חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשות
  Documentary Film and New Technologies                                                                
0851-5105-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1600002קיקואיןסמינר ד"ר לנדסמן אוהד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה יתמקד במפגש הנוכחי בין טכנולוגיות חדשות לבין הקולנוע הדוקומנטרי העכשווי, וידון באופן בו פרקטיקות חדשניות של הפקה, הפצה והקרנה תורמות להשתכללות אמצעי המבע התיעודיים. תוך אימוץ מבט ביקורתי כלפי העמדה המסורתית לפיה טכנולוגיות חדשות אחראיות לשינוי אוטופי או דיסטופי ומסמנת תמיד את "מותו של הקולנוע כפי שאנו מכירים אותו", נבחן כיצד הקולנוע התיעודי הדיגיטלי מקיים דווקא המשכיות והיברידיות עם טכנולוגיות ישנות (16 מ"מ, וידאו) ומסורות תיעודיות קיימות, תוך כדי שיכלולן. כך, למשל, נדון באופן בו מאפשרת הטכנולוגיה הדיגיטלית מפגש מרתק בין הבדיוני לעובדתי ותורמת באופן משמעותי להתחדשותן של אסטרטגיות דוקומנטריות קיימות, כגון המודוס המוקומנטרי, הקולנוע ההיברידי, הקולנוע התיעודי האישי והאנימציה התיעודית. מנגד, נתמקד בתצורות תיעוד חדשות המתאפשרות, בין היתר, על ידי יכולות טכנולוגיות להן הקולנוע הדוקומנטרי רק החל להתוודע לאחרונה. כיצד, למשל, מגלה הקולנוע התיעודי עניין מחודש באינטראקטיביות בין צופה לטקסט בעזרת האינטרנט? בהגדרה מחודשת של המרחב הקולנועי ומקומו של הספקטקל בתיעוד תלת מימדי ובמציאות מדומה? תוך קריאה יסודית וצמודה בטקסטים אקדמיים העוסקים בהתחדשותו של הקולנוע התיעודי וצפייה במגוון סרטים תיעודיים עכשוויים, סמינר זה ינסה להציע דרכים שונות להתבוננות בעשייה קולנועית אשר ממשיכה להמציא עצמה מחדש שוב ושוב.

 

Course description
This seminar will focus on recent encounters between new technologies and contemporary documentary cinema, and will deal with how new practices of production, distribution and exhibition contribute to the refinement of documentary form. By embracing a critical outlook on the traditional position which treats digitization as a utopian and dystopian change that marks the “death of cinema as we know it”, we will explore how digital documentary cinema maintains continuity and hybridity with older technologies (16mm and video) and existing documentary traditions. We will explore, for example, how digital technology facilitates a fascinating encounter between the fictional and the factual and contributes significantly to the renewal of existing documentary strategies, such as the mockumentary, the hybrid cinema, the diary film and the animated documentary. Moreover, we will focus on new documentary formations that become possible because of, among other factors, the technological potential that documentary cinema is taking use lately. How, for example, is documentary cinema treating the notion of spectacle with new 3D capacities, or finding a renewed interest in the interaction between viewer and text with the internet? By reading academic texts that deal with the evolution of documentary cinema and watching several documentary films, this seminar will offer different ways to look at a form of filmmaking that keeps reinventing itself time and again.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5105-01 קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשות
Documentary Film and New Technologies
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר לנדסמן אוהד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת