתי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המילה טלוויזיה, המורכבת מהמילים ראייה (vision) ומרחק (tele) מכילה בתוכה את ההבטחה להראות דברים המתרחשים רחוק, או ליתר דיוק להראות עכשיו דברים המתרחשים במקום אחר. במילים אחרות, הטלוויזיה מתחילת דרכה עסקה והשפיעה ב/על שני ממדים מרכזיים בהוויה האנושית, זמן ומרחב. אין ספק שאותה בו-זמניות אותה הבטיחה הטלוויזיה בתחילת דרכה, או ליתר דיוק לה היא היתה כבולה, שינתה את פניה ללא היכר, כך גם זמן ומשך הצפייה, זמן התגובה של הצופות והצופים לתוכניות, והזמן בו פורשת הטלוויזיה את הסיפורים שלה. גם המרחב הטלוויוני כבר איננו אותו מרחב ראשוני – לא במקום בו הטלוויזיה נמצאת, לא בקשרים בין המקומות השונים בעולם וזרימת המידע ביניהם, ואפילו לא בגודל מסכי הטלוויזיה – אשר השפיע גם על אופי המרחבים המצולמים לטלוויזיה. סמינר זה ייבחן את מונחי הזמן והמרחב בהקשרם הטלוויזיוני, יתמקד בחללים והמקומות המרכזיים בהם לקחה הטלוויזיה מקום (הפרברים, הסלון הביתי), בלוחות הזמנים שהטלוויזיה הציבה או אפשרה (מלוח השידורים המגביל עד לצפייה שקיבלה את הכינוי Binge Watching) ובאופנים בהם הטלוויזיה הציגה מרחב וזמן.

Course description
The word “television,” as its name (tele = at a distance, vision = sight) implies the promise of showing that which takes place far away, or more precisely – of showing now that which takes place in another place. And indeed, from its inception, television has dealt with – and affected – two principal dimensions of human experience: time and space. To be sure, the simultaneity that television has promised, and to which it was compelled in its early days, has since radically transformed, as have other temporal aspects of the medium: broadcast times, viewing times and the times of audience response, the temporalities of televisual narratives and more. Spatial aspects of television have also altered considerably: the places depicted on television and the ones where it is viewed, the global space in which it is produced and distributed, and even the sizes of television screens – which in turn affect the nature of the spaces depicted on television. This seminar will examine the concepts of time and space in the context of television, focusing on the principal places occupied by television (the suburbs, the living room), the schedules dictated of enabled by television (from the restrictive schedule of broadcast television to what has come to be known as “binge watching”), and the portrayals of time and space on television.


סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5113-01 הזמן והמרחב של הטלוויזיה
Film and Social Class
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר חרל"פ איתי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת